Kårstöd

Kårstödets mål är att stöda medlemskårerna i FiSSc så bra som möjligt och att hjälpa dem att fungera och utvecklas. Genom att uppmuntra till en fungerande arbetsfördelning i kåren mellan tre chefsuppdrag: kårchef, programchef och uppdragschef så vill vi erbjuda ett stöd anpassat till vart och ett chefsuppdrag. Förbundets kårstöd utvecklas kontinuerligt för att erbjuda stöd till allt fler kårer och deras chefer av de anställda, FiSSc:s kårstödsgrupp och övriga förtroendevalda.

Scoutledarträffar, årsrapporter, kårkort, FiSSc:s kvällste, exit-undersökningen och stödmaterial av olika slag är exempel på kårstöd som erbjuds till kårerna. Kårstödet förnyas år 2022 och går in för att ge mer individuellt stöd till allt fler enskilda kårer, t.ex. via webbinarier, kårbesök, kårteamsträffar, kommunikationforum, samtal mm.

Till kårstödet hör även stöd för medlemsutveckling, tillväxt och rekrytering.