Anmälan till kurser och evenemang

Största delen av evenemangen och utbildningarna arrangerade av Finlands Svenska Scouter (FiSSc) följer samma anmälningsförfarande.

Sista anmälningsdagar

15.1 för evenemang i mars, april och maj
15.4 för evenemang i juni och juli
15.6 för evenemang i augusti och september
15.9 för evenemang i oktober och november
15.11 för evenemang i december, januari och februari

Om ett evenemang har en avvikande anmälningsdag och inte följer denna logik finns sista anmälningsdagen utskriven vid evenemanget. I händelsekalendern som kontinuerligt uppdateras står sista anmälningsdagen alltid utskriven för alla evenemang.

Notera att andra scoutorganisationer (Finlands Scouter, Helsingfors Svenska Scouter Ålands Scoutdistrikt och de finska distrikten) alla har egna anmälningstider och anmälningsförfaranden för sina utbildningar.

Anmälan görs i medlemsregistret Kuksa

Anmälan till evenemang och utbildningar görs i medlemsregistret Kuksa eller i e-tjänsten. För minderåriga medlemmar är det medlemmens vårdnadshavare som gör anmälan.

I samband med anmälningen måste personen/personens vårdnadshavare ta ställning till frågor om användning av kontaktuppgifter och bildmaterial samt annulleringsprinciper.

I händelsekalendern på scout.fi hittar du anmälningslänkarna till varje enskilt evenemang.

 1. Klicka på det evenemang som du vill anmäla dig till. 
 2. Klicka på den blåa knappen ”Ilmoittaudu” (Anmäl dig). Om du inte hittar en sådan blå knapp så är du för tidigt eller för sent ute.
 3. Om du inte redan är inloggad i Kuksa kastas du till inloggningssidan där du loggar in med ditt ScoutID. (se ScoutID för närmare info).

Då du loggat in kommer du till anmälningsblanketten.

 1. Kolla att dina uppgifter (adress, telefonnummer etc.) stämmer. Om inte, tryck Muokkaa (Redigera) och ändra uppgifterna.
 2. Fyll i anmälningsblanketens frågeformulär.
 3. Tryck ”Ilmoittaudu” (Anmäl) längst ned på sidan.

Du kommer till en ”bekräftelsesida”. Du är anmäld!

Vill du i efterhand redigera din anmälning: 

Logga in i Kuksa med ditt ScoutID
-> Sök upp dig själv
-> Klicka ”Deltaganden” på ditt ”kort”. 

Du får upp alla kurser och evenemang som du är anmäld till och kan genom att trycka ”Redigera” komma åt anmälningsinfon. Du får upp en blankett som ser lite annorlunda ut än den yttre anmälningsblanketten, men den fungerar i stort sett på samma sätt.

OBS! Efter sista anmälningsdag ska alla ändringar och inhiberingar gå per mejl till koordinatorn som ansvarar för evenemanget!

Alla minderåriga scouter anmäls till evenemang och utbildningar av sina vårdnadshavare. 

Då du registrerat dig som målsman kan du anmäla ditt/dina barn till scoutrelaterade evenemang enligt scoutkårens anvisningar eller på samma sätt som ovan (förutom at du då ska kontrollera att du anmäler barnet, inte dig själv). Tryck på länken för evenemangsanmälan som scoutkåren skickat dig eller hänvisat dig till.

En manual för hur du gör hittar du här!

För alla evenemang och kurser gäller att anmälningen är bindande fr.o.m. sista anmälningsdag. Ifall du får förhinder och inte kan delta så är det viktigt att du meddelar detta till kansliet så fort som möjligt. Om du annullerar ditt deltagande senare än 30 dagar före evenemanget bör du betala halva avgiften. Om du annullerar ditt deltagande senare än fem dagar före evenemanget bör du betala hela avgiften. Ifall du blir sjuk kan du ansöka om att få deltagaravgiften tillbakabetald via scoutförsäkringen. För ansökningen behöver du ett läkarintyg.

På de flesta evenemang tas fotografier och/eller filmsnuttar. Bildmaterial från evenemanget kan komma att användas i scoutingens kommunikation och marknadsföring samt i inslag om scouting i media. Bildmaterialet lagras i scouternas bildarkiv.

I din profil i Kuksa tar du ställning till ifall du godkänner att bildmaterial föreställande dig används och lagras enligt ovanstående. Ifall du nekar användningen av bildmaterial gäller detta för alla evenemang som du kommer att delta i. Du kan ändra inställningarna i din profil, men då du fyller i att bildmaterial på dig inte får användas gäller det endast kommande evenemang, alltså tas inte material föreställande dig från tidigare evenemang automatiskt bort från arkivet.

I infobrevet som skickas ut till deltagarna inför evenemanget ingår en deltagarlista där deltagarna nämns med namn, kår och hemort. Listan finns med bland annat för att underlätta koordinering av transport eller förberedelser. Kontaktuppgifter finns inte med i listan, men kan med ditt medgivande ges ut av kansliet åt andra deltagare.

I samband med anmälan tar du ställning till hur du tillåter att dina kontaktuppgifter behandlas. Du kan välja mellan följande alternativ:

 • Mitt namn, min kår och min hemort får nämnas i deltagarlistan, och mitt (eller min
  målsmans) telefonnummer och/eller e-postadress får ges ut åt andra deltagare för koordinering av transport eller förberedelser.
 • Mitt namn, min kår och min hemort får nämnas i deltagarlistan, men mina
  kontaktuppgifter får inte ges till andra deltagare
 • Mitt namn, min kår och min hemort får inte nämnas i deltagarlistan, och mina
  kontaktuppgifter får inte ges åt en annan deltagare

Läs mer om hur scouterna hanterar dina personuppgifter här.

Stipendier och understöd

Den som deltar i ett evenemang har möjlighet att ansöka om stipendier och understöd för att täcka kostnaderna. I regel kan deltagare på FiSSc evenemang också ansöka om reseunderstöd.

Läs mer om stipendier och understöd för enskilda scouter.