Områdesläger

Sommaren 2024 finns det möjlighet för finlandssvenska scoutkårer att testa på ett delvis nytt lägerkoncept inom Finlands Svenska Scouter (FiSSc) – områdesläger. Områdesläger är lite mindre storläger än förbundslägren och klart större än kårläger. Områdesläger ordnas i samråd med förbundet, vilket innebär att en viss struktur och tidsram ska följas i planeringen av lägret. Förbundet erbjuder även en del stöd i lägerprocessen.

Om områdesläger låter intressant så börja med att diskutera det inom egen kår. Sedan är det bara att höra sig runt till andra FiSSc-kårer. När ni samlat ihop 8-20 scoutkårer, så att lägerdeltagarmängden är åtminstone 300, så är det dags att skicka in en fritt formulerad intresseanmälan till kansliet(a)scout.fi. Intresseanmälan ska innehålla en uppskattning på hur många deltagare per kår som deltar och vara undertecknad av alla medverkande kårers kårchefer. 

Vid frågor hör av er till Petra Lapela, styrelsemedlem med ansvar för lägerprojekt, eller FiSSc-kansliet. Petra nås via Teams eller per e-post petra.lapela(a)scout.fi. Kansliet nås på kansliet(a)scout.fi

Dokument:

Projektbeställning och tidtabell (inkl. tidsram) (pdf)