Medlemsavgift till förbundet

Medlemsavgiften till FiSSc och FS för varje scout år 2020 är totalt 59 euro varav 34,50 euro består av avgiften till Finlands Scouter och 24,50 euro till FiSSc.

Nya medlemmar som skrivs in i registret efter den 15.6.2020 faktureras inte av FiSSc för en medlemsavgift för år 2020. Förbundet rekommendera ändå alla kårer att uppbära en egen terminsavgift/inskrivningsavgift av dessa nya medlemmar för den scoutverksamhet ni erbjuder dem under hösten.

Kom ihåg att även föra in alla era aktiva medlemmar i medlemsregistret Kuksa senast efter tre veckomöten. För att underlätta arbetet kan kåren be föräldrarna använda sig av kårens elektroniska inskrivningsblankett i Kuksa. Samtidigt får ni även målsmännens uppgifter inskrivna i registret.

Medlemsavgiften faktureras av kårerna i tre rater.

RAT I (faktureras inom januari) består av 50% av medlemsavgiften för kårens medlemmar inskrivna i registret per 15.1.

RAT II (faktureras inom april) består av den återstående ofakturerade summan (50%) för medlemmarna från RAT I + hela medlemsavgiften (49€) för eventuella nyinskrivna medlemmar under tiden 16.1-15.4.

RAT III (faktureras inom juni) består av alla nyinskrivna medlemmar under perioden 16.4-15.6.

Frågor gällande medlemsavgiften kan vänligen riktas till verksamhetsledare Jonna Sahala jonna.sahala(a)scout.fi, 050 3535 037 eller förbundskoordinator frida.lundberg(a)scout.fi, 050 4434 862.

Befrielse från medlemsavgift 2020

Befrielse från medlemsavgift kan beviljas på ekonomiska-, hälsorelaterade- eller sociala grunder. Medlemsavgiftsbefrielse är i första hand avsett för minderåriga barn. Befrielse från medlemsavgift kan ansökas årligen under tiden 1.1- 15.6. Ansökan om medlemsavgiftsbefrielse för år 2020 öppnas inom november 2019, då förbundets höstmöte beslutit om avgiften.

Förbundet besluter endast om befrielse från Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry och Finlands Svenska Scouter r.f.:s medlemsavgifter, inte kårens egen medlemsavgift. Om kåren anser att medlemmen också kan befrias från kårens medlemsavgift, måste kåren ta ett eget beslut gällande kåravgiften.

Informera medlemmar och deras målsmän t.ex. i samband med er medlemsavgiftsfakturering om möjligheten till medlemsavgiftsbefrielse. Med medlemsavgiftsbefrielse vill vi möjliggöra scouting som hobby för barn och unga i mindre bemedlade familjer.

Anhållan görs alltid personligen av en myndig medlem eller av målsman till en minderårig medlem. Ansökan behandlas konfidentiellt. Befrielse av medlemsavgift ansöks via Kuksa, med eget eller målsmans ScoutID. Blanketten finns på adressen bit.ly/medlemsavgiftsbefrielse.

I ansökan formuleras fritt varför man själv eller ens minderåriga barn behöver beviljas befriande från medlemsavgiften. I ansökan nämns även om familjen är kund inom socialtjänsten, om någon i familjen drabbats av långtidssjukdom eller arbetsoförmåga eller om man som ensamvårdare ansvarar allena för hobbyutgifterna.