Hållbarhet i kåren

Att respektera andra, att älska naturen och skydda miljön, samt att känna sitt ansvar och vara aktiv är alla delar av scoutidealen. Dessa är inte grund bara för scoutingens värderingar, de finns också bland värderingarna för hållbarhet och hållbar utveckling.

Moikka! Tämä video ei näy, koska et ole sallinut tarvittavien evästeiden käyttöä.

YouTube-videot edellyttävät kaikkien evästeiden sallimista. Muuta evästeasetuksia..

Scoutkåren Spanarna har länge jobbat med hållbarhet. Här ger de några tips på åtgärder de gjort för hållbarhet i kåren.

Scoutfostran innefattar utgångsmässigt att följa principerna för hållbar utveckling. Genom att förverkliga scoutprogrammet lär sig barn och unga om miljöskydd och teman för hållbar utveckling.

Något är hållbart när det fyller dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att uppfylla sina behov. I scouting handlar det långt om rutiner och val som bidrar till att människor och miljö mår bra långsiktigt.

  • Vanor, rutiner, traditioner
    t.ex. scoutvärderingar, respektfullt beteende, skräpplockardag, medveten el- och vattenanvändning, flergångsmatkärl på utfärder, nytt av gammalt
  • Medvetna val
    t.ex. lokaltrafik, förnybar el, köpa lokalproducerat eller ekologiskt, låt scouterna veta vilka värderingar som finns bakom valen

Olika kårer har olika möjlighet att agera hållbart, till exempel har en kår i en stad lättare att använda lokaltrafik än en kår ute på landet. Med nya fakta och information om vårt eget och planetens mående finns någon del hos alla scoutkårer som kan uppdateras och förbättras hållbart.

Hållbarhet i kårverksamheten

Så vi vet att rutiner och val spelar roll i kårens hållbara utveckling, men ibland kan det vara svårt att veta var man skall börja.

Lite längre ner på sidan finns tips på aktiviteter man kan göra med sina scouter kring hållbarhet. Alla tips har en beskrivning av vad du kan förvänta dig av materialet och en länk vidare. Du hittar aktivitetstipsen i läs mer-lådan med namnet ”Tips på aktiviteter kring hållbarhet”.

För att få in hållbarare val och rutiner i kårens fortlöpande verksamhet finns verktyget Hållbar scoutkår-certifikatet. Certifikatet är framtaget i ett samarbete med WWF och hjälper kåren fundera på olika delar av scoutverksamheten och hur den kan bli mer hållbar. Att läsa igenom kriterierna och diskutera kårens läge är ett bra sätt att inse vad kåren redan är bra på och vad kåren kan satsa på att utveckla. Dessutom visar certifikatet tydligt utåt att kåren bryr sig om planeten och arbetar för en bättre framtid.

Ifall hela konceptet hållbar utveckling känns klurigt är det idé att bekanta sig med materialet för kursen Leda hållbar utveckling. Kursen ger dig större förståelse för de globala målen och din roll i klimatfrågan, samtidigt får du verktyg att leda hållbar utveckling i vardagen och scoutverksamheten. FiSSc ordnar kursen nu som då, men det är också möjligt för kåren att dra kursen själv eller tillsammans med grannkåren till exempel.

Under hösten är det möjligt att delta i Hållbarhetsveckan. Hållbarhetsveckan är en evenemangsvecka som fokuserar på positiva hållbara engagemang, och vem som helst kan delta och ordna program under veckan. Mer information om Hållbarhetveckan och hur man kan delta hittar du längre ner på sidan i läs mer-lådan med namnet ”Hållbarhetsveckan”.

Diskutera hållbarhet med andra kårer! Alla kårer har sina egna erfarenheter och tips kring hållbarhet, det din kår har som vana kanske någon annan kår inte har tänkt på ännu. Dela med er av ert arbete med hållbarhet med hashtaggen #hållbarscoutkår eller #medvetenscout så hjälper vi varandra att bli bättre! Några tips från kårer hittar du längst ner på sidan. 

Hållbar scoutkår-understöd

Scoutkårer kan ansöka om understöd för satsningar på klimat- och miljösmarta val som minskar koldioxidutsläppen i kåren, bidragen kan variera mellan 50-600 euro beroende på storleken på satsningen.

Under 2024 går det att ansöka om bidrag 1-31 mars. Länken till ansökan öppnar den 1 mars.

Observera att ansökan endast är öppen en gång under 2024.

Kårer som beviljats bidrag ska rapportera om hur bidraget använts och hur det minskat utläppen i kåren senast 6 månader efter att bidraget beviljats.

Rapportering av bidrag sker via en enkät.

Läs mera om Hållbar scoutkår-understödet här.

Programsatsningen 2022-2023 Från ord till handling
Från ord till handling lyfter upp FNs 17 mål för hållbar utveckling. För varje mål finns aktivitetstips för varje åldersgrupp som ofta kopplas till scoutprogrammet.
Bekanta dig med materialet på scoutprogrammets sida här: https://partio-ohjelma.fi/aktuellt/fran-ord-till-handling-programsatsning-2022-2023

World thinking day material
Thinking day är en påminnelse om scoutkamratskap. Varje år finns ett nytt tema som tar upp vår relation till varandra eller till naturen. Materialet innehåller både bra information samt aktiviteter.
Bekanta dig med materialet på scoutprogrammets sida här: https://partio-ohjelma.fi/aktuellt/thinking-day-22-2

Pandamärket
Aktiviteterna har tagits fram i samarbete med WWF. Materialet fokuserar på naturens mångfald.
Bekanta dig med materialet på scoutprogrammets sida här: https://partio-ohjelma.fi/verksamhet/pandamaerket

Vårt hav märket
Märket är en del av #VÅRTHAV kampanjen och aktiviteterna handlar om Östersjön och hur man kan se till att Östersjön mår bra.
Bekanta dig med materialet på scoutprogrammets sida här: https://partio-ohjelma.fi/verksamhet/varthav

Aktivitetshäftet om biologisk mångfald
52 tips för biologisk mångfald är ett aktivitetshäfte som handlar om mångfald och olika sätt vi kan gynna den. Materialet har även tydlig och enkel information om biologisk mångfald.
Bekanta dig med materialet som PDF här: https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/biodiversity_tips/sv.pdf

Natur och miljös Reparera mera
Tips bland annat på hur man lappar sovsäcken, förlänger livet på friluftskläder och blir av med svettfläckar. Reparera mera uppmuntrar till att sköta om och reparera de saker vi redan har för att förlänga livslängden, och stöder processen med praktiska tips.
Bekanta dig med materialet på Natur och miljös hemsida här: https://www.naturochmiljo.fi/repareramera/

Bli målmedveten
En quiz med personliga tips om FNs 17 mål för hållbar utveckling. Genom quizen får man både bra information om hållbar utveckling samt tips på ca. tre mål som möter ens intressen. Det finns också förslag på saker man kan göra för att hjälpa baserat på hur man svarat.
Bekanta dig med materialet på Globala målens hemsida här: https://www.globalamalen.se/bli-malmedveten/#/

Dela gärna med er av era bästa idéer, insikter, upplevelser och det ni är mest stolta över i ert arbete med hållbarhet med hashtaggen #hållbarscoutkår eller #medvetenscout. Vi skapar en mer hållbar scouting tillsammans!

Bild: Eva Helle