Att ställa ett försäljningsmål

Ett tydligt mål hjälper den konkreta försäljningen. Avgörande för ett gott resultat är att man ställt upp ett mål och att man under kampanjtiden följer upp huruvida man lyckats med kampanjen. Framgång sporrar försäljarna och det utförda arbetet konkretiseras till intjänade euron.

Ett mål kan t.ex. vara

 • en summa i euro som kåren vill tjäna in
 • antalet kalendrar kåren kommer att sälja
 • en konkret sak som kåren vill införskaffa, t.ex. ett nytt halvplutonstält
 • en personlig målsättning för alla medlemmar, t.ex. alla säljer fem kalendrar fler än förra året

Fundera på hurdant mål er kår gynnas av. De bästa säljande kårerna säljer alla årligen över 20 kalendrar per medlem. Målet bör ändå vara realistiskt eftersom kåren endast får returnera 50% av antalet beställda kalendrar. Kårens ledare är till stor hjälp eftersom de kan motivera sina patruller.

Fundera tillsammans på vad ni vill uppnå. Då man gemensamt besluter sig för ett mål är det lättare för alla att sträva till att uppnå det.

Fundera tillsammans åtminstone på följande

 • Hur många kalendrar sålde vi förra året? Var vi nöjda med det resultatet?
 • Har medlemsantalet ökat under det gångna året?
 • Har vi möjligheten att sälja fler kalendrar per medlem i år? Vad skulle det innebära?
 • Hur många i vår kår fick förra året ett tomtemärke i silver eller guld? Kunde de personerna dela med sig av sina erfarenheter till andra i kåren?
 • Säljer alla åldersgrupper kalendrar?
 • Hur kan vi motivera flera kårmedlemmar till att sälja adventskalendrar?
 • Kunde kåren belöna eller uppmärksamma den bästa försäljaren på något vis?
 • Använde vi alla försäljningskanaler vi har tillgång till? (marknader, marknadsföring av webbshop, dörr till dörr, skolor, företag, föräldrar…)

Berätta om ert mål

Då ni har ett klart och tydligt försäljningsmål för er kalenderkampanj, är det lätt att kommunicera ut det till kårmedlemmar och kunder. Fundera gärna ut något konkret som ni samlar pengar för. Även kunder vill gärna veta vad ni tänker göra med pengarna ni samlar in. Det är alltid lättare för en kund att ge en donation till något konkret, t.ex. ett nytt tält, nya liggunderlag till kåren, nya trangior etc. än till något mindre konkret så som kårverksamhet i allmänhet. En icke scout har nödvändigtvis ingen aning om vad er verksamhet går ut på.

Här några exempel på vad kårerna tidigare använt sina intäkter för:

 • Utrustning, t.ex. ett nytt vintertält
 • Ny toalett till utfärdsstugan
 • Kårbidrag till deltagare på storläger
 • Varunge- och äventyrsscoutläger
 • Hyror för kårlokal och utfärdsstuga
 • Gemensamma utfärder (t.ex. till nationalpark, Heureka etc.)
 • Deltagaravgifter för sisuscouternas hjälpledare

Ifall ert mål är att t.ex. sälja fem kalendrar fler per kårmedlem, fundera färdigt ut vad det betyder för er kår i intäkter. Fundera ut färdigt ett svar på vad en höjning av intäkterna från adventskalenderförsäljningen betyder för er kår. På så sätt är det lättare för er att kommunicera ut ert mål åt kunder i en försäljningssituation.

Berätta även om kampanjen för övriga kårledare

Berätta även åt kårens övriga ledare och gruppledare kårkampanjens tidtabell, målsättning och allmänna anvisningar. Du kan t.ex. anvisa övriga ledare att:

 • ta del av kampanjen som är en gemensam kampanj för hela kåren
 • administrera den egna åldersgruppens adventskalenderförsäljning via Kuksa
 • dela ut kalendrar till sin grupp och samla in försäljningsintäkterna
 • uppmuntra till försäljning, öva på försäljning samt diskutera hantering av pengarna inom den egna gruppen
 • uppmärksamma barnen om hur de säljer kalendrar tryggt

Ledarna bär en central roll för en lyckad kårkampanj. Informera därför alla kårens ledare redan i god tid före kampanjstarten 15.10 vilka praktiska arrangemang er kampanj i år kräver.

Då alla ledare är medvetna om kampanjen kan samtliga grupper koncentrera sig på försäljningen fullt ut!

En gemensam kommunikationskanal för intern information kan t.ex. vara en WhatsApp-grupp för ledarna eller en FB-grupp.

Uppmärksamma ledarna åtminstone gällande följande:

 • Kårkampanjgrunderna: vad händer och när
 • Vad säljer vi, varför och vad kostar produkten?
 • Vad är kårens mål i år
 • Försäljningstips
 • Försäljningsplatser och –tider
 • Hur och när förväntas grupperna redovisa sin försäljning
 • Var hittar man material för att marknadsföra kampanjen och öva försäljning
Ninka Reittu

Informera även vårdnadshavarna

Vårdnadshavarna har en betydande roll för försäljningen. Det lönar sig absolut att utnyttja deras insats och hjälp. Vårdnadshavarna kan sälja adventskalendrar på sina arbetsplatser eller kanske kåren någon dag själv kan få komma till arbetsplatsen för att sälja kalendrar. Berätta om kampanjen för vårdnadshavarna genast i början av hösten. Ta upp det redan under det första föräldramötet eller i ett eventuellt e-post ni skickar ut om höstens evenemang.

 • Poängtera hur viktig kampanjen är för kårens verksamhet, på så sätt kan vårdnadshavarna omfatta vikten av deras roll. Berätta konkret vad ni kan göra eller kommer att göra med intäkterna det här året.
 • Då kampanjen sätter igång kan ni sammankalla till ett föräldramöte, eller skicka ut ett mail/brev till hemmen.
 • Berätta om kampanjen också i kårtidningen, på www-sidorna och e-postlistorna.
 • Gör det lätt för vårdnadshavarna att komma och hämta kalendrar. Ibland kan vårdnadshavarnas aktivitet fallera om det blir alltför jobbigt att få kalendrarna.
 • Fråga modigt om ni kan få komma och sälja kalendrar på vårdnadshavarnas arbetsplatser. Alternativt om ni kan få hänga upp en plansch med kårens kontaktuppgifter på vårdnadshavarnas arbetsplats. En bunt med visitkort till webbshopen kan även aktivera er försäljning.