Natur

Familjescoutingens naturetapp innehåller aktiviteterna:

  • Fiske
  • Att bygga med naturmaterial
  • Att lära känna djur
  • Att lära känna växtlighet

Fiske

Barnet förstår var fiskar kommer ifrån. Familjen kan på ett tryggt sätt vistas i närheten av vatten.

Mål: Barnet förstår var fiskar kommer ifrån. Familjen kan på ett tryggt sätt vistas i närheten av vatten.

Beskrivning: Familjescoutgruppen åker på en fisketur. Utflykter där man metar eller pilkar är lätta att ordna, men om någon av deltagarna fiskar mycket på fritiden kan familjescoutgruppen prova på andra former av fiske.

Ledarens uppgift: Ledarens viktigaste uppgift är att ta hand om att aktiviteten sker under trygga förhållanden. Ledaren uppmuntrar familjerna att låta barnen ta del av de möjligheter som stranden har att erbjuda. Hen ser i förväg till att det finns tillräckligt med fiskeredskap. Om det inte finns några fiskare i gruppen kan ledaren be någon av kårens ledare som kan fiska att följa med.

Familjescoutgruppen åker på en fiskeutfärd. Innan man börjar meta letar familjen efter maskar till bete.

På vintern åker familjescoutgruppen på en pilkningsutfärd. Ledaren ser i god tid till att man får med sig en borr och pilkar. Utöver det påminner ledaren familjerna om att klä sig tillräckligt varmt för att kunna vistas på isen.

Familjescoutgruppen åker på en fisketur. Familjen kan på tidigare möten göra egna metspön.

Att bygga med naturmaterial

Familjen utnyttjar de möjligheter som står till buds i naturen genom att på olika sätt skapa tillsammans. Familjescouternas förhållande till naturen stärks.

Mål: Familjen utnyttjar de möjligheter som står till buds i naturen genom att på olika sätt göra tillsammans. Familjescouternas förhållande till naturen stärks.

Beskrivning: Familjescoutgruppen bygger tillsammans med hjälp av naturmaterial.

Ledarens uppgift: Ledaren hjälper familjen att upptäcka de olika möjligheter som naturen har att erbjuda. Hen tar med sig de verktyg och material som behövs. Ledaren instruerar deltagarna att ta med sig lämpliga kläder och lämplig utrustning till mötet.

Familjerna bygger statyer eller tavlor av naturmaterial. Ledarens uppgift är att påminna deltagarna om att levande växter och träd inte får skadas då man gör konst. Gruppen kan fotografera sina verk och dela bilderna på kårens sociala medier.

Familjescoutgruppen bygger en koja i skogen. Kojan kan vara för engångsbruk eller så kan man återvända den flera gånger under verksamhetsåret.

Familjescoutgruppen träffas på en sandstrand, i en sandgrop eller på en motsvarande plats. Familjernas eller hela gruppens uppgift är att bygga ett så fint sandslott som möjligt. Aktiviteten passar bra att utföra på hösten då man enkelt kan dekorera slottet med fina höstlöv.

Att lära känna djur

Familjen bekantar sig med djuren i naturen. Varje familjescout lär sig att känna igen en ny art.

Mål: Familjen bekantar sig med djuren i naturen. Varje familjescout lär sig att känna igen en ny art.

Beskrivning: Familjescoutgruppen bekantar sig med djuren.

Ledarens uppgift: Ledaren tar med sig lämplig utrustning till mötet och instruerar familjerna att också göra det. Ledaren uppmuntrar gruppen att bekanta sig med och iaktta naturen.

Familjescoutgruppen bygger tillsammans en vinterutfodringsplats åt fåglarna. Ledaren uppmuntrar familjerna att också hemma observera fåglar som kommer för att äta. Gruppen kan också besöka en park eller motsvarande offentlig fågelutfodringsplats.

Familjescoutgruppen besöker en bondgård. Många djurgårdar tar emot besökare om man bokar in besöket i god tid. Gruppen kan även delta i ett öppet hus-evenemang på en närliggande gård. 

Under vintern bekantar sig familjen med djurens spår i skogen. Det lönar sig att ta med olika djurböcker, så att det är lättare att undersöka de avtryck och spår som fåglar och djur lämnar efter sig.  

Familjescouterna undersöker olika småkryp i jordmånen och/eller/ i vattendrag med förstoringsglas och/eller lupp. Det lönar sig att ta med sig insektböcker för att underlätta identifiering av olika arter

Att lära känna växtlighet

Familjen bekantar sig med växtlighet i naturen. Varje familjescout lär sig att känna igen en ny art.

Mål: Familjen bekantar sig med växtlighet i naturen. Varje familjescout lär sig att känna igen en ny art.

Beskrivning: Familjescoutgruppen bekantar sig med växtlighet.

Ledarens uppgift:  Ledaren tar med sig lämplig utrustning till mötet och instruerar familjerna att också göra det. Ledaren uppmuntrar gruppen att bekanta sig med och iaktta naturen.

Gruppen besöker tillsammans en trädgård där det t.ex. växer rotfrukter, sallad och äpplen. Gruppen undersöker tillsammans hur växterna gror och växer. Det kan vara till exempel en handelsträdgård, en kolonilott i området eller en av deltagarfamiljernas trädgård.

Familjescoutgruppen åker tillsamman på utfärd med målet att upptäcka och observera växtarter. Ledaren kan bjuda med en sakkunnig som guide eller se till att det finns växtböcker för alla i gruppen. Våren är en ypperlig tid för utflykter, eftersom det finns ett begränsat antal identifierbara arter till skillnad från sommaren.

Familjen sår eller planterar en växt, till exempel en ört som växer relativt snabbt och som passar bra för vardagligt bruk i köket.