Redovisning och returdonationer

Då försäljningstiden är avslutad och kampanjen börjar nå sitt slut har julkampanjchefen ännu några avslutande uppgifter. Det lönar sig att påbörja arbetet i god tid!

Samla in osålda kalendrar

Då ni avslutat er försäljning är det viktigt att du får tillbaka alla osålda kalendrar från scouterna. Inga osålda kalendrar får bli liggande hemma hos medlemmar. Returnera sedan kårens osålda kalendrar till förbundet enligt överenskommelse med FiSSc:s förbundskoordinator.

Redovisa kårens försäljning i Kuksa

Kampanjchefen meddelar senast 8.12 i Kuksa hur många adventskalendrar kåren sålt, hur många ni returnerar och antalet ni eventuellt donerar. Om ni inte lyckas sälja alla kalendrar, kan osålda kalendrar returneras till kansliet eller doneras till en lämplig mottagare. Observera att ni får returnera högst 50 % av det beställda antalet. Alla returdonationer bör även godkännas av förbundskoordinatorn.

FiSSc fakturerar kåren för de redovisade adventskalendrarna genast då hela redovisningen har skickats till oss. Ifall kåren inte meddelat om retur, faktureras hela antalet beställda adventskalendrar. Om du är osäker hur du ska göra för att redovisa er försäljning, lönar det sig att kontakta förbundskoordinatorn – då blir det säkert rätt.

Returdonation

Osålda kalendrar kan också doneras till ett gott ändamål (t.ex. dagis, äldreboende, flyktingförläggningar) från och med den 6.12. Kåren ansöker då via medlemsregistret Kuksa om att få donera kalendrar, notera att kansliet måste godkänna alla donationsansökningar i Kuksa före antalet sålda/donerade stämmer för kårens del. Kom ihåg att kalendrar i regel inte får doneras under kampanjtiden. Donationer kräver ett intyg över mottagande av donationsmottagaren. Det intyget (fil eller bild) bör laddas upp i Kuksa i samband med donationsansökan.

Beställ tomtemärken och priser

För att kårens försäljare ska få de priser de är förtjänta av för sin försäljning – bör du beställa priser via medlemsregistret Kuksa. Priserna är verkligen viktiga, speciellt för de yngre i kåren, glöm därför inte att göra denna uppgift i tid. Du kan mycket väl t.o.m. hinna få priserna till kårens julfest, där du lämpligt kan dela ut priserna för årets kampanj.