Kårstöd

Kårstödets mål är att stöda medlemskårerna i FiSSc så bra som möjligt och hjälpa dem att fungera och utvecklas. Genom att uppmuntra till en fungerande arbetsfördelning i kåren mellan tre chefsuppdrag: kårchef, programchef och uppdragschef så vill vi erbjuda ett stöd som är riktat till vart och ett chefsuppdrag. Åren 2016-2021 infördes ett coachsystem med syftet att kårcoachen får stöd av en kårcoach, uppdragschefen får stöd av en uppdragscoach och programchefen av en programcoach. Under 2022 förnyas kårstödet och coacherna ersätts av mer riktat kårstöd till kårerna och deras chefer.

Kårstödet förnyas år 2022 och går in för att ge mer riktat direkt stöd till kårerna, webbinarier, kårteamsträffar mm.

Kårstödsbordet visar hur kårstödsgruppen har tänkt organisera sig nästa år:

Kårstödsgruppen 2022