Kårstöd

Scoutledarträffar, årsrapporter, kårkort, FiSSc:s kvällste, exit-undersökningen och stödmaterial av olika slag är exempel på kårstöd som erbjuds till kårerna. Kårstödet förnyas år 2022 och går in för att ge mer individuellt stöd till allt fler enskilda kårer, t.ex. via webbinarier, kårbesök, kårteamsträffar, kommunikationforum och samtal. Till kårstödet hör även stöd för medlemsutveckling, tillväxt och rekrytering.