Scoutterminologi

Det är inte alltid helt lätt att hålla reda på alla benämningar och förkortningar. I scoutingen finns dessutom en hel del sådana. Med hjälp av denna lilla ordlista kommer du en liten bit, och kom ihåg, talar någon om något du inte förstår så ska du bara fråga!

Akela Vargungeflockens ledare kallas akela. Hen är en roverscout eller en äldre ledare.
B-P Robert Baden-Powell (bii-pii), senare adlad till Lord Baden-Powell of Gilwell. Han grundade scoutrörelsen och var världsscoutchef för pojkscouterna.
Explorerscout 15-17 årig scout. Har egen verksamhet, men kan också ha ledaruppdrag i kåren om hen vill.
Förläggning Ett par dagars utfärd där övernattning vanligtvis sker i stuga.
Hajk Kortare utfärd med övernattning i t.ex. vindskydd.
Halvplutontält Ett tält för 15-20 personer. Tältet kan även ha en kamin.
Kapten Äventyrsscoutlagets ledare. Hen är en roverscout eller en äldre ledare.
Knop Sjömannens benämning på knut. En bra knop ska vara lätt att slå och lösa upp.
Kår Se Scoutkår.
Kårchef Scoutledare som leder kåren.
Lag En grupp på 10-15 äventyrsscouter. Laget består av 2-3 patruller (mindre grupper).
Lots Spejar- explorer och roverscouterna ha lotsar som handleder och stöder patrullerna och patrulledarna. Lotsen är en ledare som är äldre än 22 år.
Lägerdop Enligt tradition blir de scouter som deltar i sitt första scoutläger lägerdöpta. Lekfull invigning till lägerlivet.
Nattmanöver Kort och lekfull tävling patrullerna emellan. Tävlingen sker utomhus när mörkret lagt sig.
Nigertält En typ av tält. Tältet rymmer 6 personer, saknar botten och är lättvädrat.
Olave Baden-Powell B-P:s hustru. Hon var världsscoutchef för flickscouterna.
Patrull En grupp av scouter. Leds av en patrulledare och har regelbundna möten. Patruller finns hos alla åldersgrupper utom vargungarna.
Patrulledare Ledaren i en patrull, oftast den äldsta eller erfarnaste scouten i patrullen. Förkortas PL.
Patrullrådighetstävling Se Scoutfärdighetstävling. Patrullrådighetstävling förkortas ofta patrullrådd.
Roverscout Scout i åldern 18-22 år. Har egen verksamhet men kan också fungera som ledare.
Scoutfärdighetstävling Tävling utomhus patrullerna emellan. På kontrollerna utförs olika typer av uppgifter i scoutfärdighet, t.ex. knopslagning på tid, bedömning av avstånd, första hjälp etc.
Scouthalsduk En trekantig duk som är en del av scoutdräkten. Den finländska scouthalsduken är blå, medan många kårer har sin egna variant.
Scoutkår Lokal förening där scouten är medlem.
Scoutledare Vuxna scoutledare. Förkortas scl.
Scoutläger Sommarläger för scouterna. Ofta 7 – 10 dagar långt för patrullscouterna. Vargungarna deltar ofta 3-4 dagar av lägret.
Scoutstationen Administrativt centrum för Finlands Svenska Scouter, Finlands Scouter, Helsingfors Svenska Scouter och de lokala finskspråkiga distrikten och scoutföreningarna. Scoutstationen finns i Tölö, Helsingfors.
Spejarscout 12-15 årig scout.
Spårning Kort orientering längs märkt bana. Kontrollerna ät oftast obemannade.
Trefot En ställning som är ihopsurrad av tre spiror.
Vargunge 7-9 årig scout. Kallas ofta för VU.
Vargungeflock Vargungegruppen i kåren, kan bestå av några kullar.
Vargungekull En liten grupp av VU:n .
WAGGGS World Association of Girl Guides and Girl Scouts (flickscouternas världsförbund)
WOSM World Organisation of Scout Movement (pojkscouternas världsförbund)
 Äventyrsscout 10-12 årig scout.

Bild: Atte Kesti