Beställ en utekurs

Känner ni att bättre utekunskaper skulle vara på sin plats för spejarscouter och äldre i er kår? Genom att beställa en UteGrundkurs får både de yngre och äldre i kåren möjlighet att bygga på sina utefärdigheter.

Först till kvarn mal; Utegruppen försöker förverkliga kurser i den ordningen beställningarna kommer in.

UteGrundkursens längd är lördag förmiddag till söndag eftermiddag; de kårledare som är med i staben anländer redan på fredag.

Utegruppen erbjuder:

 • Stab på 2-3 personer som hämtar en UteGrundkurs till en plats nära kåren.
 • Ett program som anpassas enligt kårens behov.
 • Handledning om utepedagogik till ledarna.
 • Kursmaterial.
 • Meny och införskaffandet av matingredienser till kursen.

Kriterier som kåren/kårerna måste uppfylla för att kunna beställa en UteGrundkurs är:

 • Minst 12 deltagare, max 25 (spejarscouter eller äldre).
 • 1 ledare per påbörjade 5 (minderåriga) deltagare.
 • Ledarna är med och drar kursen vilket innebär bl.a.
  • minst ett gemensamt planeringsmöte för utegruppens och kårens stabsmedlemmar
  • kårledarna anländer tillsammans med Utegruppens stab kvällen innan kursen.
 • Kursplats med eldningstillstånd och utrymme för 3 st tältkåtor (platt mark: 3 x diameter 6 meter).
 • Vatten och björkved till kursen (mängd bestäms tillsammans med stabschefen; FiSSc står för kostnaderna för veden, men kåren ansvarar för att skaffa den).
 • Kårmaterial (bestäms tillsammans med stabschefen).

JA, vi vill beställa en Utekurs – hur skall vi göra?

 1. Fundera på hur många potentiella deltagare ni har i er kår. Kontakta grannkåren ifall ni tror att ni inte har tillräckligt med deltagare.
 2. Se till att ni har tillräckligt många ledare tillgängliga.
 3. Fundera ut plats.
 4. Fundera på tidpunkt. Observera att en kurs gärna ska beställas minst 3 månader i förväg.
 5. När ni har svar på alla ovanstående frågor kan ni beställa kursen genom att fylla i beställningsblanketten, eller genom att kontakta utegruppen (fissc_utegruppen@kuksa.partio.fi)

Vad händer efter att vi kommit överens om ett kursdatum med Utegruppen?

Stabschefen från Utegruppen är i kontakt med kåren och kommer överens om ett gemensamt planeringsmöte där praktiska arrangemang och kursinnehåll diskuteras.

Ledarna behöver inte vara ”Ute-experter”. Utegruppen handleder i utbildandet av utefärdigheter.

Kostnader

Kursen kostar 25 € / deltagare. Kåren väljer om deltagaravgiftsräkningarna från FiSSc skickas till de enskilda deltagarna eller om de skickas till kåren.