Validerade utbildningar

Efter att ha genomfört en utbildning kan du ansöka om en validering – ett officiellt kursintyg som innehåller en studiepoängsrekommendation. Kanske även du kunde få studier till godo genom en scoututbildning!

Finlands Svenska Scouter r.f. samarbetar med Svenska Folkskolans Vänner (SFV) för att kunna erbjuda medlemmarna ett officiellt intyg med en studiepoängsrekommendation. I kursintyget framkommer det att FiSSc är den part som förverkligar utbildningen och att SFV är utbildningens arrangör.

Med det studiepoängsatta intyget är det lättare att påvisa den kunskap du fått inom scoututbildningen. Med hjälp av intyget kan du föra en diskussion med studiehandledaren i din läroinrättning om att få valbara studier till godo. I gymnasier, yrkesskolor och yrkeshögskolor lönar det sig att utreda denna möjlighet. Det officiella intyget gör det också möjligt för dig att synliggöra din scoututbildning i din CV.

Validerade ledarskapsutbildningar EQF-nivå Studiepoäng
Gruppledarutbildning för explorerscouter 3 10 sp
Akelautbildning 4 1,5 sp
Kaptensutbildning 4 1,5 sp
Lotsutbildning 4 1,5 sp
Grundutbildning för scoutledare 4 6,5 sp
Scoutledarfortsättningsutbildning (TG, Treklöver-Gilwell) 5 25 sp
Validerade färdighetsutbildningar EQF-nivå Studiepoäng
Båtförarkurs 4 5 sp
Skärgårdsskepparkurs 4 3 sp
Skepparkurs 5 10 sp

Studiecentralen Sivis

Studiecentralen Sivis är Finlands Scouters samarbetspartner gällande utbildningar. Scoutledarfortsättningsutbildningen (TG, Treklöver-Gilwell) arrangeras av FS och valideras således av Studiecentralen Sivis.

Studiepoäng

Enheten som mäter prestationen är studiepoäng, vilket motsvarar ca 27 h arbete för deltagaren.

EQF-nivåerna

EQF (European Qualifications Network) är ett system för att enhetliggöra och således underlätta jämförelsen av utbildningar inom EU. I den europeiska referensramen för kvalifikationer finns 8 olika nivåer. Med hjälp av nivåerna beskrivs hur omfattande kunskaperna, färdigheterna och kompetensen är i olika utbildningar. I scouterna ingår de flesta validerade utbildningarna i nivåerna 3-5, vilka är nivåerna för yrkseinriktade, ungdoms- eller lägre yrkeshögskoleutbildningar.

Att ansöka om ett validerat kursintyg

Efter att du genomfört en scoututbildning har du rätt att ansöka om en validering för din prestation. Förutsatt att din utbildning är slutförd och godkänd kommer du att få det validerade intyget hem per post.

Ansökningen fylls i här.

Bild: Emma Lahtinen