Open Badge

En Open Badge är ett digitalt märke som används internationellt (se Open Badge) för att synliggöra kunskap, färdigheter, kompetens och erfarenhet. Open Badges kan användas när man söker jobb, i studierna och för framtida förtroendeuppdrag som ett intyg på kunskap och kompetens. Det går att lägga till märket på den elektroniska CV:n eller dela den på sociala medier. Finlands Svenska Scouter r.f. samarbetar med SFV (Svenska Folkskolans Vänner) för att kunna erbjuda ett kompetensintyg i anslutning till våra Open Badges. Kompetensintyget intygar att scouten mött alla kriterier som ställts och att hen uppnått den kompetens som märket hänvisar till.

Varför beviljas Open Badges i scoutingen?

Syftet med Open Badge är att synliggöra vad scouten lärt sig utanför skol- och arbetslivet. Med hjälp av Open Badgen kan man, t.ex. i sociala medier visa den kompetens och kunskap man har fått i scoutverksamheten. Märket kan laddas upp i ett ePortfolio-system, på Facebook, LinkedIn, Google + eller i andra sociala medier. Det bästa av allt är att alla märken är samlade på ett ställe och man kan smidigt visa upp all inhämtad kunskap.

Open Badges är ett öppet koncept som inte är bundet till specifika organisationer, läroinrättning, IT-lösning eller verktyg. Scouten kan avgiftsfritt använda Open Badgen och smidigt på ett ställe samla ihop märken som intygar olika kompetenser.

Open Badges blir allt vanligare och redan nu använder många läroinrättningar och organisationer dem för att visa på kunnande. Det är bra att komma ihåg att läroinrättningen själv väljer om de kan räkna till godo den kompetens som märket intygar. I arbetslivet kan Open Badge användas i stället för eller vid sidan om ett traditionellt arbetsintyg.

Alla Open Badge som beviljas från scoutverksamhet är sådana som stöder scouten i studierna eller i arbetslivet. De intygar en verklig kompetens och med hjälp av dem kan du synliggöra det kunnandet som på andra sätt är svåra att visa eller få intyg på.

Vilka Open Badge finns det att söka?

Samtliga Open Badge som finns att ansöka på svenska hittas nedan. Observera att kårchef och kårekonom har två ansökningsomgångar per år.  En grupp bestående av FiSSc:s och SFV:s representanter går igenom ansökningarna för Open Badge två gånger per år (15.3 och 30.9). Efter att ansökan godkänts beviljar FiSSc Open Badgen och SFV ger ett kompetensintyg. Alla övriga Open Badges går att ansöka och godkänns under hela året.

Kårchefens uppdrag är mångfacetterat och förutsätter kompetens i ledarskap, föreningsorganisation och ledning, kommunikation, samarbete och samverkan samt kvalitetssäkring. För att kunna ansöka om märket ska kårchefen ha innehaft uppdraget två år. Till ansökan bifogas också en rekommendation från kårcoachen. FiSSc samarbetar med SFV  för erkännandet av kompetensmärket. Ansöknings deadline är två gånger per år: 15.3 och 30.9.

  Sök Open Badge för kårchef här!

Kårekonomens uppdrag är nyanserat och förutsätter kompetens i förvaltning, ekonomistyrning, ekonomirapportering, medelsanskaffning och intern kontroll. FiSSc samarbetar med SFV  för erkännandet av kompetensmärket. Ansöknings deadline är två gånger per år: 15.3 och 30.9.

Sök Open Badge för kårekonom här!

Open Badgen beviljas åt en person som har införskaffat ett kunnande om medelanskaffning i scoutingen. Kompetensen kan ha utvecklats till exempel genom att vara ansvarig för en fundraisingkampanj eller medan personen har fungerat som julkampanjchef för adventskalenderkampanjen. Ansökan är möjlig att göra och beviljas året om. 

 Sök Open Badge för fundraiser här!

Open Badgen beviljas åt en person som har förmåga att planenligt leda grupper som består av flera människor i enlighet med uppdragsgivarens förväntningar under läger och/eller utfärder. Den här Open Badgen är för personer som varit med i en lägerstab eller personer med ett större chefsuppdrag under ett storläger. Ansökan är möjlig att göra och beviljas året om. 

Sök om Open Badge för Ledare för en större grupp på läger här.

