Åldersgruppsledare

Som åldersgruppsledare fungerar du som ett exempel och förebild för de yngre scouterna. Genom att följa scoutidealen och bete dig sakligt och tala respektfullt med alla främjar du ett respektfullt beteende i stort. Det är också viktigt att visa klart och tydligt att osakligt beteende inte är okej, och att scouterna kan lita på att ledaren ingriper ifall en situation uppstår.

Positiva upplevelser tillsammans med gruppen skapar en vi-anda och utvecklar samarbetsförmågan. En jämlik grupp och en stark vi-känsla gör att de enskilda medlemmarna också mår bra i gruppen.

För att skapa en god stämning och vi-anda i gruppen är det bra att åldersgruppsledaren känner till hur hen kan stärka gruppdynamiken och vilka konkreta åtgärder hen kan göra för att främja en god gruppdynamik.

För åldersgruppsledare ordnas utbildningar som stöder hen i ledaruppdraget. Utbildade ledare främjar välmående och respektfullt beteende i scouterna. Utbildningar och andra evenemang som är bra för åldersgruppsledare är webbutbildningen Tryggt tillsammans (obligatorisk för alla 15 år fyllda gruppledare och för alla över 18 år gamla scouter), Gruppledarutbildning för explorerscouter, Åldersgruppsledarutbildningarna, Grundutbildning för scoutledare, scoutledarträffar och kårens egna ledarmöten.

I scoutprogrammet finns aktiviteter, spår och märken som åldersgruppen kan göra för att förebygga mobbning och osakligt beteende. Här nedan finns ett plock på aktiviteter som ni kan göra med den egna åldersgruppen.

På nätet finns mycket material med tips och information om hur du kan föra grupptrivsel eller utmanande situationer på tal. Här är ett kort hopplock på länkar och material som kan vara lönt att titta på.

  • Trygga möten är Scouternas databas för trivsam verksamhet. På nätsidan hittar du allt från interaktiva filmer till information om trakasserier och ingripande.
  • Att känna sig välkommen – Hur hjälpa ett barn i behov av särskilt stöd att trivas i scouterna? Webbutbildningen ger dej konkreta tips på hur du som ledare kan anpassa ditt ledarskap ifall det i gruppen finns medlemmar i behov av särskilt stöd. Utbildningen hålls av Sandra Hildén och har producerats av Finlands Svenska Scouter r.f.
  • Gråzon Gränsfall Glasklart!- På granser.nu samlas material som kan vara till hjälp för att förebygga och tala om sexuella kränkningar och övergrepp i kåren, både på ett föreningsplan och på ett individplan. Materialet har tagits fram av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor i Sverige.
  • Rädda Barnen har samlat material som innehåller både fakta om Barnkonventionen och praktiska gruppövningar, lekar och material att skriva ut. Se under Stöd & Kunskap och Rädda barnens resurscentrum.
  • Prata om säkert surfande Svenska scouterna har sammanställt en konkret lista på hur och vad du som vuxen kan tala om gällande netikett.