Chefs- och ledarträffar

Som scoutledare är du inte ensam. Kamratstöd finner du via scoutledarträffar, chefsträffar, övriga träffar och diskussionstillfällen som erbjuds inom förbundet året runt. Pricka in i kalendern nästa träff och kom och träffa andra ledare i din närregion!

Scoutledarträffar

Två gånger i året, vår & höst, ordnas scoutledarträffar på 4-5 orter runtom i Svenskfinland.

Scoutledarträffarna är din bästa chans att träffa ledare från andra kårer i närområdet samt möjligheten till utbyte av idéer, erfarenheter och inspireras av varandra. Förutom de så erbjuds pinfärsk information om vad som är på gång i förbundet just nu och eventuellt nytt material.

Onlineträffar

Från och med 2024 erbjuds även en gemensam onlineträff i januari med fokus på info och aktuella deadlines, så att de fysiska träffarna inte skall behöva vara så fullspäckade med info utan ge utrymme åt mera umgänge och gemensam planering.

Chefsträffar

Chefsträffar arrangeras vart annat år två gånger per år, vår- och hösttermin, och vart annat år som ett större evenemang en gång i året så kallad ”chefsdagen”. 2024 arrangeras chefsträffar i samband med vår- och höstmötet. Innehåll och anmälan publiceras närmare.

Mer info och anmälningslänkar hittas i händelsekalendern. 

Scoutledarträffar hösten 2023

På träffarna planeras samarbeten,  utbyts tips och information. Du kan ställa frågor och komma med önskemål till anställda och förtroendevalda. Pricka in kommande datum, så ses vi där! Under hösten 2023 ordnas följande scoutledarträffar:

 • 19.8 på Åland
 • 14.9 i Helsingfors
 • 16.9 i södra Österbotten (Sundom)
 • 17.9 i norra Österbotten (Nykarleby)
 • 21.9 i Åbo

Scoutledarträffar våren 2023

Under våren 2023 ordnades följande scoutledarträffar:

 • den 7.1 på Åland
 • den 15.4 i Åbo (sista anmälningsdag 9.4)
 • den 19.4 i Helsingfors (sista anmälningsdag 9.4)
 • den 22.4 i norra Österbotten, Jakobstad (sista anmälningsdag 15.4)
 • den 23.4 i södra Österbotten, Vasa (sista anmälningsdag 15.4)

Chefsdagen 25-26.3

Chefsdagen arrangerades i Lojo vid Koivulan Karano. På programmet stod ute-matlagning, motivationsworkshop, avslappningsmassage samt besök i Tytyri upplevelsegruva.

Scoutledarträffar hösten 2022

Under hösten 2022 ordnades följande scoutledarträffar:

 • den 20.8 på Åland
 • den 3.9 i Norra Österbotten
 • den 4.9 i Södra Österbotten
 • den 6.9 i Helsingfors
 • den 10.9 i Åbo

Scoutledarträffar våren 2022

Under våren 2022 ordnades följande scoutledarträffar:

 • den 12.8 på Åland, hybridträff
 • den 2.4 i Jakobstad
 • den 3.4 i Kvevlax
 • den 9.4 i Åbo

Bild: Didrik Lundsten