Principer för FiSSc:s kurser och evenemang

FiSSc:s 10 kvalitetspunkter

Kvalitetspunkterna finns till för att garantera kvalitet på evenemang och utbildningar. Punkterna ska fungera som en stomme och vägledning i stabens arbete. I utvärderingen av evenemanget önskar vi att ni utvärderar hur bra de olika kvalitetspunkterna förverkligades.

 1. Evenemanget har klara målsättningar som alla i staben är medvetna om.
 2. Jag fick något från tidigare evenemang.
 3. Jag ger något åt följande evenemang.
 4. Alla involverade (stab och deltagare) lär sig något nytt.
 5. Planeringen är dokumenterad och gjord tillgänglig.
 6. Informationen före, under och efter är bra (både inom staben och för deltagarna).
 7. Metoderna som används är mångsidiga, varierande och ändamålsenliga.
 8. Feedback samlas in och bearbetas från både stabsmedlemmar och deltagare.
 9. Säkerhetsföreskrifterna följs, deltagare och staben känner sig trygga.
 10. Både deltagare och stabsmedlemmar har bra fiilis och går hem med inspiration.

Plan för respektfullt beteende

Viktigt att tänka på då du planerar en utbildning eller ett evenemang och funderar på hur du ska lägga upp program, hur du ska marknadsföra och kommunicera och hur du ska beakta säkerheten, är också den mentala tryggheten; Hur kan du försäkra dig om att alla deltagare känner sig välkomna och trygga? Hur beaktar ni i staben deltagare som kommer utan kompisar från den egna kåren, eller kompisdeltagare (icke ännu scouter) som inte är bekanta med scoutterminologi och-traditioner? Hur förebygger ni mobbning? Hur kan ni bädda för att deltagare som känner sig otrygga vågar be om hjälp? Hur ingriper ni om något händer?

Som stöd för dessa funderingar finns FiSSc:s Plan för respektfullt beteende

Där finns bland annat:

 • många tankar och tips på hur man kan förebygga och ingripa
 • stöddokument för planen för respektfullt beteende som staben kan använda för att bygga upp en egen antimobbningsplan för evenemanget
 • aktivitetskort med övningar som hjälper att bygga upp en positiv anda i gruppen

Jämlikhetsplan

Inom scouterna eftersträvar vi att jämlikt bemöta alla medlemmar, förtroendevalda och anställda. För att kunna uppnå detta har det framställts en jämlikhetsplan. Planens syfte är att ge verktyg för förbundets medlemmar att beakta jämlikhet i verksamheten, alltså fungerar den som ett stöd för scouter att ordna verksamhet som är tillgänglig, välkomnande och trivsam.

Jämlikhetsplanen hittar du här.

Hållbarhet på evenemang

Vi scouter vill bära vårt ansvar för vår gemensamma planet. Scouternas arbete för att bromsa klimatförändringen och anpassa sig är i linje med Baden-Powells uppmaning att lämna världen lite bättre än vi fann den. Det här ska också synas på FiSSc:s kurser och evenemang.

FiSSc:s linjedragning om vegetarisk kost på FiSSc:s evenemang

Anvisningar för ett hållbart scoutevenemang

Koldioxidräknare: I samband med varje evenemang insamlas information för att räkna ut evenemangets klimatpåverkan. Talla är den räknare som används för evenemang. Staben fyller i den information som de lätt kan få fram. Mer information fås av den anställda.

Evenemangsinformation till staber

Här hittar du info som är viktig då du har blivit medlem i en stab, kanske rent av chef.  Tack redan nu för att du åtagit dig detta viktiga uppdrag, det kommer att gå alldeles utmärkt!

Informationen gäller kurs- och evenemangsarrangemang i allmänhet och går inte in på hur ett visst evenemang ska se ut. Den informationen hittar du i de modul-, evenemangs- och kursbeskrivningar som finns; dessa listas i stycket om planering.

Hör av dig till FiSSc:s kansli om du har frågor, behöver bolla något eller undrar något – vi på kansliet hjälper gärna!