Vår verksamhet påverkar samhället

Samhällspåverkan betyder att ni som scouter bidrar till att göra världen till en lite bättre plats och det är bekant för alla som är aktiva i scoutingen.

Dagens goda gärning och viljan att hjälpa andra finns i alla scouters hjärta.

Vad kan eller borde man göra i er kårs närmiljö? Finns där någon gatukorsning som är så farlig att den skulle behöva ett övergångsställe? Kan ni göra ett besök till traktens åldringshem och pigga upp stämningen? Ska vi göra det till en vana?

Inom scouterna vill vi föregå med gott exempel och uppmuntra till ett aktivt medborgarskap. Ta itu med sådant som är fel och förändra världen omkring er. Till exempel så här:

  • Delta i val och uppmuntra alla att rösta (alla avgör naturligtvis själv vem de röstar på och det behöver man inte berätta). Den egna församlingens församlingsval kan till exempel vara en ypperlig demokratiövning för kåren! Efter röstningen ordnas förstås valkaffe med dopp. Läs mer här om valpåverkan.
  • Ta kontakt med närmaste flyktingmottagning och fråga hur ni kan hjälpa. Kan man till exempel ordna en fotismatch för de unga, en pysselstund för barnen eller en skogsutflykt för familjer?
  • Finns det i er närmiljö en farlig korsning som behöver ett övergångsställe eller något annat problem? Ta reda på hur man kan påverka saker i din egen kommun och påverka sedan.

Tänk också på att kårens verksamhet ger både en fantastisk, meningsfull fritidssyssla och samhörighet åt barn, ungdomar och vuxna. Det är enormt, det är jättevärdefullt och det är er förtjänst. Läs mer här om kåren i samhället.