Evenemangsinfo

Information om Finlands Svenska Scouters (FiSSc) kurser och evenemang skickas ut till kårerna via olika kanaler. De främsta kanalerna för att informera om kommande händelser är evenemangskatalogen och evenemangsinfomejlen. Dessutom lönar det sig att följa med FiSSc på sociala medier för att hålla sig uppdaterad.

Mer information om anmälningsförfarandet hittar du här.

Evenemangskatalogen

Evenemangskatalogen innehåller alla FiSSc:s kurser och evenemang för hela det kommande året. Den är ett bra verktyg för en heltäckande planering av vilka kurser och evenemang som ska marknadsföras inom kåren och vilka medlemmar kåren vill puffa iväg på evenemang. Eftersom evenemangskatalogen innehåller alla årets evenemang så är informationen om varje enskilt evenemang inte så detaljerad. Evenemangskatalogen för det kommande året skickas ut till kårerna per post på hösten.

Evenemangskatalogen 2024

Evenemangskatalogen 2024 i PDF

Evenemangsinfomejl

En månad före sista anmälningsdag får kårens uppdragschef ett mejl med detaljerad info om alla evenemang i FiSSc, HeSS, ÅSD och SP-FS som snart har sista anmälningsdag. Infon i mejlet kan uppdragschefen lätt kopiera, klippa och klistra och skicka vidare till kårens medlemmar! Dessutom finns det bifogat åldersgruppsspecifika infoblad i mejlet som kan delas ut i grupperna som sådana.

Evenemangsinfomejl inför 15.4.2024

Evenemangsinfomejl inför 15.1.2024