Hur berätta om scouting

Du kan stöta på frågan om ”vad är det där scouting egentligen?” på ett marknadsföringsevenemang, på spanskalektionen eller i hissen i ett varuhus. Här följer några tips på vad du kan svara på frågan.

Vad är scouting?

Vänner och gemenskap
I scouterna får en många vänner på sin egen ort och från hela världen. Berätta på hur många olika sätt du själv lärt känna nya människor i scouterna.

Att lära sig
I scouterna får man kunskap och färdigheter på ett sätt som är anpassat för varje åldersgrupp. Vi lär oss bl.a. sociala färdigheter, hantverk, friluftskunskap, ledarskap, naturkunskap, miljöskydd och kreativt tänkande. Berätta om vad du lärt dig i scouterna. Scoutingen har ett eget utbildningssystem med vars hjälp unga och vuxna får stöd i sitt ledarskap. Berätta på vilken kurs du lärt dig något coolt.

Upplevelser och läger
Den veckovisa verksamheten – mötena – är en väsentlig del av scouting. Utöver mötena deltar scouter regelbundet i utfärder, läger, seglatser och vandringar. Berätta vad ni gjorde på ert förra möte och hurudant det senaste lägret du deltog i var.

För barn och vuxna
Det finns att göra både för barn och vuxna i scouterna. Berätta vad barn i olika åldrar, unga och vuxna gör i scouterna och vad de olika åldersgrupperna kallas.

Naturen
I scouterna bekantar vi oss i den finska naturen och  hur vi kan skydda den. De flesta utfärder och läger ordnas i skogen. Naturskydd, vandring, att klara sig i naturen, friluftskunskap blir bekanta i skogen och i naturen. Berätta vad du ha upplevt i naturen.

Internationella
Scouting är en av världens största ungdomsorganisationer. Det finns ca 40 miljoner i scouter i nästan 160 länder. Berätta om en egen erfarenhet från ett läger eller projekt utomlands.

Rusmedelsfri
I scouterna dricker vi inte alkohol eller ändvänder andra rusmedel, utan vi har roligt på andra sätt. Berätta om en egen rolig erfarenhet från t.ex. ett lägerdisco.

Obunden
Scouting är partipolitiskt obunden verksamhet. Scoutingen har värderingar som alla scouter förbinder sig till.

Öppet för alla oberoende av trossamfund eller annan övertygelse
I scouterna respekterar vi var och ens övertygelse. Därför kan vem som helst, oberoende av bakgrund, vara med i scouterna. I Finland har scoutingen ett samband med den lutherska kyrkan. Det kan i praktiken betyda att en kår ordnar sina möten i församlingens utrymmen. Berätta exempel på hur ni i er kår gör samarbete med kyrkan (om ni gör det).

Billigt
Att vara med i scouterna kostar ca 60-80 euro per år. Utfärder och läger kostar beroende på storlek och längd allt mellan 5 och 100 euro. Pengar är inte ett hinder att vara scout.

 

Bild: Free-Photos på Pixabay