Scoutledarträffar

Två gånger i året ordnas scoutledarträffar på 4-5 orter runtom i Svenskfinland. Scoutledarträffarna är din bästa chans att träffa många ledare från de andra kårerna i närområdet så att ni kan dela idéer och erfarenheter med varandra, samt att få pinfärsk information om vad som är på gång i förbundet just nu och eventuellt nytt material.

På träffarna planeras samarbeten,  utbyts tips och information. Du kan ställa frågor och komma med önskemål till anställda och förtroendevalda. Du missar väl inte den chansen.

Nedan hittar du det material som presenterats på de senaste scoutledarträffarna.

Scoutledarträffar hösten 2021

Under hösten 2021 ordnades följande scoutledarträffar:

  • den 21.8 på Åland, utomhus + möjlighet att delta i vissa delar via Teams
  • den 25.9 i Kronoby
  • den 26.9 i Helsingfors och Vasa

Material:

Under våren 2021 ordnas följande scoutledarträffar:

  • den 9.1 på Åland (online)
  • den 17.4 kl 10-13, online, för alla kårer i FiSSc.

Följande material presenterades på scoutledarträffen den 17.4

I samband med scoutledarträffen den 17.4 erbjöds en familjescoutledarutbildning på distans.

Soutledarträffarna hösten 2020 ordnades som en hybridmodell, både som fysiskt träff men med möjlighet att delta i delar av programmet på distans. De avslutande interaktiva guldtips-passet skedde endast på plats.

Materialet nedanför presenterades på träffarna i Jakobstad och Åbo den 19.9 och i Helsingfors och Vasa den 20.9. Ålandsträffen ordnades redan 15.8 och hade därför ett eget lite kortare upplägg.

Material från scoutledarträffen på Åland 15.8

Scoutledarträff vår 2020 – plan B

På grund av omständigheterna kommer Scoutledarträffarna inte att kunna ordnas på samma sätt som tidigare. I stället kommer vi att erbjuda en hejdundrande virtuell variant av Scoutledarträffarna – Scoutledarträff 2020 plan B – söndagen den 26.4 kl. 10.00 – 13.00.

Mer info på den här sidan.

Materialet nedanför användes på scoutledarträffarna i Helsingfors, Jakobstad, Vasa och Åbo den 21.9. Det fanns inte ännu tillgängligt för Ålands scoutledarträff som i enlighet med kårernas önskan ordnades redan tidigare.

Materialet nedanför presenterades på scoutledarträffarna i Helsingfors, Jakobstad, Vasa och Åbo den 27.4. Det fanns inte ännu tillgängligt för Ålands scoutledarträff, som enligt kårernas önskemål hölls den 13.1. 2019.

Bild: Jaana Hopeakoski