Tips och alternativ till höststarten

Nu är det hög tid att planera hösten efter våren med distansscouting. Hur får vi igång verksamheten då? Vad behöver vi tänka på?

I första hand förbereder vi oss på att grupperna kan samlas och att scoutverksamheten kan fortsätta ansikte mot ansikte – självklart så att säkerheten är säkerställd.

Här finns tre verksamhetsmodeller samlade för tre olika situationer. Vi kan ännu inte veta enligt hurudana föreskrifter vi måste leva med på hösten. Med tanke på varje kårs livskraft och välmående är det viktigt att gruppernas verksamhet fortsätter och att det nya scouter kommer med.

Det lönar sig att nu redan tillsammans med ledarna göra några alternativa planer för hur höstens program ska sättas igång!

 • Om de allmänna instruktionerna tillåter är det lönt att ordna traditionella marknadsföringsevenemang på hösten! Scoutingens styrka ligger i den gemensamma verksamheten och det finns en efterfrågan av den. Ordna lokala lägerbål eller liknande evenemang som är öppna för alla. Att komma med på något där känslan av gemenskap och grupptillhörighet kan vara mycket välkommet för dem som varit länge ensamma eller umgåtts med bara några människor.
 • Tips för att locka med nya medlemmar och ordna marknadsföringsevenemang finns på ett flertal ställen:
 • Använd även scouternas materialbank.
 • Under Äventyrsveckan som ordnas under hösten lönar det sig för kåren att besöka områdets skolor.
 • Använd er av tipsen för Vuxenrekryteringskampanjen som ordnas under hösten även om er kår inte anmält sig med.
 • Informera de vuxna ledare som inte leder någon grupp att de unga nu behöver en bra hobby mer än någonsin. De vuxna har möjlighet att erbjuda dem detta.
 • Tillfråga de vuxna ledare som inte varit aktiva att komma med i kårens verksamhet igen. Utmana era gamla ledarkompisar att göra t.ex. en liten grej för kåren, eftersom:
  • Det är enklare att ta tag i en konkret uppgift - erbjud alltså enkla och tydliga sådana.
  • Nu behöver barn och unga rolig och vettig sysselsättning.
  • Du kan på riktigt påverka förebyggandet av ensamhet inom scouting!
 • Flytta på marknadsföringsevenemanges datum på era Facebooksidor och -grupper. Det går även bra att fråga rektorerna i områdets skolor om ni får skicka meddelande till första- och andraklassisters vårdnadshavare via Wilma om när scouterna börjar. 
 • Justera gruppstorlekarna vid behov. En stor grupp kan på hösten delas upp i två grupper som har möte efter varandra med samma program. Bytet kan ske utomhus så att alla ändå får chansen att träffa varandra en stund.
 • De äldre åldersgrupperna kan vid behov fortsätta scoutingen på distans. Utveckla nya modeller för detta, t.ex. distansscouting + utomhusaktiviteter parvis.
 • Starta en familjescoutgrupp om ni ännu inte har det. Ordna utomhus- och scoutaktiviteter med säkerhetsavstånd en gång i månaden!
 • Fokusera på scoutfostran och scoutprogrammet - dessa skiljer scoutingen från utfärder som görs på egen hand.
 • Vistas utomhus och gå på utfärder, verksamheten måste inte ske på kårlokalen. Scoutverksamheten kan under hösten vara helt och hållet utomhus!
 • Att göra saker utomhus har överlag en positiv inverkan på kårens synlighet! Ta med er banderollerna och broschyrerna och passa på att rekrytera i samma veva.
 • Se till att stöda gruppledarnas verksamhetsplanering. Vilka saker kan göras som förut, vilka saker måste ändras på?
 • O365- och Teams finns för kårer. Använd er av dessa verktyg i distansscoutingen och kårledningen på hösten.
 • Alla instruktioner gällande scoutverksamheten finns på adressen www.scout.fi/for-karen/kampanjer-och-projekt/anvisningar-for-verksamhet-i-coronatider/
 • Ordna virtuella kickoff-evenemang och gemensamma kvällar. Presentera scoutverksamheten och satsa på att människor lär känna varandra!
 • Fokusera på scoutfostran och scoutprogrammet. Berätta att vi gör aktiviteter ur scoutprogrammet och att verksamheten har målsättningar inom fostran.
 • Fundera på om en ny scoutgrupp kunde bildas av ett kompisgäng eller av ett släktinggäng på distans. Gruppandan är då enklare att skapa.
 • Scouterna finns även på Discord! Gå med i scouternas Discord-grupp och skapa en egen grupp för er kår där ni kan skapa egna kanaler för varje grupp. Uppmuntra era medlemmar att gå med!
 • Om det är möjligt att besöka skolorna, men hobbyverksamheten är förbjuden, kan scoutaktiviteter ordnas för en skolklass. Fråga om denna möjlighet i områdets skolor!
 • Ordna familjescouting på distans! Ordna en gemensam början och ett slut och planera någon trevlig aktivitet för den egna familjen där emellan. Senare på kvällen kan de vuxna familjescouterna ännu träffas på en virtuell testund och utbyta tankar.
 • För att leda och scouta på distans finns här samlat tips och idéer.
 • Tips för att leda onlinemöte finns här.

Bild: Albrecht Fietz på Pixabay