Min insats har betydelse för att kåren skall nå sina målsättningar

En känsla av meningsfullhet får man av att uppleva att man gör något viktigt. Prata om allt det ni gör i scouterna, varför och på vilka sätt var och ens uppgifter är viktiga.

Vilka är era gemensamma målsättningar? Har ni tillsammans kommit överens om dem? Vilka är scoutingens målsättningar? Om man vet vad som är på gång är det lättare att se om man har gjort rätt saker eller om man nått dit man ville. Diskutera sinsemellan bland ledarna om varför ni är här, vad som driver er. Målsättningarna kan delas in i scoutkårens och scoutingens målsättningar och egna, personliga målsättningar.

Följande övning kan ni göra t.ex. under ett kår- eller ledarmöte. Sätt er bekvämt och ta en runda där var och en får svara på följande frågor:

1) Varför är jag fortfarande med i scouterna?

Det här är en av de allra bästa frågorna som man kan ställa vid ledarnas kvällsamling. Låt var och en berätta sin story i lugn och ro.

2) Varför finns vår scoutkår?

Ni kommer att märka att det finns en massa olika skäl till att fortsätta i scoutingen. Det känns meningsfullt att märka att det man gör är betydelsefullt och inverkar på verksamheten.

3) Vad har det för positiva följder att jag är med i scouting?

Ni märker kanske att världen faktiskt redan är en bättre plats tack vare er insats. Om ni vill fortsätta diskutera så kan ni till exempel fundera vidare kring det här:

4) I vilka situationer märker du att du gör ett meningsfullt jobb i scoutingen?

Då ni funderar på meningsfullheten är det bra att samtidigt tänka på verksamhetsplanen. Får alla vara med och göra den? Kan alla som vill se den? Motsvarar den era mål? Följs den? Utvärderar ni er verksamhet i förhållande till era målsättningar?