I vår kår får alla tillräckligt med information om viktiga saker och förändringar

En fungerande intern kommunikation innebär att alla får information om vad som händer, vad som planeras, vad som kommer ske till näst och hur saker har gått framåt.

När man vet vad som händer och vad som är på gång känner man sig också som en del av gänget. Och omvänt, om man inte känner till viktiga och väsentliga saker så känner man sig inte särskilt uppskattad, viktig eller att den egna insatsen skulle vara särskilt betydelsefull.

Det är jätteviktigt att fundera på hur och med vilka medel kårens ledare kommunicerar med varandra. Hur får alla den information de behöver och hur får de veta vad som är på kommande? Det lönar sig att komma ihåg att sociala medier inte används av alla men att alla ändå måste få samma information. Det är också bra att tänka på att det ofta behövs både en informationskanal och en plats för diskussion. Det är också vitkgit att fundera på hur ni komunicerar med era medlammar, hur ser ni till att alla nås av informationen?

Det är en bra idé att inte bara tänka på aktiva medlemmae utan också på dem som inte just nu deltar i kårens verksamhet.  T.ex. de som studerar på annan ort, är föräldralediga eller har en scoutpaus. Om ni håller dem informerade om vad som är på gång i kåren blir det mycket lättare för dem att återvända. Ni kan skicka kårens infobrev eller ett nyhetsbrev åt dem och be dem att komma med då och då. Det finns kanske någon som nappar och ett extra par händer kan alltid vara bra att ha!

Känslan av att höra till gruppen hänger ofta på små detaljer. Fungerar er verksamhet så att alla får en känsla av att vara med? Är kommunikationskanalerna sådana att också minde aktiva kan följa med i diskussionen?

Kårerna använder bland annat de här. Vad fungerar hos er?

  • En Whatsapp-grupp för ledare och/eller en Facebook-grupp för gemensamma diskussioner.
  • Google Drive eller Microsoft Office 365 för att skriva och arkivera gemensamma dokument. Finlands Scouter erbjuder scoutkårerna en möjlighet att överföra styrelsens arbete och dokumentförvaring till ett gemensamma O365 utrymme i Teams, läs mera om det här.
  • En Facebook-sida, ett Instagram-konto, ett Twitter-konto, Snapchat eller någon annan typ av sociala media för att berätta om verksamheten åt utomstående. Ett gammalt hederligt e-postbrev kan också fungera som ett utmärkt sätt att kommunicera med föräldrarna.
  • En klassiker: ett brev på papper. Det kan var ett mycket effektivt sätt att berätta om vad som är på gång. Hur skulle det vara med ett årsbrev i pappersform som postas?
  • Här kan du läsa mera om kårens kommunikation och marknadsföring.