Din roll som scout

Samtliga medlemmar inom FiSSc kan som individer bidra till ett trivsamt och välkomnande klimat inom förbundet. Som enskild medlem kan var och en ta ansvar för att scouting är en hobby där alla medlemmar känner sig trygga och hemma. Verktyg och riktlinjer för ett respektfullt beteende finns bland annat i nedanstående punkter och i scoutidealen.

10 punkter för att främja en trygg och välkomnande miljö

  • Jag strävar efter att ha en positiv inställning
  • Jag kommunicerar ärligt, respektfullt och konstruktivt
  • Jag strävar efter att förstå vad någon annan säger
  • Jag gör mitt bästa för att alla ska känna sig välkomna
  • Jag kommer ihåg att alla har rätt att ha en åsikt
  • Jag vågar be om hjälp
  • Jag vågar be om förlåtelse
  • Jag vågar förlåta och gå vidare
  • Jag ingriper ifall jag ser någon bryta mot dessa punkter
  • Jag uppmuntrar även andra att följa denna lista

Scoutidealen

En vargunges ideal är att
… respektera andra
… älska naturen och skydda miljön

En äventyrsscouts ideal är att
… respektera andra
… älska naturen och skydda miljön
… vara pålitlig

En spejarscouts ideal är att
… respektera andra
… älska naturen och skydda miljön
… vara pålitlig
… främja vänskap över gränser

En explorerscouts ideal är att
… respektera andra
… älska naturen och skydda miljön
… vara pålitlig
… främja vänskap över gränser
… känna sitt ansvar och vara aktiv

En roverscouts ideal är att
… respektera andra
… älska naturen och skydda miljön
… vara pålitlig
… främja vänskap över gränser
… känna sitt ansvar och vara aktiv
… utveckla sig själv som människa
… söka sanningen i tillvaron

Bild: Sasin Tipchai på Pixabay