Adventskalendern

Försäljningen av adventskalendern är vår viktigaste kampanj för medelsanskaffning. Genom att köpa scouternas adventskalender stöder kunden scouting i Finland och samtidigt verksamheten i en lokal scoutkår!

Dessa sidor är ämnade för de scoutkårer som sköter om försäljningen på lokal nivå. Om du är intresserad av att köpa en adventskalender, försöker hitta ett försäljningsställe eller annars bara är intresserad av adventskalendern hittar du mera information på adressen www.adventtikalenteri.fi.

Priset för adventskalendern är 10 €, varav den lokala scoutkåren får den största andelen. Kårens andel är 4,50€, distriktets/FiSSc:s  andel 2,85€ och centralorganisationens andel 2,65€.

Den första adventskalendern utkom 1947

Scouternas adventskalender har varit en del av den finländska adventstiden i över 60 år. De finlandssvenska flickscouterna hämtade adventskalendern till Finland år 1947 och sedan dess har den utkommit årligen. Under årens lopp har adventskalendern vunnit en bestående plats i den finländska jultraditionen och finländarnas hjärtan.

Den första adventskalendern år 1947 ritades av Ulla von Wendt.

Adventskalendertraditionen fick sin början då Tessi Fazer föreslog för Finlands Svenska Flickscoutförbund att man skulle börja sälja en adventskalender enligt svensk modell. Flickorna planerade försäljning av en adventskalender redan år 1945 men kampanjen blev inte av på grund av tryckeriproblem.

Den första barnens adventskalender utkom hösten 1947 i en upplaga på 15 000 kalendrar. Tessi Fazer bad sin väninna Ulla von Wendt illustrera kalendern. Den första kalendern föreställde ett pepparkakshus med 25 luckor. Den första luckan öppnades på första advent 30.11 och just detta är adventskalenderns varumärke – att följa adventstiden. Fortsättningsvis får man ibland öppna den första luckan redan i november, beroende på när första advent infaller.

I flera år illustrerade Ulla von Wendt adventskalendern. De första åren bestod bilden alltid av ett hus, där husets fönster och dörrar fungerade som kalenderluckor. Bakom luckorna har det alltsedan starten funnits adventsljus, Finlands flagga på nationaldagen, Lucia på luciadagen och Jesusbarnet på julaftonen o.s.v. Adventskalendern har genom åren illustrerats av bl.a. Ulla Vaajakallio, Camilla Mickwitz, Maija-Liisa Pitkäranta, Timo Kästämä, Sari Airola, Virpi Pekkala och Noora Katto.

Adventskalendern tillverkas av Next Print Oy.