Samarbetspartner & medelsanskaffning

Överväger er kår att förverkliga ett projekt eller större anskaffning med hjälp av stöd från en samarbetspartner? Vad bör du veta om samarbeten? På den här sidan får du några konkreta tips som kan vara bra att känna till.

Vadå samarbeten?

 • Samarbete är en del av scoutingens strategi.
 • Samarbetet behövs ofta av både ekonomiska och materiella skäl.
 • I bästa fall stöder samarbetet direkt scouternas mål för fostran.
 • Samarbeten kan föras med en mängd olika organisationer.
 • Samarbetet bör vara gjorda med stil, kom ihåg att du alltid representerar hela scoutrörelsen, inte endast din kår eller ditt projekt.
 • Synlighet för den enskilda kåren, men även scoutingen.

Samarbeten på olika nivåer

Partnerskapen är för närvarande indelade i tre kategorier:

 • Finlands Scouters officiella samarbetspartners (läs mer om det här)
 • FiSSc/Distriktens eventuella samarbeten
 • Kårernas egna samarbeten

Gällande Finlands Scouters samarbeten bör du vara i kontakt med centralorganisation vid frågor. För FiSSc:s sammarbeten svarar styrelsen eller kansliet.

Tips till förhandling:

STEG 1: Fundera på förhand vad är det ni behöver samt vem som eventuellt kunde ge er det.

STEG 2: Vad kan ert projekt erbjuda den potentiella andra parten? Kan detta vara ett mera långvarigt samarbete om det finns ett ömsesidigt behov av vad som erbjuds. Vad är målet med samarbetet?

STEG 3: Börja söka information om parten. Vem lönar det sig att kontakta? Finns det kanske någon scout som har koppling till aktören? Är den andra parten och uppfyller scoutingens värderingar, är det så att säga Scout etiskt?

STEG 4: Ta modigt kontakt! Ring helst, och ge inte upp ifall du inte genast får tag på dem.

STEG 5: Då ni förhandlat er till ett avtal, lönar det sig att ha allting skriftligen, tex e-post är tillräckligt. Om man vill kan man även sätta upp ett mera formellt avtal som undertecknas av båda parterna. Då måste man komma ihåg att det handlar om ett juridiskt kontrakt som behöver en behörig persons underteckning (ofta kårchefen, men kolla er kårs stadgan för att vara på säkra sidan).

Kom ihåg:

 • Samarbetet förverkligas bäst om parterna kan dela scoutingens värdegrund i samarbetet och gemensamt förbinder sig till de mål som ställs för samarbete.
 • Samarbetet måste också vara etiskt acceptabelt – du kan testa det här till exempel genom att fundera på hur scouterna, föräldrarna eller andra intressenter kan se det påtänkta samarbetet – är samarbetet naturligt eller ger det upphov till frågor?
 • Scouternas varumärke och logotyp (klöver-liljekorset) är skyddade och det är inte möjligt att använda dem i ett företags marknadsföring utan tillstånd från Oy Partio Scout Ab:s styrelse – ofta är det lättare att använda t.ex. scoutkårens eller evenemangets logo.
 • Tacka gärna era samarbetspartner t.ex. med scouternas adventskalender efter avslutat samarbete eller skicka ett kort en gång om året till hyresvärden, lokala tidningen, kyrkoherden eller liknande.

 

Spons och understöd för kårens verksamhet