Förtroendevalda, staber och anställda

I en grupp av förtroendevalda samlas scouter från olika håll med olika bakgrund, vilka är intresserade av en viss sorts verksamhet eller ett visst projekt. De känner nödvändigtvis inte varandra sedan tidigare och kan ha väldigt olika sätt att kommunicera. Gruppens huvudsakliga målsättning är att arbeta med specifika frågor och uppnå – ofta ganska konkreta – mål. För att det ska lyckas och för att alla ska må bra under processen är det viktigt att bygga upp en bra gruppanda där alla trivs och känner sig välkomna och trygga att vara sig själva.

Det är viktigt att på gruppmöten och i gruppens verksamhet hitta tid för övningar som skapar gruppdynamik och främjar öppen kommunikation. Ansvaret att hitta den tiden ligger i sista hand på gruppens ordförande, men det är såklart allas ansvar att på sitt eget sätt bidra till att skapa en grupp där alla medlemmar trivs och där man kan kommunicera öppet. Det är viktigt att alla upplever att de vågar berätta hur de tänker, och till exempel vågar säga till om de inte hinner med en uppgift och be om hjälp där det behövs.

Det här arbetet är lika viktigt i en tillfällig projektgrupp, till exempel en evenemangsstab, där risken att det glöms bort är stor eftersom uppdraget varar en så kort tid och är så pass fokuserat på målet.

Metoder för att skapa en positiv och trygg stämning i gruppen

  • Satsa på att lära känna varandra. Gör övningar som handlar om att lyssna på varandra och om att hitta gruppmedlemmarnas olika styrkor.
  • Gemensamma spelregler och tydlig arbetsfördelning -gör ett gruppkontrakt
  • Kom ihåg att alla har olika förutsättning att delta i gruppens arbete (t.ex. olika mycket tid för uppdraget) och att arbetsinsatsen kan variera från gruppmedlem till gruppmedlem och vid olika tidpunkter.
  • Tänk på hur ni kommunicerar och ger feedback i gruppen och sträva till att vara konstruktiva.
  • Tänk igenom fraseringen så att du får fram budskapet utan att såra den eller de andra.
  • Minska mängden diffusa (anonyma) kommentarer, ifall det finns något du är missnöjd med är det bättre att föra det på tal än att muttra i kulisserna.
  • Non-violent communication eller Giraffmetoden är en kommunikationsform med fokus på positiv social förändring och konflikthantering. Du hittar mer information t.ex. på Bloggen Det känsliga barnet. Metoden fungerar lika bra i kommunikation med barn som med vuxna.
  • Använd ett språk som också nya gruppmedlemmar förstår. Undvik eller förklara förkortningar och ”inside”-begrepp.
  • Utse gärna någon person som har som uppgift att alltid flika in en ”och vad betyder det”-fråga då någon använder inside-språk
  • Hur rekryterar ni nya gruppmedlemmar då det blir dags för det? Gör ni det öppet och inkluderande eller frågar ni främst de egna kompisarna?