Storfiskaren 2023 – tillväxttävling för kårer

Logo med text Storfiskaren 2023

Under året kommer det att ordnas en stor tillväxttävling mellan kårer inom FiSSc. Eftersom alla kårer inte har samma förutsättningar kommer det finnas flera olika sätt att delta i tävlingen. En kår kan delta i flera kategorier. Målet med tävlingen är både att ge fler barn möjlighet att bli scouter men också att få igång motivation och inspiration i kårerna. För att så många som möjligt ska känna att de kan delta och att det är roligt erbjuder också förbundet flera olika former av stöd under våren. Tillsammans är vi starka och ju fler vi är desto roligare har vi!

Regler för tävlingen

  1. Antalet medlemmar ökar i kåren. Medlemsantalets ökning räknas procentuellt och FiSSc tar ut antalet medlemmar i slutet av november.
  2. Nya former av scouting. Kåren börjar med någon ny form av scouting som lockar nya medlemmar. Nya former av scouting är till exempel familjescouting, vuxenscouting eller kanske ni grundar en patrull som sysslar med paddling.
  3. Ett större projekt i kåren. Kåren kan ha ett större projekt med en annan förening eller organisation som erbjuder scouting för en ny grupp människor. Här kan det handla om ett mångkulturellt projekt med en integrationsenhet eller kanske scouting i skolan i samarbete med Finlandsmodellen. Eller kanske scouting för pensionärer? Bara fantasin sätter gränser. Det viktiga är att projektet erbjuder scouting för en ny grupp människor.
Scouter som grillar runt lägereld

Priset i varje kategori

50€ presentkort till Scandinavian Outdoor och ett exklusivt Storfiskaren-märke till alla kårens medlemmar.

Det kommer att utses en vinnare i varje kategori, dvs. 3 vinnare.

Anmäl er till tävlingen

Tips för tillväxt

Storfiskarenbroschyr (PDF) med mer info om tävlingen.