Kårens egna utmärkelser i Kuksa

En del kårer har egna utmärkelsetecken, och det vore bra om man också fick in dem i Kuksa. Utmärkelseteckensansökningen samt behandlingsförfaran gäller inte kårernas tecken. Processen är mycket simplare.

Styrdatan i skick

Kårens egna utmärkelsetecken går endast att tillsätta till personer som finns inskrivna i Kuksa om kåren definierat sina tecken i styrdatan. Gå alltså till fliken ”Styrdata” och klicka där på länken ”Utmärkelsetecken”.

Vid definieringen av utmärkelsetecken finns många onödiga punkter med tanke på kårers tecken, eftersom de inte ansöks eller behandlas via registret. Dessa punkter kan man hoppa över och i stället endast fylla i de relevanta punkterna.

Efter att du sparat syns utmärkelsetecknet i listan. Du kan lägga till en bild på tecknet, redigera informationen samt vid behov ta bort tecknet. Radera ändå aldrig gamla utmärkelsetecken som tillagts till medlemmar. Dessa är värdefull historia och kan istället passiveras, med att redigera tecknets datum för aktivitet i tecknets definitioner.

Tillsätt utmärkelsetecken till en person

Gå i Kuksa till den personens sida som du vill lägga till märket åt. Klicka på fliken ”utmärkelsetecken”. Här kan du lägga till alla de organisationers utmärkelsetecken som du har tillgång och behörighet till.

Manual (pdf) för hur kåren gör finns här!