Kårchef och trygghetsperson

Det är kårchefen och eller trygghetspersonen som kårens medlemmar och ledare uppmanas vara i kontakt med ifall en situation med osakligt beteende uppstår. Därför är det viktigt att du i roll av dessa vet vad du ska göra. Ifall ni i kåren gjort upp en antimobbningsplan – följ den. Den vägleder dej och de övriga ledarna i kåren.

Ingripande behövs direkt då du upplever eller bevittnar en osaklig eller obekväm situation. Ett ingripande bland barn och unga kan te sig annorlunda än ett ingripande i det egna ledarteamet. Två sätt att ingripa som fungerar både bland barn och vuxna är att ifrågasätta eller synliggöra. Här handlar det alltså om enskilda kommentarer eller handlingar som kan bemötas direkt då de uttalas eller sker.

Då du blir kontaktad, gör så här

 • Lyssna noga, fråga och be den som berättar att förtydliga om du upplever att något är oklart. ”Har jag förstått dej rätt då du säger att…”
 • När det handlar om vuxna: Fråga ifall den utsatta har önskemål eller tankar om hur hen önskar att du ska föra saken vidare. Ibland kan det vara ett tillräckligt stöd att veta att en annan person känner till situationen och kan stöda privat.
 • Respektera den tillit och det förtroende som den som berättar gett dig; diskutera ärendet bara med personer som behöver veta om det.

Hur ingripa?

Övertramp eller osakligt bemötande som sker en gång / inte regelbundet:

 • Diskutera hur åldersgruppsledaren under den närmsta framtiden kunde stärka gruppdynamiken bland medlemmarna. Hur kan hen skapa en positiv och välkomnande atmosfär? Stöd hen att göra gruppmedlemmarna delaktiga i processen.
 • Fråga: Vad menar du?
 • Återspegla: Menade du att… ?
 • Synliggör: Jag känner mig obekväm i den här situationen…
 • Ge ditt stöd åt någon som utsätts för påhopp eller osakliga kommentarer genom någon av ovanstående metoder
 • Ge dit stöd åt någon som exkluderas ur diskussionen, programmet eller gruppen genom att erbjuda hen plats: Vad tycker du? eller: Jag vill gärna att vi funderar vidare på xx:s idé; har du fler tankar om saken som du kunde lyfta fram.
 • Svenska Yle har gjort en videoserie om hur en kan hantera och bemöta härskartekniker.

I följande fall behövs ett kraftigare ingripande:

 • Då kommentarerna eller handlingarna blir ett mönster. Då hela stämningen känns ovälkomnande eller ovänlig.
 • Signaler på att du själv inte trivs och på att ett ingripande behövs: Jag vill inte gå på mötet. Flera möten i rad är tråkiga. Stress. Rädsla för att telefonen ska ringa.
 • Signaler på att någon annan i gruppen känner sig utsatt: Personen uteblir från möten utan någon klar orsak, svarar inte på kontaktförsök, personens iver dalar.

Konkreta åtgärder inom kåren

 • Det kan kännas onödigt att göra gruppdynamikövningar med de egna ledarkompisarna i kåren – ni känner ju varandra sedan så länge – eller gör ni? Testa att planera in av de förebyggande åtgärderna och gruppbildningsövningarna som finns med som bilaga till planen. Ni kan lära känna nya sidor av varandra och som kan göra samarbetet mer smidigt.
 • Ifall ni har problem internt mellan ledarna kan det ofta räcka med att synliggöra problemet.
 • Bakom många osakligheter ligger okunskap om hur kommentarerna och handlingarna mottas.
  Ifall problemet handlar om att en ledare i kåren inte tas på tillräckligt stort allvar eller inte blir hörd kan det räcka med att kårchefen eller någon annan ledare i kåren medvetet arbetar för att erbjuda personen plats, ser till att personen får tala, och ser till att personens förslag tas upp till diskussion.
 • Diskutera med personen som utsätter andra/någon annan för osakligt bemötande. Kom då ihåg vikten av öppen och rak kommunikation. Använd dej exempelvis av nonviolent communication som metod.

Övertramp eller osakligt bemötande som sker regelbundet

 • Är saken sådan som du själv kan och vågar åtgärda? Eller behöver du hjälp?
 • Om du kan och vågar åtgärda saken själv: prata med parterna som berörs, ex. scouter, familjemedlemmar, kårledare.
 • Om du behöver hjälp, vänd dig till ditt par i kåren (trygghetsperson/kårchef)
 • Om kårchefen/trygghetspersonen är problemet, om hen känns för nära eller om hen inte lyssnar; vänd dig till Trivselgruppen (kontaktuppgifter hittar du här LÄNK).
 • Om ni behöver hjälp –> vänd er till Trivselgruppen