VårFM 2021 – projektbeställning

Detta är programgruppens beställning för förverkligandet av FM-tävlingen i scoutfärdigheter 2021. Beställningen fungerar som ram för stabens arbete och som ett sätt för projektbeställaren att försäkra sig om att evenemanget förverkligar de utarbetade målsättningarna.

FM-Tävling 2021 projektbeställning