Beställ en utbildning till kåren

Har ni i er kår ett stort behov av någon särskild utbildning? Eller är ert behov inte fullt så stort, men ni har märkt att många kårer i närområdet också skulle behöva samma sak som ni? Då kan ni slå ihop er och beställa en utbildning av FiSSc!

Att beställa en kurs innebär att:

 • Kursen arrangeras nära kåren
 • Kursen arrangeras ett datum som passar er
 • Kursinnehållet kan i viss mån anpassas enligt kårens önskemål och behov.
 • FiSSc bidrar med kursledare, kursinnehållet och administrationen; kåren står för en stor del av de praktiska arrangemangen på plats. Se nedan för noggrannare information!

Beställningskurser 2021

Om ni har ett behov som inte täcks av dessa kurser eller av de kurser som finns i FiSScs händelsekalender; hör gärna av er och berätta om det. Vissa behov kan FiSSc svara på genast, men också sådana som det inte finns resurser till direkt kan beaktas vid planeringen av följande år.

Vad som krävs för att kåren ska få en beställningskurs varierar lite från kurs till kurs, men grundreglerna är dessa:

 • Då beställningen görs förbinder sig kåren till att samla ihop minst 7 deltagare (12 st. på UteGrundkursen). Detta krävs för att vi ska kunna ansöka om understöd av SFV för kursen.
 • Kåren står själv för marknadsföring av kursen.
 • Kåren distribuerar anmälningslänken åt deltagarna.
 • Kåren arrangerar och står för eventuella kostnader för en lämplig kursplats. (t.ex. för en utekurs krävs en plats i skogen där man kan elda, på en Kuksa-utbildning är det viktigt att det finns nätkontakt, etc.)
 • Kåren erbjuder ett matlag som sköter om trakteringen för kursen. Det innefattar införskaffning och transport av mat samt tillagning och servering. (Detta gller inte/anpassas på Ute-beställningskurser)
 • På UteGrundkursen ska kåren ha minst 1 ledare/5 (minderåriga) deltagare.
 • På Gruppledarutbildning för explorerscouter ska kåren vid behov ha ett visst antal hjälputbildare.
 • På Akela- och kaptensutbildningen ska kåren vid mån av möjlighet ha en hjälputbildare.
 • Ett färdigt Kuksa-evenemang som alla deltagare och dragare anmäler sig till. FiSSc fastställer sista anmälningsdag och ger tidtabellen för när deltagarbrev skickas ut osv.
 • En stabschef och eventuella övriga utbildare till kursen. Stabschefen kontaktar kåren för eventuella gemensamma planeringsmöten inför kursen.
 • Stödmaterial för marknadsföring av kursen.
 • Utskick av deltagarbrev åt alla deltagare. Brevet sammanställs i samråd med stabschef, kårens kontaktperson och den anställda.
 • Eventuellt utbildningsmaterial.
 • En beställningskurs där kåren står för maten kostar 100€ (2021), oberoende av deltagarantal.
 • På en kurs där FiSSc står för mat och material betalar deltagaren en avgift per person. (2021 gäller det UteGrundkursen, där deltagaravgiften är 25€/person)

Notera:

 • Kåren fixar själv maten och kursstället och står för kostnaderna för dessa (förutom UteGrundkursen där maten ingår).
 • Kostnaden täcker kursledarens / -ledarnas resekostnader och eventuella små materialkostnader.
 • För beställningskurser utbetalas inte reseunderstöd åt deltagarna eller kårens hjälpledare eftersom kursen i regel ordnas nära kåren.
 • Kåren kan uppbära en liten avgift av deltagarna för att täcka sina kostnader, men det är inte meningen att kåren gör vinst på evenemanget!
 • Ifall kåren annullerar evenemanget efter sista anmälningsdag, måste kåren betala avgiften.
 • För UteGrundkursen gäller FiSSc:s annulleringsprinciper för deltagarna

En kurs ska beställas minst tre månader innan önskad tidpunkt för kursen. Den arrangerande gruppen tar ställning till huruvida de har möjlighet att erbjuda kursen alltså ifall det finns plats i kalendern och det hittas dragare. Antalet beställningskurser som kan ordnas är begränsat; ifall efterfrågan på beställningskurser är stor kan kursen skjutas upp till ett senare skede.  

Den ansvariga koordinatorn, arrangerande gruppens kontaktperson och kårens kontaktperson är de som kommer överens om de praktiska arrangemangen för beställningskursen

Kåren, före ni skickar in en beställning ska ni tänka på följande:

 • Hur många potentiella deltagare har ni i er kår? Kontakta grannkåren eller kårteamet ifall ni tror att ni inte har tillräckligt med deltagare.
 • Har ni tillräckligt många ledare tillgängliga? För UteGrundkursen och Gruppledarutbildning för explorerscouter är det ett krav att kåren har ledare som kan ställa upp under evenemanget.
 • Har ni en lämplig kursplats? Kom ihåg att ta i beaktande kursens specialbehov.
 • När önskar ni att kursen arrangeras? Observera rekommendationen om när beställningen ska skickas in. En kurs kan i regel inte beställas senare än tre månader före den önskade tidpunkten!
 • Har ni särskilda önskemål, förväntningar och målsättningar?

När ni har svar på alla ovanstående frågor kan ni beställa kursen genom att fylla i beställningsblanketten här nedan.

Om Ute-kurser som beställningskurser kan du läsa mera då sidan som behandlar enbart dem.

Anmäl intresse för beställningskurs

Via det här formuläret kan du anmäla om intresse för att beställa en kurs. Rekommendationen är att förfrågan om kurser för vårterminen skickas in senast 15.11 och förfrågan om kurser för höstterminen skickas in senast 15.4. En beställning kan i regel inte göras senare än tre månader före det önskade datumet. Vi bekräftar att vi mottagit din förfrågan inom en vecka, hör av dig till kansliet@scout.fi om du inte får ett svar!

Bild: Didrik Lundsten