Klädsel och märken

Det som kännetecknar en scout är framför allt scouthalsduken som bärs av alla som är scouter. Beroende på vilken grupp man hör till har man olika halsdukar. I scouterna får man olika märken beroende på vilka spår, väderstreck och etapper man gjort. Dessutom har varje åldergrupp ett eget åldersgruppsmärke.

Med symboliken i scoutmärkena  förenas barnen och ungdomarna till en egen grupp, kår och till den världsomspännande scoutrörelsen. Symboliken syns starkast i bland annat scouternas dräkter och de märken som fästs på dem.

Scoutskjortan och scoutklänningen har varit i samma stil sen 1900-talets början och används framför allt vid festligare tillfällen. Utdelningen av märkena, som fästs på scoutdräkterna, är en del av kårernas regelbundna program. Genom att dela ut märken till scouterna visar man erkänsla för uppnådda mål och uppmuntran att fortsätta.

Men hur ser alla märkena egentligen ut och var finns de placerade på scoutskjortan? Varje åldersgrupp har en egen instruktion för var märkena ska placeras på scoutdräkten, dem hittar du här.

Produkterna säljs av Scandinavian Outdoor Store.

För alla scouter finns gemensamma märken som bärs oberoende av åldersgrupp. Därtill finns åldersgruppsspecifika märken. Dessa märken är gemensamma för alla åldersgrupper.

Landsbeteckning 
Landsbeteckningen fästs ovanför höger bröstficka.

Partiotuote Maatunnus

Ortsnamn
Ortsnamnet fäst överst på vänster ärm.

Ortsmärke utan ortsnamn

Kårmärke (om kåren har ett sådant)
Kårmärket fästs på vänster ärm under ortsnamnet.

 

Förbundsmärke
Förbundsmärket fästs på vänster arm under kårmärket.

Organisationsmärke 
Organisationsmärket fästs på vänster ärm under förbundsmärket.

Partiotuote Suomen Partiolaiset, Sp:N Tunnus

Löftesmärken (WOSM och WAGGGS)
Båda löftesmärkena fästs på vänster ärm brevid varandra, WOSM (den lila med vit symbol) till vänster och WAGGGS (den blåa med gul symbol) till höger.

               WOSM                        WAGGGS

          Partiotuote Lupausmerkki, Wosm        Partiotuote Lupausmerkki, Wagggs

Symbolik

Vargungen använder kårens scouthalsduk och klär sig i vargungeskjortan, som kan vara en mörkblå collegetröja eller trikåskjorta, kårtröjan eller scoutskjortan enligt kårens eget val. Vargungens färg är solgul och djursymbolen är en vargunge.

Partiotuote Sudenpentujen Aloitusmerkki (Liittymismerkki)
Vargen

Välkommen 

När det första spåret, välkommenspåret, är avlagt får vargungen märket Vargen. De övriga 34 spåren har också egna märken som kallas spår, spårmärke eller aktivitetsmärke.

Spårmärken

Vargungarna avlägger olika aktivitetshelheter som kallar spår. För varje spår får vargungen ett märke.

Partiotuote Taiteilija-Jälki          Partiotuote Toimittaja-Jälki          Partiotuote Purjehtija-Jälki

Exempel på spårmärken

Placering

Vargungarnas tygmärken sys fast på höger ärm på vargungetröjan. Åldersgruppsmärket sys ganska högt upp på höger ärm i mitten. Spårmärkena sys under åldersgruppsmärket i rader på 3 spår/rad.

Åldersgruppsmärkena på höger ärm sprättas bort då man flyttas upp till nästa åldersgrupp medan åldersgruppssigillen på vänster ficka sitter kvar tills man blir ledare.

Sigillet Partiotuote Sudenpentujen Päätösmerkki

Det sista märket man får som vargunge är vargungesigillet som är ett litet metallmärke i form av en vargungetass. Sigillet bärs på vänstra fickan på scoutskjortan.

Symbolik

Äventyrsscouten klär sig i scoutskjortan eller -klänningen med bälte till. Äventyrsscouten bär sin scouthalsduk med ett spänne hen har gjort. Äventyrsscoutens färg är orange och djursymbolen en räv.

Partiotuote Seikkailijoiden Aloitusmerkki
Välkommenmärket: kompassens ros

Åldersgruppsmärke

Äventyrsscouternas åldersgruppsmärke är ett tygmärke föreställande en kompassros, delat i fem delar. Den första delen, ett runt märke som utgör kompassens mitt, fås då scouten avlagt äventyrsscoutens välkomstskede. De övriga fyra delarna fås an efter som väderstrecken avläggs.

Partiotuote Seikkailijoiden Lilja-Ilmansuunta
De två första väderstrecken är en lilja: norr och söder
Partiotuote Seikkailijoiden Apila-Ilmansuunta
De två senare väderstrecken är en klöver: väster och öster

Specialmärken

Äventyrsscouterna avlägger också specialmärken. Minst ett specialmärke skall avläggas per väderstreck, sammanlagt finns drygt 50 märken att välja mellan.

