Planera verksamheten

Även den mest välfungerande kåren har något som den kan utveckla och kanske bli ännu bättre på. Planering, rekrytering, utveckling och synlighet är A och O för att kåren ska må bra och kunna locka nya medlemmar.

Planera kårens verksamhet

Väl planerat är hälften gjort! För att kårens verksamhet ska löpa lönar det sig att planera verksamheten på förhand, tillsammans med kårens alla ledare.

Ledarna håller en gång per månad ett FKK*. Där planeras kommande program för en till två månader framåt. Ledarweekend ordnas genast efter nyår och då planeras hela stommen för året. Under ledarweekenden planeras även våren i detalj. Under sommaren planeras höstens verksamhet noggrant. Det finns en ansvarsperson för varje evenemang som bestäms under ledarweekenden. Ibland slås FKK-möten ihop med ledarrekreationskvällar.” -Sjöscoutkåren Vikingarna-
*FKK = Förstärkta kårkvarteret

 

Alla sätt att planera är bra! Viktigast är att kårens alla ledare är involverade och att ni känner att det fungerar för er. Här är några saker att tänka på då ni planerar kårens år:

  • Vilka är er kårs tyngdpunkter för året?
  • Fundera på vad som gör er kår livskraftig och vad ni kunde göra för att göra den ännu mera livskraftig.
  • Titta på FiSSc:s händelsekalender då ni planerar er egen verksamhet. Utnyttja de evenemang som FiSSc erbjuder och dubbelboka inte veckoslut i onödan!
  • Äventyrsveckan ordnas i skolorna vid skolstarten. Fundera på hur ni kan dra nytta av kampanjen i er egen medlemsrekrytering!
  • Fundera på om ni kan/vill starta upp en ny vargungeflock i januari.
  • Kolla upp era ledares utbildning och uppmuntra ledarna att anmäla sig till utbildningar som stöder deras uppdrag.
  • Hur syns ni på sociala medier? Vill ni synas? Instagram, Facebook, Twitter…?
  • Har ni en fungerande hemsida?
  • Planera veckomötena så att det alltid är två ledare på plats.
  • Läs mera om hur ni kan få kåren att växa här.

Kårens verksamhet fungerar smidigare om ledarna har överblick över årets viktigaste händelser, evenemang och deadlines och kan förbereda sig för vad som behöver göras. Därför har vi skapat en mall för kårens årscykel.

Vardagen och arbetsfördelningen i kårerna kan förstås se väldigt olika ut, medan vissa saker är lika för de flesta. Ledaruppdragen kan organiseras och fördelas på många olika sätt beroende på vilka traditioner, arbetssätt och ledarresurser det finns i kåren. Årscykeln påverkas också av om kåren håller ett årsmöte eller både vår- och höstmöte, om det är en sjöscoutkår o.s.v. De uppdrag och den ansvarsfördelning som presenteras i mallen är endast ett riktgivande förslag.

Planeringen utgår från Finlands Svenska Scouters händelsekalender så att evenemangen inte ska krocka med varandra.” -Scoutkåren Åfararna-

 

Material

 

Bild: Anna Enbuske