Scoutledarträffar

Två gånger i året ordnas scoutledarträffar på 4-5 orter runtom i Svenskfinland. Scoutledarträffarna är din bästa chans att träffa många ledare från de andra kårerna i närområdet så att ni kan dela idéer och erfarenheter med varandra, samt att få pinfärsk information om vad som är på gång i förbundet just nu och eventuellt nytt material.

På träffarna planeras samarbeten,  utbyts tips och information. Du kan ställa frågor och komma med önskemål till anställda och förtroendevalda. Du missar väl inte den chansen.

Nedan hittar du det material som presenterats på de senaste scoutledarträffarna.

Scoutledarträffar höst 2020

Soutledarträffarna hösten 2020 ordnades som en hybridmodell, både som fysiskt träff men med möjlighet att delta i delar av programmet på distans. De avslutande interaktiva guldtips-passet skedde endast på plats.

Materialet nedanför presenterades på träffarna i Jakobstad och Åbo den 19.9 och i Helsingfors och Vasa den 20.9. Ålandsträffen ordnades redan 15.8 och hade därför ett eget lite kortare upplägg.

Material från scoutledarträffen på Åland den 15.8

Scoutledarträff vår 2020 – plan B

På grund av omständigheterna kommer Scoutledarträffarna inte att kunna ordnas på samma sätt som tidigare. I stället kommer vi att erbjuda en hejdundrande virtuell variant av Scoutledarträffarna – Scoutledarträff 2020 plan B – söndagen den 26.4 kl. 10.00 – 13.00.

Mer info på den här sidan.

Scoutledarträffar höst 2019

Materialet nedanför användes på scoutledarträffarna i Helsingfors, Jakobstad, Vasa och Åbo den 21.9. Det fanns inte ännu tillgängligt för Ålands scoutledarträff som i enlighet med kårernas önskan ordnades redan tidigare.

Scoutledarträffar vår 2019

Materialet nedanför presenterades på scoutledarträffarna i Helsingfors, Jakobstad, Vasa och Åbo den 27.4. Det fanns inte ännu tillgängligt för Ålands scoutledarträff, som enligt kårernas önskemål hölls den 13.1. 2019.

Bild: Jaana Hopeakoski