Partiotuote Luonnontuntija, Seikkailijat      Partiotuote Uinti, Seikkailijat      Partiotuote Esiintyjä, Seikkailijat      Partiotuote Tähdet Ja Avaruus, Seikkailijat

Exempel på äventyrsscouternas specialmärken

Interkardinalmärken

I de kårer som har äventyrsscoutverksamhet i tre år avlägger äventyrsscouterna också upp till fyra interkardinalstreck. Interkardinalstreckens märken har samma form som specialmärkena, men skiljer sig åt från dessa genom den orangea kanten.

Partiotuote Palvelu -Väli-Ilmansuunta      Partiotuote Vaellus Väli-Ilmansuunta      Partiotuote Talvileiri -Väli-Ilmansuunta

Exempel på äventyrsscouternas interkardinalmärken

Placering

Äventyrsscouternas åldersgruppsmärke, kompassrosen, sys fast på höger ärm på scoutskjortan. Interkardinalstrecken sys fast under åldersgruppsmärket, och specialmärkena sys fast under dem.

SigilletSeikkailijoiden päätösmerkki

Det sista märket man får som äventyrsscout är äventyrsscoutsigillet som är ett litet metallmärke i form av en kompassros. Sigillet bärs på vänster ficka på scoutskjortan ovanför vargungesigillet.

Symbolik

Spejarscouten klär sig i scoutskjortan eller -klänningen, med bälte till. Spejarscouten känner man igen på den lilafärgade visselpipssnodden. Spejarscoutens färg är lila och djursymbolen en järv.

Åldersgruppsmärke

Spejarscouternas åldersgruppsmärke är ett femdelat tygmärke. Den första delen, ett runt tygmärke som utgör märkets mitt, fås då spejarscouten avlagt den första etappens kurs. De övriga delarna fås an efter som etapperna görs. Märket delas ut då fyren är gjord. Tilläggsetappernas märken föreställer repstumpar som bildar en ram runt åldersgruppsmärket. Märkena fås då etappen avlagts. 

Placering

Åldersgruppsmärket sys fast på höger ärm.

 

SigilletPäätösmerkki tarpojat

Det sista märke man får som spejarscout är ett spejarscoutsigill som föreställer Kims leende. Sigillet bärs på vänster ficka på scoutskjortan ovanför vargunge- och äventyrsscoutsigillen.

Symbolik

Explorerscouten klär sig i scoutskjortan eller -klänningen, med bälte till. Explorerscouten känner man igen på den gröna visselpipssnodden. Explorerscoutens färg är skogsgrön och djursymbolen är en lo.

Åldersgruppsmärke

Explorerscouternas åldersgruppsmärke fås då scouten avlagt explorerscouttidens välkomstskede. Märket är ett tygmärke med liljan och lejonet som motiv.

Placering

Märket sys fast på höger ärm på scoutskjortan.

SigilletPäätösmerkki, samoajat

Då explorerscouttiden avslutas får scouten ett explorerscoutsigill.

Gruppledarutbildning för explorerscouterROK-kurssimerkki

Då explorerscouten genomfört Gruppledarutbildning för explorerscouter har hen rätt att bära märket på scoutskjortans högra ficka. 

Symbolik

Roverscouten klär sig i scoutskjortan eller -klänningen, med bälte till. Roverscouten känner man igen på den bruna visselpipssnodden. Roverscoutens färg är brun och djursymbolen är en björn.

Åldersgruppsmärke

Roverscouternas åldersgruppsmärke fås då scouten avlagt Finland-projektet. Märket är ett tygmärke med treklövern och liljan som motiv.

Placering

Märket sys fast på höger ärm på scoutskjortan.

Vaeltajien päätösmerkki

Sigillet

Roverscoutsigillet är ett metallmärke som föreställer treklövern och liljan.

 

Patrulledarna

Patrulledarna känns igen på visselpipa och visselpipssnodd i den egna åldersgruppens färg.

Åldersgruppsledarna

Partiotuote Akela-Merkki Kultainen

Akela

Akelan bär akelamärket samt visselpipa och -snodd* eller TG-insignier.

Partiotuote Sampomerkki

Kapten

Kaptenen bär kaptsenmärket samt visselpipa och -snodd* eller TG-insignier.

Partiotuote Luotsimerkki

Lots

Lotsarna bär lotsmärket samt visselpipa och -snodd*.

* Visselpipssnoddarnas färgkoder är grön för exlorerscout, brun för roverscouter utan scoutledarfullmakt, blå för äldre ledare utan scoutledarfullmakt och vit för scoutledare med scoutledarfullmakt.

Övriga märken

Åldersgruppsmärkena

Åldersgruppsmärkena på höger ärm sprättas bort. På vänster ficka sätts roverscoutsigillet tills scoutledarmärket fås.

Scoutledarmärke

Partiotuote Pj-Merkki, Hopea

Partiotuote Osmonsolmu, Nahkaa

Ledare med scoutledarfullmakt bär ledarmärke och ledarsölja. Scoutledare som genomgått scoutledarfortsättningskursen bär Treklöver Gilwell-insignier.

Märkesguider

Bild: Didrik Lundsten