Trygghetsperson och kårchef

Det är i första hand trygghetspersonen som kårens medlemmar och ska vara i kontakt om en situation med osakligt beteende uppstår. Om kåren inte har utsett någon trygghetsperson faller uppdraget automatiskt på kårchefen. Det är viktigt att du i rollen som trygghetsperson eller kårchef vet vad du ska göra om någon kårmedlem kontaktar dig. Ifall ni i kåren gjort upp en plan för respektfullt beteende – följ den. Den vägleder dej och de övriga ledarna i kåren.

Ett ingripande behövs direkt då du upplever eller bevittnar en osaklig eller obekväm situation. Ett ingripande bland barn och unga kan behöva gå annorlunda till än ett ingripande i det egna ledarteamet. Två sätt att ingripa som fungerar både bland barn och vuxna är att ifrågasätta eller synliggöra. Här handlar det alltså om enskilda kommentarer eller handlingar som kan bemötas direkt då de uttalas eller sker.

Du kan läsa mer om trygghetspersonens uppdrag i uppdragsbeskrivningen.

Då du blir kontaktad, gör så här

 • Lyssna noga, fråga och be den som berättar att förtydliga om du upplever att något är oklart. Kontrollera att du uppfattat rätt genom att fråga: ”Har jag förstått dej rätt då du säger att…”
 • När det handlar om vuxna: Fråga ifall den utsatta har önskemål eller tankar om hur hen önskar att du ska föra saken vidare. Ibland kan det vara ett tillräckligt stöd att veta att en annan person känner till situationen och kan stöda privat.
 • Respektera den tillit och det förtroende som den som berättar gett dig; diskutera ärendet bara med personer som behöver veta om det.

Vad kan kåren göra?

 • Det kan kännas onödigt att göra gruppdynamikövningar med de egna ledarkompisarna i kåren – ni känner ju varandra sedan så länge – eller gör ni? Ta reda på! Utför tillsammans någon av de förebyggande åtgärderna eller gruppdynamikövningarna som finns med som bilaga till planen. Ni kan lära känna nya sidor hos varandra och det kan göra ert samarbete mer smidigt och roligt.
 • Ifall ni har problem internt mellan ledarna kan det ofta räcka med att synliggöra problemet. Bakom många osakligheter ligger okunskap om hur de andra uppfattar kommentarerna och handlingarna.
 • Ifall problemet handlar om att en ledare i kåren inte tas på tillräckligt stort allvar eller inte blir hörd kan det räcka med att kårchefen eller någon annan ledare i kåren medvetet arbetar för att erbjuda personen plats, ser till att personen får tala och ser till att personens förslag tas upp till diskussion.
 • Diskutera med personen som utsätter någon annan för osakligt bemötande. Kom då ihåg vikten av öppen och rak kommunikation. Använd dig till exempel av “nonviolent communication” som metod.

Hur ingripa vid övertramp eller osakligt bemötande som sker en enstaka gång / oregelbundet?

 • Diskutera hur åldersgruppsledaren under den närmsta framtiden kunde stärka gruppdynamiken bland medlemmarna. Hur kan hen skapa en positiv och välkomnande atmosfär? Stöd hen att göra gruppmedlemmarna delaktiga i processen.
 • Om du själv är med i gruppen där det osakliga beteendet förekommer: Ge ditt stöd åt den som utsätts för påhopp eller osakliga kommentarer genom att lyfta fram det som händer:
  • Fråga: Vad menar du?
  • Återspegla: Menade du att… ?
  • Synliggör: Jag känner mig obekväm i den här situationen…
 • Ge dit stöd åt någon som exkluderas ur diskussionen, programmet eller gruppen genom att erbjuda hen plats och bjuda in hen. Fråga Vad tycker du? eller säg: Jag vill gärna att vi funderar vidare på NN:s idé; har du fler tankar om saken som du kunde lyfta fram.
 • Svenska Yle har gjort en videoserie om hur en kan hantera och bemöta härskartekniker.
 • Använd metoden Trappan – sju steg för att ingripa vid osakligt beteende. Trappan har utvecklats av ledarna i Pohjan Veikot och översatts till svenska. Här hittar du verktyget Trappan.

Hur ingripa vid övertramp eller osakligt beteende som sker regelbundet?

 • Är saken sådan som du själv kan och vågar åtgärda? Eller behöver du hjälp?
 • Om du kan och vågar åtgärda saken själv: prata med de personer som berörs, t.ex. scouter, vårdnadshavare, kårledare.
 • Använd metoden Trappan – sju steg för att ingripa vid osakligt beteende. Trappan har utvecklats av ledarna i Pohjan Veikot och översatts till svenska. Här hittar du verktyget Trappan.
 • Om du behöver hjälp, vänd dig till ditt par i kåren (trygghetsperson/kårchef). Om kårchefen är problemet eller inte kan hjälpa dig, vänd dig till FiSSc:s kansli, som verkar i samråd med trivselteamet.
 • Om ni i kåren behöver hjälp –> vänd er  till FiSSc:s kansli, som verkar i samråd med trivselteamet.