Internationellt

Till scouternas ideal hör att bygga vänskap över gränser och att respektera andra människor. Man kan tänka sig att alla kulturer och folk skapar en enda stor familj, som vi alla är del av och vårt gemensamma hem är jorden.

Scouternas hälsning med tre raka fingrar påminner oss om kärleken till Gud, våra nära, fosterlandet och mänskligheten, om att hjälpa andra och om att följa scoutidealen i våra liv. Den ring som formas av lillfingret och tummen symboliserar vänskap mellan alla världens scouter. Tummen ovanpå lillfingret betyder att den större beskyddar den mindre.

Internationella erfarenheter

Det finns stora mängder av internationella evenemang och möjligheter ute i värden och på hemmaplan. Det handlar bara om att ta tag i möjligheterna och att bygga vänskap över gränserna.

Finlands Scouter (FS) har täta kontakter både till scouterna i norden och till de andra grannländerna, Estland och Ryssland. Den enskilda scouten möter lättast scouter från andra länder på internationella scoutläger. Varje år ordnas många olika scoutläger i länder runtomkring i världen. Vad skulle vara ett bättre sätt att se världen och bekanta sig med ett land och dess kultur än att delta i ett internationellt scoutläger?

FS ordnar varje år några lägerresor till läger utomlands. Resan är planerad för dig, det enda du behöver göra är att anmäla dig till resan. Du kan också ordna en egen lägerresa. På dessa sidor hittar du information om internationella scoutläger. På världsorganisatinernas hemsidor hittar du fler möjligheter och mer information om vad som händer i scoutvärlden. Varje år finns det också många utländska scoutgrupper som kommer till Finland för att delta i läger. Din kår kan alltså fungera som värd för utländska scoutgrupper till exempel på ert sommarläger.

Genom scoutingen erbjuds också många möjligheter till volontärarbete i en säker miljö. Båda världsorganisationerna har flera scoutcenter runtom i världen. På dessa kan man förutom att bo och ta det lugnt också fungera som volontärarbetare. Till vissa av centren måste man ansöka om platsen under en viss tidpunkt, till andra är ansökningen öppen året runt.

Internationella scoutcentrum

Runtomkring världen finns flere olika scoutcentrum. På dessa centrum finns det möjlighet att övernatta, arbeta som volontär, delta i kurser och få vänner från alla världens hörn. De största centrumen erbjuder också förträffliga möjligheter för till exempel kårens eller roverpatrullens utlandsresa.

På Kandersteg finns flera olika övernattningsmöjligheter och det är också möjligt att ordna egna kurser och läger på centrumet. Här kan man leva den dröm som Baden-Powell hade om en ständig mini-jamboree, för centrumet besöks varje år av över 10 000 scouter. Möjligheter att arbeta som volontär på scoutcentrumet är många och varierande, man kan arbeta som allt från klättringsinstruktör till lägerkock.

Our Chalet är det äldsta av WAGGGS scoutcentrum, det grundades år 1932. Centrumet finns i Alperna, nära Bern. Olika evenemang och aktiviteter, som klättring och vandring ordnas för alla som bor på centrumet. Our Chalet erbjuder också olika kurser och många olika möjligheter till volontärarbete.

Sangam finns nära Mumbai i staden Pune. Centrumet erbjuder många olika utbildningsaktiviteter, ofta med fokus på flickors ställning och det indiska samhället. På Sangam kan man arbete som volontär både på centrumet och i staden. Genom centrumets Community Volunteer Programme kan man göra frivilligarbete i olika hjälporganisationer ute i samhället, t.ex. i skolor för gatubarn eller med att informera om HIV/AIDS.

På Our Cabaña ordnas olika evenemang med teman som till exempel mexikansk kultur, lokalt hjälparbete, internationell scouting och WAGGS olika projekt. Volontärarbete kan göras i samband med centrumets program.

Pax Lodge finns i norra London, som granne med WAGGGS världskontor. På centrumet ordnas kurser om flickors ställning och om samhällelig påverkan. Volontärarbete på centrumet kan göras i samband med marknadsföring, kontorsarbete eller programmet. Pax Lodge erbjuder också övernattningsmöjligheter enligt bed and breakfast-principen.

Kairos internationella scoutcentrum finns beläget i hjärtat av Kairo. Centrumet erbjuder goda faciliteter för övernattning, konferenser och utbildningsevenemang.

Baden-Powell House, för personer bekanta med stället känt som B-P House, finns i Södra Kensington i London. Just nu fungerar centrumet som scouthostell och konferenscentrum.

Mer information om dessa scoutcentrum och de tjänster de erbjuder får du bäst direkt från centrumens hemsidor eller genom att skicka e-post till centrumet. Om du vill tillbringa sommaren eller några månader utomlands är att jobba på centrumen en otrolig möjlighet. Om du är över 18 år och längtar efter lite omväxling borde du absolut pröva! Egenskaper som goda språkkunskaper, flexibilitet och anpassningsförmåga är till fördel om du vill arbeta på ett scoutcentrum. Var inte heller vara rädd för att hugga i eller för arbete. För att arbeta på ett scoutcentrum kan du ansöka om understöd.

JOTI OCH JOTA – 24 H JAMBOREE

Jamboree On The Air (JOTA) och Jamboree On The Internet (JOTI) ordnas varje år den tredje helgen i oktober. JOTI och JOTA är alltså två gigantiska jamboreer där ca 50 000 scouter träffas varje år. Under JOTA och JOTI evenemangen samlas scouter från hela världen för att diskutera och lära känna varandra via internet och radio. Genom att delta i JOTI eller JOTA kan man också göra sig förtjänt av ett JOTI/JOTA märke att sy fast på scoutskjortan.

Grundligare info om vad JOTA-JOTI är

Mer information:

Andra sidor på scout.fi som behandlar internationell scouting: Välkommen med – En internationell rörelseFör kårer – Global fostran

Ifall du har frågor eller tankar om internationell scoutverksamhet så kan du också vara i kontakt med FiSSc:s internationella team som du når på adressen internationellt@scout.fi

Bild Harri Halmejärvi