Beställ en utbildning till kåren

Har ni i er kår ett stort behov av någon särskild utbildning? Eller är ert behov inte fullt så stort, men ni har märkt att många kårer i närområdet också skulle behöva samma sak som ni? Då kan ni slå ihop er och beställa en utbildning eller ett evenemang av FiSSc!

Att beställa en kurs innebär att:

 • Kursen arrangeras nära kåren
 • Kursen arrangeras ett datum som passar er
 • Kursinnehållet kan i viss mån anpassas enligt kårens önskemål och behov.
 • FiSSc bidrar med kursledare, kursinnehållet och administrationen; kåren står för en stor del av de praktiska arrangemangen på plats.

Beställningskurser 2019

 • Akela och kaptensutbildning
 • Lotsutbildning
 • Ute 1
 • Kuksa-utbildning
 • Psykiska första hjälpen kurs (OBS! Denna kurs är ännu i startgroparna. Under våren dyker det upp närmare info om pris och praktiska arrangemang. Du kan dock gärna redan nu anmäla intresse för kursen ifall den känns intressant.)

Om ni har ett behov som inte täcks av dessa kurser eller av de kurser som finns i FiSScs händelsekalender; hör gärna av er och berätta om det. Vissa behov kan FiSSc svara på genast, men också sådana som det inte finns resurser till direkt kan beaktas vid planeringen av följande år.

Vad som krävs för att kåren ska få en beställningskurs varierar lite från kurs till kurs, men grundreglerna är dessa:

 • minst 7 deltagare (12 på utekursen)
 • ifall det finns minderåriga deltagare; minst 1 ledare/5 (minderåriga) deltagare
 • en plats som lämpar sig för kursen (t.ex. för en utekurs krävs en plats i skogen där man kan elda, på en Kuksa-utbildning är det viktigt att det finns nätkontakt, etc.)

En kurs där kåren själv fixar maten och står för eventuella kostnader för kursplatsen kostar 40 € oberoende av deltagarantal. Kostnaden täcker kursledarens / -ledarnas resekostnader och eventuella små materialkostnader. (2019 gäller det alltså Akela- och kaptensutbildningen, Lotsutbildningen och Kuksa-utbildningen.) OBS! Psykiska första hjälpen-kursen har ett avvikande pris!

På en kurs där FiSSc står för mat och material betalas deltagaravgift per person. (2019 gäller det Ute-kursen, där deltagaravgiften är 25€/person)

För beställningskurser utbetalas inte reseunderstöd åt deltagarna eftersom kursen i regel ordnas nära kåren.

Observera att antalet beställningskurser som kan ordnas är begränsat. Det lönar sig alltså att vara ute med sin beställning i god tid. Det är önskvärt att beställningar av kurser som ni vill ha under vintern kunde göras i samband med anmälningsdeadlinen 15.11, och att beställningar av övriga kurser kunde göras i samband med årets första anmälningsdeadline 15.1. Ifall det efter dessa datum finns plats i kalendern för fler beställningskurser så delas kurserna ut enligt i vilken ordning beställningarna kommer in.

 1. Fundera på hur många potentiella deltagare ni har i er kår. Kontakta grannkåren ifall ni tror att ni inte har tillräckligt med deltagare.
 2. Se till att ni har tillräckligt många ledare tillgängliga, ifall deltagarna är minderåriga.
 3. Fundera ut en lämplig plats.
 4. Fundera på tidpunkt. (Observera att det måste finnas tid mellan beställningen och kursen för planering, marknadsföring etc. Rekommenderad tidpunkt för beställningen är minst tre månader före tidpunkten för kursen.)
 5. Fundera på om ni har särskilda önskemål, förväntningar och målsättningar.
 6. När ni har svar på alla ovanstående frågor kan ni beställa kursen genom att fylla i beställningsblanketten här nedan.

 

Anmäl intresse för beställningskurs

Anmäl om intresse för en beställningskurs. Ni blir kontaktade inom en månad med information om huruvida vi kan förverkliga kursen, samt hur vi isåfall går vidare med saken.