Fullmakter och certifikat

Inom scouterna finns fullmakter, certifikat och andra intyg som påvisar att scoutledaren genomfört den utbildning och innehar den kunskap som krävs för att kunna fungera i ett uppdrag som kräver en viss kompetens.

Åldersgruppsledare

Utbildningssystemet innehåller utbildningar för de olika uppdragen som åldersgruppsledare. Då scoutledaren genomfört den utbildning som hör till uppdraget har hen rätt att bära respektive uppdrags märke. Uppdragen som berättigar till att bära ett märke är lots, akela och kapten.

Läs mer om märken.

Scoutledarfullmakt

Partiotuote Osmonsolmu, Nahkaa
Ledarskapssöljan

Scoutledarfullmakten är kanske det viktigaste certifikatet för en scoutledare – fullmakten är ett intyg på att ledaren bekantat sig med scoutingens värdegrund och syfte och fått lära sig hur man arrangerar och upprätthåller en trygg och ändamålsenlig verksamhet som följer scoutprogrammet. Den som genomfört Grundutbildning för scoutledare och blivit beviljad scoutledarfullmakt har rätt att bära ledarskapssöljan och scoutledarmärket.

Partiotuote Pj-Merkki, Hopea
Scoutledarmärket

Det förväntas att kårens samtliga ledare genomför Grundutbildning för scoutledare och ansöker om scoutledarfullmakt. För kårchefen och för lägerchefer är fullmakten en förutsättning för att tillsättas i uppdraget.

Läs mer om Grundutbildning för scoutledare och scoutledarfullmakten.

Bild: Emma Lahtinen

TG-insignier och -halsduk

Efter att scoutledaren genomför Scoutledarfortsättningsutbildning, också kallad Treklöver-Gilwell (TG) har hen rätt att bära TG-insignierna och TG-halsduken. Scoutledaren som genomfört denna utbildning har fördjupat sig i scoutverksamhetens målsättningar och metoder, utvecklats som ledare och reflekterat över hur man kan föra vidare den finska scoutverksamheten.

Läs mer om Scoutledarfortsättningsutbildningen.

Skepparcertifikat

Sjöverksamhetens utbildning är i första hand praktisk. Vi har med våra båtar ett unikt och värdefullt material att, utgående från verkligheten, utbilda våra medlemmar i båtkunnande med allt vad det innebär. Scouternas skolningssystem innebär en lång process, som börjar i vargungarna. Först skall man bli en duktig och erfaren gast, därefter en duktig och erfaren skeppare. Vår utbildning skall gå till ryggmärgen, inte bara till huvudet.

Utbildningen till de olika båtförarcertifikaten sker genom kurser som arrangeras av FiSSc och praktikseglatser som arrangeras i kåren eller FiSSc.

Beviljas av kårchefen. För att få certifikatet måste du som ansöker om certifikatet:

 • ha tillräcklig kunskap att framföra en viss båt säkert inom ett övningsområde
 • vara minst 15 år gammal och förverkligat spejarscoutprogrammet
 • ha seglat minst en säsong och deltagit i framförandet av båten
 • vara godkänd i scouternas båtförarkurs (både teori- och praktikdelen)

Certifikatet gäller segling i dagsljus. Med certifikatet får du framföra en båt på ett övningsområde som bestämts av kårstyrelsen och som meddlats till FiSSc sjöinstruktör.

Övningsområdet kan variera mellan olika personer i kåren. Det intressanta är att det enligt reglerna är möjligt att med övningscertifikat övernatta vid en annan hamn än hemmahamnen, bara utfärdshamnen finns på övningsområdet. Det finns alltså möjlighet för patrullscouter att på egen hand åka på veckoslutseglats! Men den aktiva seglingen sker på dagen. På nätterna skall båten vara förtöjd.

Kom ihåg att certifikaten är båt-specifika, vilket innebär att man alltså kan bevilja personer övningscertifikat för kårens övningsbåt tidigt och certifikat för den större och mera krävande båten senare.

Kåren måste alltså anmäla till sjörådet/sjöinstruktören (via programkoordinatorn) då de beviljar övningscertifikatet, annars gäller certifikatet inte. Anmälan bör innehålla följande uppgifter:

 • Personens namn
 • Båtens namn och segel/registrerings-nummer
 • Övningsområdets utsträckning

Läs mer om båtförarkursen.

Förordas av kårchefen och beviljas av sjöinstruktören. För att kunna ansöka om skärgårdscertifikat krävs att du:

 • är minst 18 år (vid undantagsfall 17)
 • har minst 30 seglingsdygn som gast (varav minst 15 på scoutseglats)
 • har ett giltigt intyg från Första hjälpen 1
 • har blivit godkänd i scouternas skärgårdsskepparkurs
 • har genomgått kårens sekond-kurs

Kravet på seglingserfarenhet är enligt säkerhetsföreskrifterna tillräcklig erfarenhet, men 30 seglatsdygn är en bra fingervisning. Det bästa sättet att lära känna den båt du skall skeppa är att delta i underhållet av båten.

