Beställ en utbildning till kåren

Har ni i er kår ett stort behov av någon särskild utbildning? Eller är ert behov inte fullt så stort, men ni har märkt att många kårer i närområdet också skulle behöva samma sak som ni? Då kan ni slå ihop er och beställa en utbildning av FiSSc!

Att beställa en kurs innebär att:

 • Kursen arrangeras nära kåren
 • Kursen arrangeras ett datum som passar er
 • Kursinnehållet kan i viss mån anpassas enligt kårens önskemål och behov.
 • FiSSc bidrar med kursledare, kursinnehållet och administrationen; kåren står för en stor del av de praktiska arrangemangen på plats. Se nedan för noggrannare information!

Beställningskurser 2020

Om ni har ett behov som inte täcks av dessa kurser eller av de kurser som finns i FiSScs händelsekalender; hör gärna av er och berätta om det. Vissa behov kan FiSSc svara på genast, men också sådana som det inte finns resurser till direkt kan beaktas vid planeringen av följande år.

Vad som krävs för att kåren ska få en beställningskurs varierar lite från kurs till kurs, men grundreglerna är dessa:

 • Då beställningen görs förbinder sig kåren till att samla ihop minst 7 deltagare (12 st. på UteVinter). Detta krävs för att vi ska kunna ansöka om understöd av SFV för kursen.
 • Kåren står själv för marknadsföring av kursen.
 • Kåren distribuerar anmälningslänken åt deltagarna.
 • Kåren arrangerar och står för eventuella kostnader för en lämplig kursplats. (t.ex. för en utekurs krävs en plats i skogen där man kan elda, på en Kuksa-utbildning är det viktigt att det finns nätkontakt, etc.)
 • Kåren erbjuder ett matlag som sköter om trakteringen för kursen. Det innefattar införskaffning och transport av mat samt tillagning och servering.
 • På UteVinter ska kåren ha minst 1 ledare/5 (minderåriga) deltagare.
 • På Gruppledarutbildning för explorerscouter ska kåren vid behov ha ett visst antal hjälputbildare.
 • Ett färdigt Kuksa-evenemang som alla deltagare och dragare anmäler sig till. FiSSc fastställer sista anmälningsdag och ger tidtabellen för när deltagarbrev skickas ut osv.
 • En stabschef och eventuella övriga utbildare till kursen. Stabschefen kontaktar kåren för eventuella gemensamma planeringsmöten inför kursen.
 • Stödmaterial för marknadsföring av kursen.
 • Utskick av deltagarbrev åt alla deltagare. Brevet sammanställs i samråd med stabschef, kårens kontaktperson och den anställda.
 • Eventuellt utbildningsmaterial.
 • En beställningskurs kostar 100€ (2020), oberoende av deltagarantal. Notera att UteVinter har avvikande pris.
 • På en kurs där FiSSc står för mat och material betalar deltagaren en avgift per person. (2020 gäller det UteVinter-kursen, där deltagaravgiften är 25€/person)

Notera:

 • Kåren fixar själv maten och kursstället och står för kostnaderna för dessa (förutom UteVinter).
 • Kostnaden täcker kursledarens / -ledarnas resekostnader och eventuella små materialkostnader.
 • För beställningskurser utbetalas inte reseunderstöd åt deltagarna eller kårens hjälpledare eftersom kursen i regel ordnas nära kåren.
 • Kåren kan uppbära en liten avgift av deltagarna för att täcka sina kostnader, men det är inte meningen att kåren gör vinst på evenemanget!
 • Ifall kåren annullerar evenemanget efter sista anmälningsdag, måste kåren betala avgiften.
 • För UteVinter-kursen gäller FiSSc:s annulleringsprinciper för deltagarna

Det rekommenderas att kurser för vårterminen beställs innan kursanmälningsdeadline 15.11 och kurser för höstterminen beställs innan kursanmälningsdeadline 15.4.

