Uteliv

Familjescoutingens utelivsetapp består av aktiviteterna:

  • Utfärd med lägereld
  • Idrottsutfärd
  • Utfärd till stranden
  • Naturutfärd

 

Utfärd med lägereld

Familjen använder utfärdsfärdigheter som de lärt sig i familjescoutingen. Barnet rör sig tryggt vid elden.

Mål: Familjen använder utfärdsfärdigheter som de lärt sig i familjescoutingen. Barnet rör sig tryggt vid elden.

Beskrivning: Familjescoutgruppen är med på en utfärd med lägereld.

Ledarens uppgift: Ledaren ser till att gruppen utrustar sig adekvat för utfärden. Hen tar med sig tillräckligt med vedklabbar och annan utrustning som behövs för att göra upp en eld.

Kvällsutfärd till lägerelden. En mörk skog är mera spännande än en ljus. I slutet av hösten, då kvällarna mörknar tidigt, gör familjescoutguppen en utfärd till närmaste lägereldsplats. Det lönar sig absolut att ta med sig ficklampor, eftersom tiden går fort då man leker med dem. Samtidigt får barnet erfarenhet av att röra sig i en mörk skog i tryggt sällskap.

Utfärd till ett stockvindskydd . I många kommuner finns det stockvindskydd och lägerplatser som upprätthålls av kommunen själv eller av föreningar. Familjescoutgruppen besöker ett sådant vindskydd, så att deltagarna samtidigt får bekanta sig med närbelägna utfärdsmål i området

Idrottsutfärd

Familjen rör på sig tillsammans. Barnet utvecklar sin rörelseförmåga.

Mål: Familjen rör på sig tillsammans. Barnet utvecklar sin rörelseförmåga.

Beskrivning: Familjescoutgruppen genomför utfärdens idrottsaktivitet tillsammans. Erfarenheten motiverar familjerna att röra på sig tillsammans.

Ledarens uppgift: Ledaren sköter eventuell tidsbokning inför besöket. Ledaren uppmuntrar alla gruppmedlemmar att prova på och kasta sig in i nya upplevelser.

Familjescoutgruppen åker på utfärd till en närliggande pulkabacke. Under mötet kan familjerna tävla om de vill, t.ex. i pulkastafett, slalomåkning med pulka eller en rolig hinderbana som man ska ta sig igenom med pulkan.

Familjescoutgruppen besöker ortens idrottsplan och provar endera riktiga friidrottsgrenar eller ordnar roliga tävlingar med självpåhittade grenar, som t.ex. krypning, ringkastning och ärtpåsehoppning.

Familjescoutgruppen åker på utfärd till en simhall. Eftersom deltagarna har väldigt olika färdighetsnivåer, kartlägger ledaren redan på förhand gruppmedlemmarnas färdigheter, så att alla får möjlighet att simma i enlighet med sin egen färdighetsnivå, i alla fall under något skede av utfärden.

Utfärd till stranden

Familjen åker på utfärd tillsammans. Barnet rör sig tryggt vid vattnet.

Mål: Familjen åker på utfärd tillsammans. Barnet lär sig att röra sig säkert vid vatten.

Beskrivning: Familjescoutgruppen åker på utfärd till en å-, sjö- eller havsstrand.

Ledarens uppgift: Ledaren tar på förhand reda på en lämplig destination för utfärden. Hen ser till att deltagarna är utrustade på bästa sätt. Ledaren ska ta hand om resans säkerhet och samtidigt uppmuntra vuxna att låta barnen experimentera nära vattnet säkert och tryggt.

Familjerna provar på att paddla. Kanoter finns att låna av olika kårer och kommuner, på många orter är det även möjligt att hyra kanoter.

Familjescoutgruppen åker på utfärd till närmaste strand. På stranden undersöker gruppen omgivningens flora och fauna. Ta med t.ex. barnmatsburkar för att fånga kryp som lever i vattnet i så att små barn lättare kan undersöka dem.

Naturutfärd

Familjen åker på utfärd tillsammans. Barnet övar på att röra sig i olika terränger. Familjen bekantar sig med naturen.

Mål: Familjen åker tillsammans på utfärd. Barnet lär sig röra sig i olika terränger. Familjen bekantar sig med naturen.

Beskrivning: Familjescoutgruppen gör en utfärd i naturen.

Ledarens uppgift: Ledaren tar på förhand reda på en lämplig destination för utfärden. Hen instruerar deltagarna i hur de ska utrusta sig för utfärden på bästa möjliga sätt. Ledaren uppmuntrar familjerna att bekanta sig med och iaktta naturen.

Familjescoutgruppen åker på utfärd till ett fint och närbeläget naturområde. Ledaren ser till att resans takt passar för alla utfärdsdeltagare.

Familjescoutgruppen åker på svamputflykt under hösten. Ledaren kan vid behov bjuda med en svampkännare på utflykten.

Familjescoutgruppen åker på en fågelutflykt. Ledaren kan bjuda med en fågelkännare som guide. Se också till att ha med kikare och fågelböcker på utflykten.