Beställ en utekurs

Känner ni att bättre utekunskaper skulle vara på sin plats för spejarscouter och äldre i er kår? Genom att beställa en UTE 1:a får både de yngre och äldre i kåren möjlighet att bygga på sina utefärdigheter.

Först till kvarn mal; Utegruppen försöker förverkliga kurser i den ordningen beställningarna kommer in.

Utegruppen erbjuder:

 • Stab på 2-3 personer som hämtar en UTE-vinterkurs till en plats nära kåren.
 • Ett färdigt program, som anpassas enligt kårens behov.
 • Handledning om utepedagogik till ledarna.
 • Kursmaterial.
 • Meny och införskaffandet av matingredienser till kursen.

Kriterier som kåren/kårerna måste uppfylla för att kunna beställa en UTE 1:a är:

 • Minst 12 deltagare, max 25 (spejarscouter eller äldre).
 • 1 ledare per påbörjade 5 deltagare. Ledarna är med och drar kursen och anländer tillsammans med Utegruppens stab kvällen innan kursen.
 • Kursplats med eldningstillstånd och utrymme för 3 st tältkåtor (platt mark: 3 x diameter 6 meter).
 • Vatten och björkved till kursen.
 • Kårmaterial (bestäms tillsammans med stabschefen).

JA, vi vill beställa en UTE-kurs – hur skall vi göra?

 1. Fundera på hur många potentiella deltagare ni har i er kår. Kontakta grannkåren ifall ni tror att ni inte har tillräckligt med deltagare.
 2. Se till att ni har tillräckligt många ledare tillgängliga.
 3. Fundera ut plats.
 4. Fundera på tidpunkt. Observera att en kurs måste beställas minst 2 månader i förväg.
 5. När ni har svar på alla ovanstående frågor kan ni beställa kursen genom att fylla i beställningsblanketten, eller genom att kontakta utegruppens ordförande Irene Raphanel (irene.raphanel@scout.fi)

Vad händer efter att vi kommit överens om ett kursdatum med Utegruppen?

Stabschefen från Utegruppen är i kontakt med kåren och kommer överens om praktiska arrangemang och kursinnehåll. Vid behov hålls ett möte med kårledarna.

Ledarna behöver inte vara ”Ute-experter”. Utegruppen handleder i utbildandet av utefärdigheter.

Kostnader

Kursen kostar 25 € / deltagare. Kåren väljer om deltagaravgiftsräkningarna från FiSSc skickas till de enskilda deltagarna eller om de skickas till kåren.