Välkommen med!

Moikka! Tämä video ei näy, koska et ole sallinut tarvittavien evästeiden käyttöä.

YouTube-videot edellyttävät kaikkien evästeiden sallimista. Muuta evästeasetuksia..

Scouting är en rolig, mångsidig och nyttig hobby för barn, unga och vuxna. Scouting är små och stora äventyr som du kan uppleva med dina vänner. Verksamheten sker både ute och inne. Inom scouterna får du pyssla, spela, tillreda mat, göra utflykter i naturen, delta i läger, vandra, segla och mycket annat. En viktig del är gemenskapen där ingen blir lämnad utanför och tankesättet “learning by doing” som genomsyrar hela verksamheten. Det finns en plats för alla, du är välkommen som du är – också som vuxen. Scouting stöder barns och ungas fostran och uppmuntrar till att utvecklas både som individ och som en del av en grupp. I scouterna lär du dig vardags- och medborgarfärdigheter, problemlösning och ledarskap.

 

Så här kommer du med i scouterna

  1. Hitta en scoutkår på din ort via kårsökningen.
  2. Välj den kår som passar dina intressen bäst.
  3. Bekanta dig med scoutkårernas verksamhet via deras egna webbsidor eller kontakta kårchefen, för att få reda på mötestider för de olika åldersgrupperna.
  4. Fyll i medlemsansökan till scoutkåren du valt. Kåren kontaktar dig därefter för mera information om när och var veckomöten sker.

Sök en scoutkår

Verksamheten sker i scoutkåren

Det finns en scoutkår med verksamhet i  så gott som varje kommun i Finland. Sammanlagt verkar ca 750 scoutkårer i Finland, av dem har ca 60 verksamhet på svenska. Kårerna verkar som lokala, självständiga föreningar med ett mycket varierande medlemsantal från ca 20 medlemmar till över 200 aktiva scouter.

Scoutverksamheten bedrivs av kårens medlemmar, därav varierar verksamheten kårer emellan väldigt mycket. I en del kårer ligger tyngdpunkten på verksamhet till sjöss medan man i andra kårer mera betonar annan uteverksamhet. Likaså kan kårer som är belägna i storstäder prioritera en annan typ av verksamhet är scoutkårer belägna i glesbygden.

Alla tillhör en egen grupp

I kåren fördelas medlemmarna i mindre grupper enligt ålder. Verksamheten i åldersgruppernas har sin grund i  scoutprogrammet, där all verksamhet anpassas till medlemmarnas ålder. Den egna scoutgruppen blir ofta en viktig kärngrupp för scouter, där man känner varandra väl och gärna spenderar tid tillsammans.

Yngre åldersgrupper samlas oftast till veckovisa möten, där man tillsammans leker, spelar, pysslar, snickrar eller lär sig nya färdigheter. Verksamheten för de äldre åldersgrupperna består oftast förutom av roliga gemensamma träffar även av mindre ansvarsuppgifter eller projekt.

Information om åldersgrupperna hittar du på den här sidan

Information om vad scouterna sysslar med hittar du här

Majoriteten av scoutkårerna erbjuder verksamhet antingen på finska eller svenska, men en del kårer har även engelskspråkiga grupper.

Bild: Anniina Mustikkamaa

Övre bild: Harri Halmejarvi