Open Badgen beviljas till en person som har verkat som ledare eller sakkunnig i ett ansvarsfullt och långvarigt uppdrag inom frivilligarbete. Personen har utvecklat sitt kunnande genom uppdraget. Om du haft ett chefs- eller basuppdrag under ett storläger (t.ex. Nothamn) kan du ansöka om det här märket. Ansökan är möjlig att göra och beviljas året om. 

Sök om Open Badge för Krävande frivilliguppdrag här!

Kompetensmärket beviljas åt en person som har deltagit som frivilligarbetare på ett evenemang och därmed utvecklat sitt kunnande. Den här Open Badgen kan alla som haft ett uppdrag under ett läger/evenemang som inte har krävt något förarbete ansöka om. T.ex. som teammedlem under Nothamn, också explorerscouter som har haft ett uppdrag under några dagar av lägret kan ansöka om det här märket. Ansökan är möjlig att göra och beviljas året om. 

Sök om Open Badge för Frivilligt arbete under evenemang här!

Open Badgen beviljas åt en person som kan verka som ledare på läger och som förstår hur organisationens mål för fostran förverkligas i lägerförhållanden. T.ex. om du representerat i ditt uppdrag som kårens chefstrio eller förtroendevald under ett större läger kan du ansöka om det här märket. Ansökan är möjlig att göra och beviljas året om. 

Sök om Open Badge för Lägerledare här!

Kompetenssmärket beviljas åt personer som har erfarenhet av internationell verksamhet. Dessa personer kan nätverka internationellt och kommunicera med människor från olika kulturer. De är intresserade av olika kulturer och den globala miljön. De vill främja vänskap över gränser.

Sök International Experience Badge här! (PÅ SVENSKA)

Hae International Experience Badge -merkkiä tästä! (SUOMEKSI)

Apply for International Experience Badge here! (IN ENGLISH)

Open Badgen beviljas en person som fungerat som utbildare under en av Finlands Svenska Scouters kurser (under fler än en modul) och som varit med i en kursstab. Att fungera som utbildare förutsätter kompetens inom utbildningsplanering och utvärdering samt mångsidigt pedagogiskt kunnande och ämneskännedom. Ansökan är möjlig att göra och beviljas året om. 

 Sök Open Badge för utbildare här!

Open Badgen beviljas en person som fungerat som kursansvarig för en av Finlands Svenska Scouters kurser (fler än en modul). Att fungera som kursansvarig förutsätter kompetens inom utbildningsplanering och utvärdering samt mångsidigt pedagogiskt kunnande, god    organisationsförmåga och målinriktat ledarskap. Ansökan är möjlig att göra och beviljas året om. 

Sök Open Badge för kursansvarig här!

Finlandssvenska kompetensmärken

FiSSc har deltagit i arbetet med att ta fram gemensamma kompetensmärken (= Open Badge) för flera finlandssvenska organisationer. Arbetet har letts av Svenska Folkskolans Vänner (SFV). De här kompetensmärkena delas ut och söks via SFV. Innehållet i kompetensmärkena har fastställts av en arbetsgrupp bestående av Svenska folkskolans vänner, Finlands svenska 4 H, Finlands Svenska Scouter, Finlands Svenska Ungdomsförbund och Folkhälsans Förbund.

Kompetensmärkena som SFV delar ut kan ansökas av dig som är föreningsaktiv och varit delaktig i en svenskspråkig förening i Finland. Kompetensmärkena som delas ut av SFV och SFV i samarbete med andra föreningar är riktade till alla föreningsaktiva, oberoende av vilken förening du varit delaktig i.

Anhåll om ett kompetensmärke här:

Hur skiljer sig de här kompetensmärkena från scouternas egna? FiSSc delar också ut kompensmärke för kårchef och kårekonom. Men om du önskar en mer allmän beskrivning på vad du lärt dig som ordförande eller ekonom i en förening kan de finlandssvenska kompetensmärkena vara något för dig. Läs mer här om de finlandssvenska kompetensmärkena på SFVs hemsidor.  

Frivilligkoordinatorn svarar på frågor kring Open Badge/kompetensmärken. Koordinatorn hjälper dig gärna med att tillsammans fundera på vilket märke som kunde vara lämpligt för just dig att söka.

Bild: Wille Kreutzman