Kårstöd

Under hösten 2016 förnyades förbundets organisation med fokus på kårstödet. Vi har som mål att stöda medlemskårerna i FiSSc ännu bättre. Genom att uppmuntra till en fungerande arbetsfördelning i kåren mellan tre chefsuppdrag: kårchef, programchef och uppdragschef så vill vi erbjuda ett stöd som är riktat till vart och ett chefsuppdrag via tre olika slags coacher. Kårchefen ska få stöd av en kårcoach, uppdragschefen får stöd av en uppdragscoachen och programchefen av en programcoach.