Uppdragsbeskrivningar

Uppdragsbeskrivningarna hjälper att hålla koll på vad som hör till ett uppdrag. De fungerar utmärkt som utgångspunkt för bl.a.  diskussioner om arbetsfördelningen i kåren och för handslag.

Här hittar du uppdragsbeskrivningar och -kort för några av de viktigaste uppdragen i kåren samt en minneslista för kårchefen, uppdragschefen och programchefen. Chefernas minneslistor bygger på chefernas uppdragskort, som samlar hela chefstrions uppgifter i ett litet  behändigt häfte där det är lätt att kolla upp vilka olika ansvarsområden som hör vart. Kolla genom och anpassa vid behov till den egna kåren så att det känns rätt.

Uppdragsbeskrivningar:

Chefernas minneslistor: