Utfärd

Familjescouternas utfärdsetapp består av aktiviteterna:

  • Att packa en ryggsäck
  • Att tända en brasa
  • Orientering

Att packa en ryggsäck

Varje familjemedlem kan packa en utfärdsryggsäck. Familjen vet vad som behövs med på en utfärd.

Mål: Varje familjemedlem kan packa en utfärdsryggsäck. Familjen vet vad som ska packas med på en utfärd.

Beskrivning: Familjen övar på att packa en utfärdsryggsäck så förnuftigt som möjligt. Familjemedlemmarna lär sig vad som lönar sig att ta med på en utfärd (t.ex. bestick, sittunderlag).

Ledarens uppgift: Ledarens uppgift är att se till att varje familjemedlem lär sig att packa utgående från sin ålder. Före mötet instruerar ledaren deltagarna om vad som behövs med på mötet. För nya familjer behöver instruktionerna vara noggrannare än för erfarna deltagare. Den här aktiviteten övar man på varje gång man åker på utfärd tillsammans, eftersom utfärdsväskan alltid ska vara med. Ledaren uppmuntrar de vuxna att även hemma packa ryggsäcken tillsammans med hela familjen.

Familjescoutgruppen går igenom hur det lönar sig att packa. Gruppen funderar tillsammans på varför det lönar sig att transportera bestick i en tygpåse och varför det lönar sig att packa allting vattentätt.

Ledaren tar med sig en ryggsäck full med olika saker till mötet. Familjescouternas uppgift är att fundera över vilka av saker som det lönar sig att packa med på en utfärd. Då sakerna är valda är det varje familjs tur att på ett så smart sätt som möjligt packa ner sakerna i ryggsäcken.

Att tända en brasa

Familjen kan göra och tända en brasa på ett säkert sätt.

Mål: Familjen kan på ett säkert sätt tända en brasa.

Beskrivning: Familjen hugger vedklabbar i lämplig storlek, gör i ordning tände eller letar efter tände i naturen. Familjen tänder och släcker slutligen brasan på ett säkert sätt.

Ledarens uppgift: Ledaren ser till att det finns vedträ och tändstickor på plats. Hen ser till att ha med sig en yxa, såg och knivar. Ledaren informerar familjerna om säkerhet som bör beaktas innan uppgörande av öppen eld. Hen instruerar även deltagarna om vilken slags brasa det lönar sig att bygga. Ledaren uppmuntrar familjerna att involvera barnen i lämpliga uppgifter (att använda kniv, att hämta tände, att tända en tändsticka etc.).

Ifall familjescoutgruppens träffar hålls på ställen där det är möjligt att göra upp eld, så är det en bra och mysig idé att ha som tradition att varje gång äta mellanmål vid elden. Man kan t.ex. låta en familj åt gången ansvara för att tända brasan tillsammans med ledaren.

Familjen tänder en brasa. Var och en hittar lämplig pinne åt sig, som man kan grilla t.ex. marshmallows med. Den vuxna hjälper barnet att tälja pinnen så att den blir vass.

Familjen bygger en brasa med ursprungligen för stora vedklabbar, så att de vuxna får klyva veden och barnen får se hur vedklabbar blir till.

Orientering

Familjen rör sig i skogen med hjälp av en karta.

Mål: Familjen rör sig i skogen med hjälp av en karta.

Beskrivning: Familjen övar på att orientera i terrängen med hjälp av en karta. Målet är att barnet förstår att man bör passa kartan innan man beger sig iväg. Familjen lär sig även karttecken.

Ledarens uppgift: Ledaren förbereder en lämplig orienteringsrutt för familjen. Hen ser till att det finns tillräckligt många kartor så att varje barn har en egen karta.

Ledaren förbereder på förhand en fotografiorientering. Lämpliga områden är t.ex. lekparker, skolgårdar, omgivningen till församlingshusets eller andra områden som är bekanta för familjerna. Familjerna tar sig alltså fram på området med hjälp av bilder på platserna som de ska besöka, till exempel så att en bild leder till stället där nästa bild finns, eller så att familjen redan från början får bilder på alla punkter som ska besökas och så kan det till exempel på varje ställe finnas något föremål som ska kopplas in i en saga.

Ledaren förbereder en spårning på en skolgård eller i närheten av en idrottsplan. Kontrollerna kan vara ganska nära varandra. Om området är tryggt kan de barn som är skickliga leta efter kontrollerna på egen hand.

Familjen deltar i orienteringsföreningens kvällsspårning. Ledaren instruerar familjerna att välja en lämplig rutt (spårningsrutt, kort orienteringsrutt). Ledaren ser till att grupperna som orienterar är lämpligt stora och att deltagarna är skickliga. I varje grupp är det bra om det finns en som är bra på orientering, det är också bra om äldre barn inte utan orsak behöver vänta på lite långsammare deltagare.