Scoutprogrammet

Det vi gör tillsammans i scouterna baserar sig på scoutprogrammet. Programmet beskriver vad vi gör (aktiviteter), men också varför vi gör de saker vi gör (syfte) och hur vi gör det (scoutmetoden). Scoutprogrammet ger verktyg för ledarna att genomföra aktiviteter på ett sådant sätt att scouterna  får lagom stora utmaningar i enlighet med ålder och förutsättningar.

Det vi gör tillsammans i scouterna baserar sig på scoutprogrammet. Programmet beskriver vad vi gör (aktiviteter), men också varför vi gör de saker vi gör (syfte) och hur vi gör det (scoutmetoden). Scoutprogrammet ger verktyg för ledarna att genomföra aktiviteter på ett sådant sätt att scouterna  får lagom stora utmaningar i enlighet med ålder och förutsättningar.