Hållbarhet i kåren

Att respektera andra, att älska naturen och skydda miljön, samt att känna sitt ansvar och vara aktiv är alla delar av scoutidealen. Dessa är inte grund bara för scoutingens värderingar, de finns också bland värderingarna för hållbarhet och hållbar utveckling.

Scoutfostran innefattar utgångsmässigt att följa principerna för hållbar utveckling. Genom att förverkliga scoutprogrammet lär sig barn och unga om miljöskydd och teman för hållbar utveckling.

Något är hållbart när det fyller dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att uppfylla sina behov. I scouting handlar det långt om rutiner och val som bidrar till att människor och miljö mår bra långsiktigt.

 • Vanor, rutiner, traditioner
  t.ex. scoutvärderingar, respektfullt beteende, skräpplockardag, medveten el- och vattenanvändning, flergångsmatkärl på utfärder, nytt av gammalt
 • Medvetna val
  t.ex. lokaltrafik, förnybar el, köpa lokalproducerat eller ekologiskt, låt scouterna veta vilka värderingar som finns bakom valen

Olika kårer har olika möjlighet att agera hållbart, till exempel har en kår i en stad lättare att använda lokaltrafik än en kår ute på landet. Med nya fakta och information om vårt eget och planetens mående finns någon del hos alla scoutkårer som kan uppdateras och förbättras hållbart. Här på sidan finns tips och idéer på aktiviteter kring temat hållbarhet, och Hållbar Scoutkår-certifikatet är ett bra verktyg för kåren att se vad som redan fungerar hållbart och vad man kan tänka på att förbättra.

Programsatsningen 2022-2023 Från ord till handling
Från ord till handling lyfter upp FNs 17 mål för hållbar utveckling. För varje mål finns aktivitetstips för varje åldersgrupp som ofta kopplas till scoutprogrammet.
Bekanta dig med materialet på scoutprogrammets sida här: https://partio-ohjelma.fi/aktuellt/fran-ord-till-handling-programsatsning-2022-2023

World thinking day material
Thinking day är en påminnelse om scoutkamratskap. Varje år finns ett nytt tema som tar upp vår relation till varandra eller till naturen. Materialet innehåller både bra information samt aktiviteter.
Bekanta dig med materialet på scoutprogrammets sida här: https://partio-ohjelma.fi/aktuellt/thinking-day-22-2

Pandamärket
Aktiviteterna har tagits fram i samarbete med WWF. Materialet fokuserar på naturens mångfald.
Bekanta dig med materialet på scoutprogrammets sida här: https://partio-ohjelma.fi/verksamhet/pandamaerket

Vårt hav märket
Märket är en del av #VÅRTHAV kampanjen och aktiviteterna handlar om Östersjön och hur man kan se till att Östersjön mår bra.
Bekanta dig med materialet på scoutprogrammets sida här: https://partio-ohjelma.fi/verksamhet/varthav

Aktivitetshäftet om biologisk mångfald
52 tips för biologisk mångfald är ett aktivitetshäfte som handlar om mångfald och olika sätt vi kan gynna den. Materialet har även tydlig och enkel information om biologisk mångfald.
Bekanta dig med materialet som PDF här: https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/biodiversity_tips/sv.pdf

Natur och miljös Reparera mera
Tips bland annat på hur man lappar sovsäcken, förlänger livet på friluftskläder och blir av med svettfläckar. Reparera mera uppmuntrar till att sköta om och reparera de saker vi redan har för att förlänga livslängden, och stöder processen med praktiska tips.
Bekanta dig med materialet på Natur och miljös hemsida här: https://www.naturochmiljo.fi/repareramera/

Bli målmedveten
En quiz med personliga tips om FNs 17 mål för hållbar utveckling. Genom quizen får man både bra information om hållbar utveckling samt tips på ca. tre mål som möter ens intressen. Det finns också förslag på saker man kan göra för att hjälpa baserat på hur man svarat.
Bekanta dig med materialet på Globala målens hemsida här: https://www.globalamalen.se/bli-malmedveten/#/

Hållbarhetsveckan är en vecka som uppmärksammar hållbar utveckling. Under veckan ordnas stora som små evenemang av olika slag i flera landskap i Finland. Det är möjligt för vem som helst att registrera och ordna program. Programmen under Hållbarhetsveckan görs i positiv anda och fokuserar på möjligheter.

För scoutkårer kan hållbarhetsveckan bli ett tillfälle då patrullerna får bekanta sig med hållbarhet genom temamöten, det kan också bli ett evenemang för att synliggöra kårens arbete med t.ex. miljöfostran. Genom en öppen träff eller jippo under Hållbarhetsveckan finns det möjlighet att kåren hittar personer som gärna kommer med och lär ut värderingar och kunskaper till barn och unga. Finns nästa scoutledare bland besökarna på Hållbarhetsveckan?

Exempel på saker man kan göra under Hållbarhetsveckan:

                          I kåren

 • Reparera och underhåll kårens utrustning tillsammans
 • Gå igenom hur ni sorterar avfall i kårlokalen
 • Testa på ett nytt vegetariskt recept
 • Fundera på vilka rutiner och traditioner kåren har som gynnar hållbarhet
 • Delta tillsammans med patrullen på ett evenemang som ordnas nära er
 • Håll ett möte med tema hållbarhet, tips finns i boxen ” Tips på aktiviteter kring hållbarhet” högre upp på denna sida

                          Öppet

 • Tippsunda om allemansrätten
 • Pysselstund gör nytt av gammalt
 • Grillstund och diskussion kring t.ex. scoutidealen och -värderingarna
 • Berätta och synliggör hur hållbarhet ser ut i scouting/kåren
 • Visa en tradition kåren har som tangerar hållbarhet
 • Håll en aktivitet med tema hållbarhet, tips finns i boxen ” Tips på aktiviteter kring hållbarhet” högre upp på denna sida


Man kan också vara i kontakt direkt med Nora Backlund för att bolla idéer eller få svar på frågor. Hennes kontaktinfo finns på Hållbarhetsveckans hemsida.

Läs mer om Hållbarhetsveckan och veckans evenemang på deras hemsida: https://hallbarhetsveckan.fi/

För att anmäla ett evenemang:

 1. Gå in på Hållbarhetsveckans hemsida
 2. Gå till fliken ”anmälning”
 3. Gå ner på sidan och fyll i information för ert evenemang
 4. Skicka iväg anmälningen
 5. Klart!

Meddela gärna till FiSSc:s kansli att er kår deltar med program under Hållbarhetsveckan så kan det lyftas upp på FiSSc:s sociala medier! Du kan till exempel skicka ett email till kansli@scout.fi

Bild: Eva Helle