Teoretiskt kan man förkovra, inte ersätta, sina kunskaper med Finlands Navigationsförbunds skärgårdsskepparexamen. Scouternas skärgårdscertifikat och Navigationsförbundets skärgårdsskepparexamen är två helt skilda saker och bör inte förväxlas!

Med skärgårdscertifikat får du skeppa seglatser inom skärgårdsområde, som i praktiken betyder segling i Finland. Certifikatet gäller även mörkersegling.

Läs mer om skärgårdsskepparkursen.

Förordas av kårchefen och sjöinstruktören och beviljas av FS sjöscoutgrupp. För att kunna ansöka om högsjöcertifikat bör du

 • vara minst 20 år gammal
 • ha gått och blivit godkänd i FS skepparkurs (teori + praktik)
 • ha avlagt FS sjöräddningskurs
 • inneha VHF-certifikat (SRC eller högre)
 • inneha giltigt intyg från Första hjälpen 1-kurs
 • ha genomfört grundutbildningen för scoutledare
 • ha tillräcklig seglingserfarenhet på öppet hav (Sjöscoutgruppens riktlinje: 50 dygn seglingserfarenhet varav 30 dygn som skeppare på scoutbåt under de senaste 5 åren samt åtminstone 1500 sjömil öppethavs seglingserfarenhet)

Framhållas bör att man med ett högsjöcertifikat kan föra befäl på båtar och rutter som i nödsituationer kan kräva nästan en yrkesmässig funktion. Att ge sig ut på sådana äventyr utan tidigare skepparerfarenhet skulle vara ansvarlöst och dumdristigt. Den huvudsakliga processen mellan skärgårdscertifikatet och högsjöcertifikatet är att utrusta sig med en aldrig för stor skepparerfarenhet. Med högsjöcertifikat får man skeppa seglatser på alla områden båten är besiktigad för.

Läs mer om skepparkursen.

Enligt reglerna borde alla som framför en båt med en VHF-telefon ha certifikat för det. För att få ett s.k. "VHF-certifikat" måste man bli godkänd i en tent anordnad av Kommunikationsverket. För att stöda scouterna i sin utbildning arrangerar Finlands Svenska Scouter regelbundet en VHF-kurs.

Läs mer om SRC kusttrafikcertifikat på Traficoms webbplats.

Ansök om skepparcertifikat:

Vildmarksguide

Kuvahaun tulos haulle eräopas merkki partio

Finlands Scouter arrangerar vildmarksguide-utbildning som består av teoretiska uppgifter och två omfattande praktiska övningar. Efter att ha genomfört utbildningen kan deltagaren fungera som vildmarksguide; hen kan analysera situationer med hjälp av sin kunskap och sina erfarenheter och fatta beslut både självständigt och i grupp i rollen av en gruppledare.

Läs mer om vidmarksguide-utbildningen (på finska).

Långfärdsmärken

Målsättningen med långfärdsmärkena är att genomföra en på förhand förberedd rapporterad expedition, där man gör en undersökning. Märkena kan ses som diplom för en ansenlig kunskap och erfarenhet.

Det finns tre långfärdsmärken: Björntanden genomförs genom en vandring, Gyllene rodret görs seglande och Bäversvansen å sin sida utförs som en paddlingsexpedition.

Instruktioner för utförandet av Gyllene rodret hittar du på scoutprogrammet.fi.

Läs mer om de övriga längfärdsmärkena på scoutprogrammet.fi och på finska på märkenas egna sida.

Intyg beviljade av andra instanser

Första hjälpen -intyg

För en scoutledare är det av största vikt att kunna agera i oväntade situationer, t.ex. då en olycka skett. FiSSc arrangerar utbildningar i första hjälpen i samarbete med av Röda Korset certifierade utbildare och kurserna erbjuds flera gånger om året. Kurserna är Första hjälpen 1, Första hjälpen 2 och uppdateringskurser. För flera av fullmakterna och certifikaten inom scouterna är det ett krav att ha genomfört (och ha prestationen i kraft) Första hjälpen 1 -kursen eller inneha motsvarande kunskaper.

Läs mer om kurserna i första hjälpen.

Hygienpass

Som scoutledare är det inte ovanligt att nångång ha uppdraget som matlagare på ett evenemang, vare sig det är frågan om ett läger, en kurs eller en utfärd. Även för matlagning råder vissa riktlinjer och regler som är viktiga att följa för att kunna säkerställa en säker och hälsosam mat åt deltagarna. Därför rekommenderas att scoutledare som fungerar i uppdraget som matlagare innehar grundläggande kunskaper i livsmedelshygien. Detta kan uppnås genom att avlägga ett hygienpass eller genom att på annat sätt införskaffa motsvarande kunskaper.

Bild: Tea Hurme