Ledarskapsutbildning

Ledarskapsutbildningen i scouterna är indelad i olika nivåer och stöder de olika ledaruppdragen i kåren och förbundet. Genom att klicka på de olika utbildningarna listade nedan hittar du utförligare information om de enskilda utbildningarnas målsättningar, målgrupp och innehåll.

I händelsekalendern hittar du information om när och var utbildningarna arrangeras.

Här finns information om hur du anmäler dig till en utbildning

Gruppledarutbildning för explorerscouter

Gruppledarutbildning är den första ledarskapsutbildningen en scout kan genomföra. Målsättningen är att lära sig leda en scoutgrupp. Utbildningen är inte inkluderad i det egentliga utbildningssytemet eftersom den riktar sig till explorerscouterna.

Jag bekantar mej med scoutingen-nivå

Målsättningen med utbildning på denna nivå är att deltagaren känner till scoutingens grunder och kan agera tryggt. Riktar sig till personer som gått med i scouterna som vuxna.

Grundnivå

Målsättningen med utbildning på denna nivå är att deltagaren förstår scoutingens grunder och får färdigheter i att verka i kåren och att leda barn och unga.

Fortsättningsnivå

Målsättningen med utbildning på denna nivå är att deltagaren kan tillämpa scoutingens grunder i verksamheten, får färdigheter att leda i kåren och i distriktet/Finlands Svenska Scouter (FiSSc) samt leder unga och vuxna.

Fördjupad nivå

Målsättningen med utbildning på denna nivå är att deltagaren kan utvärdera och utveckla scoutverksamheten samt får färdigheter inför mångsidiga uppdrag både i distriktet/FiSSc och i FS.

Kompletterande utbilding

Deltagaren kompletterar sin utbildning genom olika scoutuppdrag.

 

I tillägg till utbildningssystemets utbildningar erbjuds utbildningar arrangerade av eller i samarbete med övriga organisationer: 

Värdebaserat ledarskap

Målsättningen med denna utbildning är att ge unga ledare möjligheten att utvecklas i sitt ledarskap genom självkännedom. Utbildningen arrangeras på finska av Finlands Scouter och på svenska av Scouterna i Sverige. Läs mer om utbildningen här.

Y-trainee - medieambassadör och Young Spokespeople

Scoutprogrammet uppmuntrar till att fostra aktiva medborgare. Finlands Scouter erbjuder två olika utbildningar där du som scout kan få mera kunskap i att vara en aktiv del av samhället. Läs mer om utbildningarna här.

Scouter kan nästan vad som helst, men ibland kan det vara bra att få ta emot intryck också utifrån. FiSSc webbutbildningar är korta, entimmes livestreamade utbildningar, skräddarsydda för kårens ledare. Utbildningarna hålls av proffs inom respektive ämne. Den gemensamma nämnaren är praktiska tips och råd för hur ni i kåren konkret kan främja scoutande för en bredare målgrupp. Utbildningarna streamas på Partio Live på YouTube och finns också att se här.

Mer information om utbildningssystemet

Bild: Susanna Mikander