Sekondkursens praktikdel

Sekondkursens praktikdel är en av kårerna arrangerad utbildning som krävs för skärgårdscertifikat. Till kursen hör också en teoridel som FiSSc arrangerar årligen, och som också kan arrangeras av kåren. Sekondkursen ersätter skärgårdsskepparlursen, som var den kurs man tidigare skulle gå för skärgårdscertifikat.

Sekondkursens praktikdel genomförs ombord på kåren segelbåt / segelbåtar, och syftet med kursen är såklart dels att deltagaren ska lära sig, fördjupa och repetera sina kunskaper i navigation, båthantering, skepparskap etc, men också att deltagaren ska bli ordentligt bekant med de båtar som hen mest seglar på. Kursen består av många olika övningar, och tanken är att dessa sprids ut över flera seglatser under hela säsongen.

Kursdragaren är en erfaren skeppare som känner båten, högsjöcertifikat är också önskvärt.

Kursens målgrupp

Kursen riktar sig till explorer- och roverscouter som gått sekondkursens teoridel (eller nu i övergångsfasen skärgårdsskepparkursens teoridel). Dessutom rekommenderas det att deltagaren har övningscertifikat och utnyttjat det i minst en säsong.

Kursens innehåll

Under kursen gås följande delområden igenom:

 • Scoutsegling
 • Sjömansskap
 • Fartygets konstruktion och system
 • Hantering av farkosten
 •  Segling
 • Navigering
 • Elektronsik navigering
 • VHF
 • Säkerhet
 • Säkerhetsinstruktioner och regler
 • Väder

Loggbok

Kursens loggbok innehåller närmare information om vilka saker som ska gås igenom under de olika delområdena.

Loggboken

Denna sida uppdateras och utvecklas i takt med att mer information klarnar och mer kursmaterial översätts till svenska. Kontakta sjörådet fissc_sjoradet@kuksa.partio.fi om ni i kåren behöver mer info eller närmare instruktioner.