Förtroendevalda, staber och anställda

I en grupp av förtroendevalda samlas scouter från olika håll med olika bakgrund. De känner nödvändigtvis inte varandra sedan tidigare och kan ha väldigt olika arbetsssätt och olika sätt att kommunicera. Gruppens huvudsakliga målsättning är att arbeta med specifika frågor eller ett specifikt projekt och att uppnå ganska konkreta gemensamma mål. För att det ska lyckas och för att alla ska må bra under processen är det viktigt att bygga upp en bra gruppanda där alla trivs och känner sig välkomna, trygga och kan vara sig själva.

Det är viktigt att på gruppmöten och i gruppens verksamhet hitta tid för övningar som skapar gruppdynamik och främjar öppen kommunikation. Ansvaret att hitta den tiden ligger i sista hand på gruppens ordförande, men det är såklart allas ansvar att på sitt eget sätt bidra till att skapa en grupp där alla medlemmar trivs och där man kan kommunicera öppet. Det är viktigt att alla upplever att de vågar berätta hur de tänker, och till exempel vågar säga till om de inte hinner med en uppgift och be om hjälp när det behövs.

Det här arbetet är lika viktigt i en tillfällig projektgrupp, till exempel en evenemangsstab, där risken att det glöms bort är stor eftersom uppdraget varar en så kort tid och är så pass fokuserat på målet.

Metoder för att skapa en positiv och trygg stämning i gruppen

  • Satsa på att lära känna varandra. Gör övningar som handlar om att lyssna på varandra och om att hitta gruppmedlemmarnas olika styrkor.
  • Kom överens om gemensamma spelregler och gör en tydlig arbetsfördelning – gör ett gruppkontrakt
  • Kom ihåg att alla har olika förutsättning att delta i gruppens arbete (t.ex. olika mycket tid för uppdraget) och att arbetsinsatsen kan variera från gruppmedlem till gruppmedlem och vid olika tidpunkter.
  • Tänk på hur du kommunicerar och uttrycker dig,  så att du får fram budskapet utan att såra någon annan.
  • När ni ger feedback till varandra i gruppen ska ni sträva efter att vara konstruktiva. Kom ihåg att tacka och ge positiv respons inom gruppen!
  • Tala tydligt så att andra förstår. Lyft sakligt och i god tid fram sådant som du tycker att inte fungerar i gruppen. Tänk på att vissa diskussioner ändå är bättre att föra i enrum.
  • Non-violent communication eller Giraffmetoden är en kommunikationsform med fokus på positiv social förändring och konflikthantering. Du hittar mer information t.ex. på bloggen Det känsliga barnet. Metoden fungerar lika bra i kommunikation med barn som med vuxna.
  • Använd ett språk som också nya gruppmedlemmar förstår. Undvik eller förklara förkortningar och ”inside”-begrepp. Gruppen kan t.ex. göra ett försök med att utse en personmed asnvar för att att flika in ”och vad betyder det” då någon använder förkortningar eller jargonspråk
  • Tänk på hur ni rekryterar nya gruppmedlemmar till gruppen. Gör ni det öppet och inkluderande eller frågar ni främst de egna kompisarna?