OBS! antalet beställningskurser som kan ordnas är begränsat. Därför gäller följande:

 • Beställningarna behandlas efter 15.11 / 15.4. Kurserna delas ut möjligast jämnt mellan dem som beställt. Tumregeln är att en kår kan beställa en kurs per termin och att de kårer som inte tidigare beställt / beställt färre gånger går före i kön. Ifall en kår beställt tidigare än 15.11 / 15.4 kan beställningen bekräftas redan tidigare, förutsatt att kåren inte beställt många kurser tidigare (då andra kårer går före i tur, alltså ges en chans att beställa ända till 15.11 /15.4).
 • Beställningsförfrågningar som kommer in efter 15.11 / 15.4 för den följande terminen behandlas vartefter de kommer in. Den arrangerande gruppen tar ställning till huruvida de har möjlighet att erbjuda kursen alltså ifall det finns plats i kalendern och det hittas dragare.
 • En kurs kan ändå i regel inte beställas senare än tre månader före den önskade tidpunkten.

Den ansvariga koordinatorn, arrangerande gruppens kontaktperson och kårens kontaktperson är de som kommer överens om de praktiska arrangemangen för beställningskursen

Kåren, före ni skickar in en beställning ska ni tänka på följande:

 • Hur många potentiella deltagare har ni i er kår? Kontakta grannkåren eller kårteamet ifall ni tror att ni inte har tillräckligt med deltagare.
 • Har ni tillräckligt många ledare tillgängliga? För UteVinter och Gruppledarutbildning för explorerscouter är det ett krav att kåren har leare som kan ställa upp under evenemanget.
 • Har ni en lämplig kursplats? Kom ihåg att ta i beaktande kursens specialbehov.
 • När önskar ni att kursen arrangeras? Observera rekommendationen om när beställningen ska skickas in. En kurs kan i regel inte beställas senare än tre månader före den önskade tidpunkten!
 • Ha ni särskilda önskemål, förväntningar och målsättningar?

Observera att antalet beställningskurser som kan ordnas är begränsat. Det lönar sig alltså att vara ute med sin beställning i god tid. Det är önskvärt att beställningar av kurser som ni vill ha under vintern kunde göras i samband med anmälningsdeadlinen 15.11, och att beställningar av övriga kurser kunde göras i samband med årets första anmälningsdeadline 15.1. Ifall det efter dessa datum finns plats i kalendern för fler beställningskurser så delas kurserna ut enligt i vilken ordning beställningarna kommer in.

 1. Fundera på hur många potentiella deltagare ni har i er kår. Kontakta grannkåren ifall ni tror att ni inte har tillräckligt med deltagare.
 2. Se till att ni har tillräckligt många ledare tillgängliga, ifall deltagarna är minderåriga.
 3. Fundera ut en lämplig plats.
 4. Fundera på tidpunkt. (Observera att det måste finnas tid mellan beställningen och kursen för planering, marknadsföring etc. Rekommenderad tidpunkt för beställningen är minst tre månader före tidpunkten för kursen.)
 5. Fundera på om ni har särskilda önskemål, förväntningar och målsättningar.
 6. När ni har svar på alla ovanstående frågor kan ni beställa kursen genom att fylla i beställningsblanketten här nedan.

Om UteVinter-kurserna som beställningskurser kan du läsa mera då sidan som behandlar enbart dem.

Anmäl intresse för beställningskurs

Via det här formuläret kan du anmäla om intresse för att beställa en kurs. Rekommendationen är att förfrågan om kurser för vårterminen skickas in senast 15.11 och förfrågan om kurser för höstterminen skickas in senast 15.4. En beställning kan i regel inte göras senare än tre månader före det önskade datumet. Vi bekräftar att vi mottagit din förfrågan inom en vecka, hör av dig till kansliet@scout.fi om du inte får ett svar!

Bild: Didrik Lundsten