Metoder för att förebygga osakligt beteende

I det här kapitlet går vi inte in på den enskilda scoutens roll i att på eget initiativ förebygga osakligt beteende, utan koncentrerar oss på vad ledare i olika ledarroller kan göra. Ifall ledarna medvetet och kontinuerligt förebygger osakligt beteende lär sig också de yngre scouterna sådana färdigheter – learning by doing.

Åldersgruppsledare

Kårchef och trygghetsperson

Förtroendevalda, staber och anställda