Kårposten

Kårposten är förbundets informationspost till alla kårer och innehåller aktuell information från förbundet till kårerna. Kårposten skickas ut ca 6 ggr/år till kårens kårpostmottagare (1/kår).

Utöver pappersversionen skickas en elektronisk version av kårpsoten till kårpostmottagarna, förbundets förtroendevalda.  I materialet informeras också om vad som är aktuellt i FS.

Kårpostmottagare i Kuksa

Hur och till vem vill ni ha kårens kårpost? Välj en person eller kårlokalens adress som mottagare.

  • Gå till kårens profil sida i Kuksa
  • Välj ”redigera” kårens kontaktuppgifter
  • Välj en person i kåren som ”postmottagare”, eller fyll i kårlokalens adress
  • Välj hur ni vill få kårposten (lippukuntapostin toimitustapa): papper + e-post, eller enbart e-post
  • Fyll i en e-postadress åt kåren – kan bra vara kårpostmottagarens eller en gemensam ledarepostlista om kåren har en sådan. Till denna adress skickas också kårpostens elektroniska version.