Uppdrag utanför kåren

Scoutverksamheten på förbundsnivå innebär massor av utvecklingsarbete, evenemang och projekt som leds och drivs av ivriga och kunniga frivilliga. En frivillig som engagerar sig på förbundsnivå kallas förtroendevald. Ett uppdrag som förtroendevald innebär att man för en viss tid förbinder sig att inom organisationen sköta en uppgift inom ett verksamhetsområde eller en projektgrupp. Före man börjar sitt uppdrag görs ett handslag där uppgiften definieras med den som leder arbetet.

Läs mer om handslag

Vill du vara med?

Inom FiSSc arbetar vi med sju olika verksamhetsområden. Varje verksamhetsområde består av en huvudgrupp där de flesta även har undergrupper som fungerar självständigt. Förutom att fungera som förtroendevald i en av FiSSc:s grupper behövs det ofta också stabsmedlemmar till kortare projektuppdrag. Det finns alltså en vid bredd av uppdrag och kunskapsområden. I uppdragsbörsen hittar du alla pågående rekryteringar. Kanske något uppdrag eller projekt är som gjort för dig och en rolig fortsättning på din scoutstig? Kolla in uppdragen med jämna mellanrum och fråga modigt mer om uppdragen. Att visa intresse och fråga betyder inte att du lovar någonting.

Bild: Susanna Oksanen