Kortbetalning via SumUp

Genom att erbjuda kortbetalning som alternativ åt era kunder kan ni öka er försäljning och minska på de besvär som stora mängder kontanter kan medföra.

Sumup och scouterna samarbetar

Finlands Scouter har inlett ett samarbete med företaget SumUp, som erbjuder kortbetalningstjänster. Samarbetet inkluderar en gratis kortläsare för kåren och förmånliga kostnader för betaltransaktioner.

Kostnader för kortläsare åt kåren:

  • SumUp Air kortläsare gratis (norm.pris 14,99 € / st)
  • Provision debit-kortbetalningar: 1 % (0,1 € / kalender)
  • Provision credit-kortbetalningar: 1,49 % (0,149 € / kalender)
  • Inga övriga fasta kostnader (månadsavgifter etc.)

Så här tar ni kortbetalning i bruk i kåren:

  1. Kårstyrelsen tar ett beslut om att införa kortbetalning som en möjlighet i kårens verksamhet.
  2. Meddela frida.lundberg(a)scout.fi att ni vill ha kårens Sum-Up kortläsare skickad till kåren.
  3. Gå till adressen sumup.fi/partio
  4. Registrera kåren som användare: använd länken ”minulla on jo kortinlukija” högst uppe. Registrera er enligt anvisning på sidan.

Kårer som erbjuder alternativa betalsätt som tillägg till kontanter åt kunder, säljer tydligt fler kalendrar än medeltalet. Kortbetalning hjälper er även undvika närkontakt med kunderna, vilket även i år kommer att vara aktuellt!