Att ställa ett försäljningsmål

Ett tydligt mål hjälper den konkreta försäljningen. Avgörande för ett gott resultat är att man ställt upp ett mål och att man under kampanjtiden följer upp huruvida man lyckats med kampanjen. Framgång sporrar försäljarna och det utförda arbetet konkretiseras till intjänade euron.

Ett mål kan t.ex. vara

 • en summa i euro som kåren vill tjäna in
 • antalet kalendrar kåren kommer att sälja
 • en konkret sak som kåren vill införskaffa, t.ex. ett nytt halvplutonstält
 • en personlig målsättning för alla medlemmar, t.ex. alla säljer fem kalendrar fler än förra året

Fundera på hurdant mål er kår gynnas av. De bästa säljande kårerna säljer alla årligen över 20 kalendrar per medlem. Målet bör ändå vara realistiskt eftersom kåren endast får returnera 50% av antalet beställda kalendrar. Kårens ledare är till stor hjälp eftersom de kan motivera sina patruller.

Fundera tillsammans på vad ni vill uppnå. Då man gemensamt besluter sig för ett mål är det lättare för alla att sträva till att uppnå det.

Fundera tillsammans åtminstone på följande

 • Hur många kalendrar sålde vi förra året? Var vi nöjda med det resultatet?
 • Har medlemsantalet ökat under det gångna året?
 • Har vi möjligheten att sälja fler kalendrar per medlem i år? Vad skulle det innebära?
 • Hur många i vår kår fick förra året ett tomtemärke i silver eller guld? Kunde de personerna dela med sig av sina erfarenheter till andra i kåren?
 • Säljer alla åldersgrupper kalendrar?
 • Hur kan vi motivera flera kårmedlemmar till att sälja adventskalendrar?
 • Kunde kåren belöna eller uppmärksamma den bästa försäljaren på något vis?
 • Använde vi alla försäljningskanaler vi har tillgång till? (marknader, marknadsföring av webbshop, dörr till dörr, skolor, företag, föräldrar…)

 

Ett sätt att lägga upp ett mål för kåren är att dividera antalet sålda kalendrar förra året med antalet kårmedlemmar – lägg till fem fler sålda kalendrar per medlem i år och multiplicera det med det aktuella antalet medlemmar i kåren.

Varje kårmedlem sålde 10 kalendrar år 2017. Kåren hade 100 medlemmar x 10 kalendrar = 1000 kalendrar. År 2018 har kåren lite fler medlemmar, 110 st. Målet är att alla skulle sälja 5 kalendrar mer än året innan: 110 medlemmar x 15 kalendrar = 1650 kalendrar. Då kåren får 2,90 per såld kalender tjänar kåren in 4785 euro för verksamheten år 2019.

Berätta om ert mål

Då ni har ett klart och tydligt försäljningsmål för er kalenderkampanj, är det lätt att kommunicera ut det till kårmedlemmar och kunder. Fundera gärna ut något konkret som ni samlar pengar för. Även kunder vill gärna veta vad ni tänker göra med pengarna ni samlar in. Det är alltid lättare för en kund att ge en donation till något konkret, t.ex. ett nytt tält, nya liggunderlag till kåren, nya trangior etc. än till något mindre konkret så som kårverksamhet i allmänhet. En icke scout har nödvändigtvis ingen aning om vad er verksamhet går ut på.

Här några exempel på vad kårerna tidigare använt sina intäkter för:

 • Utrustning, t.ex. ett nytt vintertält
 • Ny toalett till utfärdsstugan
 • Kårbidrag till deltagare på storläger
 • Varunge- och äventyrsscoutläger
 • Hyror för kårlokal och utfärdsstuga
 • Gemensamma utfärder (t.ex. till nationalpark, Heureka etc.)
 • Deltagaravgifter för sisuscouternas hjälpledare

Ifall ert mål är att t.ex. sälja fem kalendrar fler per kårmedlem, fundera färdigt ut vad det betyder för er kår i intäkter. Fundera ut färdigt ett svar på vad en höjning av intäkterna från adventskalenderförsäljningen betyder för er kår. På så sätt är det lättare för er att kommunicera ut ert mål åt kunder i en försäljningssituation.