Deltagande i kårens evenemang

Familjescoutingens etapp deltagande i kårens evenemang består av aktiviteterna:

  • Dagsutfärd med kåren
  • Scoutkyrka
  • Kårens sommarläger
  • Fest på kåren

Dagsutfärd med kåren

Familjen deltar i en dagsutfärd med kåren. Familjen vet vad man gör på en scoututfärd.

Mål: Familjen deltar i en dagsutfärd med kåren. Familjen vet vad man gör på en scoututfärd.

Beskrivning: Familjescoutgruppen deltar i en dagsutfärd med kåren. Familjescoutgruppen har sitt eget program på utfärden och deltar också i det gemensamma programmet med kårens andra scouter.

Ledarens uppgift: Ledaren ser till att varje familj får en inbjudan av kåren till utfärden. Vid behov förklarar ledaren grundläggande scoutbegrepp och går igenom scoututrustningen som står i inbjudan. Ledaren ser till att kårens övriga ledare vet om att familjescouter deltar i utfärden samt deras förhållande t.ex. gällande tidtabell. Ledaren planerar på förhand i vilka gemensamma aktiviteter familjescouterna deltar och när de har sitt eget program. Det är bra att komma ihåg att skilja på vargunge- och familjescoutprogrammet, så att familjescoutdeltagare som fortsätter vidare till vargungarna får uppleva nya utmaningar i framtiden. Ledaren planerar utfärdsprogrammet tillsammans med de vuxna i familjescoutgruppen. Under utfärden går ledaren igenom vad som händer under utfärden och varför.

Familjescoutgruppen deltar i kårens vårutfärd. I den mån som det är möjligt kan familjescoutgruppen t.ex. hjälpa till med uppgifter som har med utfärdens underhåll att göra, samtidigt som gruppens barn har sitt eget program. Sådana uppgifter kan t.ex. vara något relaterat till proviantering.

Familjescoutgruppen deltar I kårens höstutfärd. I den mån det är möjligt kan gruppen t.ex. ordna en kontroll på naturstigen för de andra lägerdeltagarna samtidigt som barnen har sitt eget program i närheten av kontrollen.

Scoutkyrka

Familjen deltar vid ett andligt tillfälle i scouterna.

Mål: Familjen deltar vid ett andligt tillfälle i scouterna.

Beskrivning: Familjescoutgruppen deltar i kårens scoutkyrka. Familjescouterna kan under tillfället ha egna uppgifter.

Ledarens uppgift: Ledaren ser till att varje familj får en inbjudan av kåren till tillfället. Vid behov förklarar ledaren grundläggande scoutbegrepp och går igenom scoututrustningen som står i inbjudan och uppmuntrar t.ex. de vuxna i familjescoutgruppen att delta fastän de inte använder scoutskjorta. Ledaren kan också komma överens med arrangören för tillfället samt med gruppen om uppgifter som familjescouter kan sköta under tillfället.

Familjescoutgruppen ordnar kårens scoutkyrka. Om det finns entusiastiska och kunniga deltagare i familjescoutgruppen som vill arrangera kyrkotillställningen kan gruppen planera tillfället och förverkliga det tillsammans med församlingens personal och kårens andra ledare.

 

Kårens sommarläger

Familjen deltar i ett scoutläger. Familjen vet vad man gör på ett scoutläger och känner sig bekväm med konceptet.

Mål: Familjen deltar i ett scoutläger. Familjen vet vad man gör på ett scoutläger och känner sig bekväm med konceptet.

Beskrivning: Familjescoutgruppen deltar i kårens sommarläger. Familjescoutgruppen har sitt eget program på lägret samt deltar i lägrets allmänna program med kårens övriga scouter.

Ledarens uppgift: Till ledarens uppgift hör att fungera som en länk mellan kårens åldersgrupper och familjescouterna. Ledaren funderar över på vilket sätt familjescouterna kan delta i lägret. Då det är fråga om en ny familjescoutgrupp räcker det oftast med en eller två nätter. Ledaren ser till att varje familj får ett lägerbrev. Ledaren går på förhand igenom vad som kommer att göras på lägret och hur det går till. Ledaren funderar tillsammans med deltagarna på hur länge de vill leva lägerliv.

Då man planerar familjescoutgruppens program på sommarlägret är det bra att komma ihåg att det som för en erfaren scout känns som en vanlig lägervardag, är nytt och märkligt för en familjescout. Det går ofta mycket tid åt till lägerrutiner (mat- och läggdags etc.) så det är bra att reservera tillräckligt med tid så att barnen också får njuta av helt vanligt tältningsstohej.  

Lämpliga lägeraktiviteter för familjescoutgruppen är t.ex. olika sorters orienteringar på lägerområdet, aktiviteter som har med vatten att göra samt att undersöka naturen.

Fest på kåren

Familjen deltar vid ett festligt kårtillfälle

Mål: Familjen deltar vid ett festligt kårtillfälle.

Beskrivning: Familjescoutgruppen deltar vid ett festligt tillfälle som ordnas av kåren. Under tillfället kan familjescouterna ha egna uppgifter.

Ledarens uppgift: Ledaren ser till att varje familj får en inbjudan av kåren till tillfället. Vid behov förklarar ledaren grundläggande scoutbegrepp och går igenom scoututrustningen som står i inbjudan och uppmuntrar t.ex. de vuxna i familjescoutgruppen att delta fastän de inte använder scoutskjorta. Ledaren kan tillsammans med arrangören för tillfället samt med gruppen komma överens om uppgifter som familjescouterna kan sköta under tillfället.

Familjen deltar i kårens firande av Sankt Göransdagen. Ledarens uppgift är att på förhand berätta för gruppen om kårens och tillställningens traditioner. Ledaren kan också instruera tillställningens programledare så att hen kommer ihåg att presentera Sankt Göransdagen och berätta om varför den firas.

Familjen deltar I kårens julfest. Om de vill kan familjescoutgruppen förbereda en liten föreställning att visa på festen.