Scoutledarträffar

Två gånger i året ordnas scoutledarträffar på 4-5 orter runtom i Svenskfinland. Scoutledarträffarna är din bästa chans att träffa många ledare från de andra kårerna i närområdet så att ni kan dela idéer och erfarenheter med varandra, samt att få pinfärsk information om vad som är på gång i förbundet just nu och eventuellt nytt material.

På träffarna planeras samarbeten,  utbyts tips och information. Du kan ställa frågor och komma med önskemål till anställda och förtroendevalda. Du missar väl inte den chansen.

Nedan hittar du det material som presenterats på de senaste scoutledarträffarna.

Scoutledarträffar vår 2019

Materialet nedanför presenterades på scoutledarträffarna i Helsingfors, Jakobstad, Vasa och Åbo den 27.4. Det fanns inte ännu tillgängligt för Ålands scoutledarträff, som enligt kårernas önskemål hölls den 13.1. 2019.

Bild: Jaana Hopeakoski