Scoutledarträffar

Aseta painikkeen teksti

Två gånger i året ordnas scoutledarträffar på 4-5 orter runtom i Svenskfinland. Scoutledarträffarna är din bästa chans att träffa många ledare från de andra kårerna i närområdet så att ni kan dela idéer och erfarenheter med varandra, samt att få pinfärsk information om vad som är på gång i förbundet just nu och eventuellt nytt material.

På träffarna planeras samarbeten,  utbyts tips och information. Du kan ställa frågor och komma med önskemål till anställda och förtroendevalda. Du missar väl inte den chansen.

Nedan hittar du det material som presenterats på de senaste scoutledarträffarna.

Scoutledarträffar våren 2023

Under våren 2023 ordnas följande scoutledarträffar:

 • den 7.1 på Åland
 • den 15.4 i Åbo (sista anmälningsdag 9.4)
 • den 19.4 i Helsingfors (sista anmälningsdag 9.4)
 • den 22.4 i norra Österbotten, Jakobstad (sista anmälningsdag 15.4)
 • den 23.4 i södra Österbotten, Vasa (sista anmälningsdag 15.4)

 

Mer info och anmälningslänkar hittas i händelsekalendern

Scoutledarträffar hösten 2023

Under hösten 2023 ordnas följande scoutledarträffar:

 • den 12.8 på Åland
 • den x.9 i Åbo
 • den 14.9 i Helsingfors
 • den 16.9 i norra Österbotten
 • den 17.9 i södra Österbotten

Scoutledarträffar hösten 2022

Under hösten 2022 ordnades följande scoutledarträffar:

 • den 20.8 på Åland
 • den 3.9 i Norra Österbotten
 • den 4.9 i Södra Österbotten
 • den 6.9 i Helsingfors
 • den 10.9 i Åbo

Scoutledarträffar våren 2022

Under våren 2022 ordnades följande scoutledarträffar:

 • den 12.8 på Åland, hybridträff
 • den 2.4 i Jakobstad
 • den 3.4 i Kvevlax
 • den 9.4 i Åbo

Scoutledarträffar hösten 2022

Under hösten 2022 ordnades följande scoutledarträffar:

 • den 20.8 på Åland
 • den 3.9 i Norra Österbotten
 • den 4.9 i Södra Österbotten
 • den 6.9 i Helsingfors
 • den 10.9 i Åbo

Scoutledarträffar våren 2022

Under våren 2022 ordnades följande scoutledarträffar:

 • den 12.8 på Åland, hybridträff
 • den 2.4 i Jakobstad
 • den 3.4 i Kvevlax
 • den 9.4 i Åbo

Under hösten 2021 ordnades följande scoutledarträffar:

 • den 21.8 på Åland, utomhus + möjlighet att delta i vissa delar via Teams
 • den 25.9 i Kronoby
 • den 26.9 i Helsingfors och Vasa

Material:

Under våren 2021 ordnades följande scoutledarträffar:

 • den 9.1 på Åland (online)
 • den 17.4 kl 10-13, online, för alla kårer i FiSSc.

Följande material presenterades på scoutledarträffen den 17.4

I samband med scoutledarträffen den 17.4 erbjöds en familjescoutledarutbildning på distans.

Soutledarträffarna hösten 2020 ordnades som en hybridmodell, både som fysiskt träff men med möjlighet att delta i delar av programmet på distans. De avslutande interaktiva guldtips-passet skedde endast på plats.

Materialet nedanför presenterades på träffarna i Jakobstad och Åbo den 19.9 och i Helsingfors och Vasa den 20.9. Ålandsträffen ordnades redan 15.8 och hade därför ett eget lite kortare upplägg.

Material från scoutledarträffen på Åland 15.8

På grund av omständigheterna kunde scoutledarträffarna inte ordnas på samma sätt som tidigare. I stället erbjöds en hejdundrande virtuell variant av scoutledarträffarna - Scoutledarträff 2020 plan B - söndagen den 26.4 kl. 10.00 - 13.00.

Materialet nedanför användes på scoutledarträffarna i Helsingfors, Jakobstad, Vasa och Åbo den 21.9. Det fanns inte ännu tillgängligt för Ålands scoutledarträff som i enlighet med kårernas önskan ordnades redan tidigare.

Materialet nedanför presenterades på scoutledarträffarna i Helsingfors, Jakobstad, Vasa och Åbo den 27.4. Det fanns inte ännu tillgängligt för Ålands scoutledarträff, som enligt kårernas önskemål hölls den 13.1. 2019.

Bild: Jaana Hopeakoski

Aseta painikkeen teksti