Ledarskapsutbildning

Ledarskapsutbildningen i scouterna är indelad i olika nivåer och stöder de olika ledaruppdragen i kåren och förbundet. De olika utbildningarna listade under varje rubrik fungerar som länkar. Genom länkarna hittar du utförligare information om de enskilda utbildningarnas målsättningar, målgrupp och innehåll.

I händelsekalendern hittar du information om när och var utbildningarna arrangeras. Händelsekalendern kan du besöka här.

hur du anmäler dig till en utbildning

Gruppledarutbildning för explorerscouter

Gruppledarutbildning är den första ledarskapsutbildningen en scout kan genomföra. Målsättningen är att lära sig leda en scoutgrupp. Utbildningen är inte inkluderad i det egentliga utbildningssytemet eftersom den riktar sig till explorerscouterna.

Jag bekantar mej med scoutingen-nivå

Målsättningen med utbildning på denna nivå är att deltagaren känner till scoutingens grunder och kan agera tryggt. Riktar sig till personer som gått med i scouterna som vuxna.

Grundnivå

Målsättningen med utbildning på denna nivå är att deltagaren förstår scoutingens grunder och får färdigheter i att verka i kåren och att leda barn och unga.

Fortsättningsnivå

Målsättningen med utbildning på denna nivå är att deltagaren kan tillämpa scoutingens grunder i verksamheten, får färdigheter att leda i kåren och i distriktet/Finlands Svenska Scouter (FiSSc) samt leder unga och vuxna.

Fördjupad nivå

Målsättningen med utbildning på denna nivå är att deltagaren kan utvärdera och utveckla scoutverksamheten samt får färdigheter inför mångsidiga uppdrag både i distriktet/FiSSc och i FS.

Kompletterande utbilding

Deltagaren kompletterar sin utbildning genom olika scoutuppdrag.

I tillägg till utbildningssystemets utbildningar erbjuds utbildningar arrangerade av eller i samarbete med övriga organisationer: 

Värdebaserat ledarskap

Målsättningen med denna utbildning är att ge unga ledare möjligheten att utvecklas i sitt ledarskap genom självkännedom. Utbildningen arrangeras på finska av Finlands Scouter och på svenska av Scouterna i Sverige. Läs mer om värdebaserat ledarskap.

Y-trainee - medieambassadör och Young Spokespeople

Scoutprogrammet uppmuntrar till att fostra aktiva medborgare. Finlands Scouter erbjuder två olika utbildningar där du som scout kan få mera kunskap i att vara en aktiv del av samhället. Mer information om utbildningarna hittar du på den här sidan.

Mentorverksamhet

För scoutledare finns möjligheten att tilldelas en personlig mentor. En mentor är en person med en betydande erfarenhet av ledarskap som i detta program fungerar som bollplank för scoutledaren för att diskutera och fundera kring olika frågor som kan komma upp gällande ledarskap och annat relaterat under uppdragets gång. På mentorprogrammets sida kan du läsa mera.

På ScoutMoodle erbjuder FiSSc webbutbildningen Tryggt Tillsammans, som riktar sig till alla grupp- och kårledare. Syftet med webbkursen är att ge kårledarna en inblick i materialet som ingår i instruktionen för Tryggt tillsammans och ge kursdeltagarna kunskap om hur barn och ungas välbefinnande kan tryggas. Kursen belyser också vilka åtgärder kåren kan vidta vid eventuella fall av kränkande behandling.

ScoutMoodle          Tryggt tillsammans -anvisningen

Partio Live på YouTube erbjuder FiSSc tre entimmes livestreamade webbutbildningar, skräddarsydda för kårens ledare. Utbildningarna hålls av proffs inom respektive ämne. Den gemensamma nämnaren är praktiska tips och råd för hur ni i kåren konkret kan främja scoutande för en bredare målgrupp. Utbildningarna hittar du också via länkarna nedan.

Mer information om utbildningssystemet

Bild: Susanna Mikander