Kommunikation och marknadsföring

Kommunikationen i kåren kan bestå av en mycket större helhet än att t.ex. göra en kårtidning, kommunicera med hemmen och göra postningar på sociala medier. Det kan vara värt att sätta sig ner och tillsammans fundera på hur kåren kan sköta sin kommunikation.

Med vem kommunicerar kåren?

Intern kommunikation mellan ledarna är en förutsättning för att kåren ska kunna fungera. En fungerande kommunikation mellan ledarna ger bra stämning och underlättar att få saker gjorda enligt planer och tidtabell. Tydlig kommunikation som når rätt personer i rätt tid är nyckeln till god kommunikation. Gör gärna upp en kommunikationsplan där ni tillsammans funderar på när det som händer i kåren behöver kommuniceras och i vilka av era kommunikationskanaler informationen kunde gå ut. Bestäm datum för era träffar i god tid och informera öppet om vad som händer i kåren och vad som är på kommande.

Den interna kommunikationen i gruppen är viktig för att den enskilda gruppen ska kunna fungera. Då ledaren för gruppen går ut med saklig information som kommer i tid kan föräldrarna lita på att ledaren sköter sig också i andra ärenden. Förutom evenemang i kåren bör föräldrarna också få allmän information om scouting och hur den fungerar. Kom ihåg att uppdatera den info ni har på kårens somekanaler och webbsida så att den är aktuell.

Intressenter som t.ex. staden/kommunen eller andra parter som stöder kåren behöver också få information om kåren. Hur ofta kåren är i kontakt med olika intressenter är upp till kåren men det är viktigt att höra av sig då och då. Redan mycket små saker som t.ex. att skicka ett julkort till kommunfullmäktiges medlemmar är ett sätt att närma sig. Det är också bra att upprätthålla kontakt med förbundet (Finlands Svenska Scouter) samt kårer som finns i närheten.

Speciellt då kåren önskar få fler medlemmar kan kåren informera om sin verksamhet, t.ex. genom att kontakta lokalmedia, gärna med en färdigt skriven artikel eller genom att informera i skolan och på olika evenemang som ordnas i staden/kommunen.

Material på Materialbanken

På materialbanken finns färdigt material som kårerna kan använda i sin marknadsföring och kommunikation. Materialbanken är lättanvänd och nytt material sätts in kontinuerligt.  På materialbanken finns bl.a. affischer och färdigt material som kåren kan använda på sociala medier.

Finlands Svenska Scouters materialbank.

Bildbank

Finlands Svenska Scouter har en bildbank där bilder från olika evenemang och läger finns samlade. Bilderna får fritt användas av scouter, kom ihåg att märka bilden med ”Finlands Svenska Scouter” och fotografens namn. Om du själv har bilder som du skulle vilja dela med dig av, ta kontakt med Finlands Svenska Scouters kansli. Vi tar gärna emot bilder som kan publiceras på bildbanken!

Finlands Svenska Scouters bildbank.

Också Finlands Scouter har en bildbank. Bilder kan hittas också på  t.ex. Pääkaupunkiseudun partiolaisets bildbank och Luonais Suomen Partiopiiris bildbank. Kom ihåg att läsa igenom reglerna före användning av bilderna och märk ut vems bilden är samt fotografens namn.

Finlands Scouters bildbank.

Pääkaupunkiseudun partiolaisets bildbank.

Lounais Suomen Partiopiiris bildbank.

Bild: Tom Sundström