Leda hållbar utveckling

Det talas om hållbar utveckling och klimatmål från alla håll, men vad är det egentligen och hur kan det se ut i praktiken? Kursen Leda hållbar utveckling ger dig större förståelse för klimatfrågan och verktyg att leda hållbar utveckling i vardagen och scoutverksamheten.

Frågor om hållbarhet är brännande aktuella lokalt och globalt och de berör oss alla. Vi bör fundera på hur vi kan arbeta för en hållbar framtid. Scouterna i Finland har som mål att bli klimatneutrala 2030, kursen Leda hållbar utveckling ger dig kunskap och verktyg att leda hållbar utveckling i din kår. Det finns också många som oroar sig för klimatet och framtiden, och det är lättare att möta oron och stöda individer när man själv känner att man har kunskap om ämnet.

Kursen Leda hållbar utveckling är baserad på FNs globala mål för hållbar utveckling. Förutom större kunskap om målen och vart vi är på väg fokuserar kursen på hur vi kan inkludera målen i scoutverksamheten genom bland annat vanor, val och aktiviteter. Kursen ger dig verktyg att leda hållbar utveckling i din vardag och i ditt scoutuppdrag.

Kursen ordnas nu som då av FiSSc, men det är också möjligt för kåren att dra kursen själv eller tillsammans med en grannkår. På den här sidan får du bekanta dig med kursens struktur och material.

Kursens struktur

Kursen är uppdelad i fyra teman: Hållbar utveckling, ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.

Temat hållbar utveckling tar upp bakgrunden till de mål och riktning dagens hållbara utveckling har
Den hjälper oss se kopplingen mellan de olika aspekterna av hållbarhet
Diskuterar vår egen roll och hur vi kan kommunicera utåt

Temat ekologisk hållbarhet fokuserar på FNs globala mål 6, 12, 13, 14
Den ger en större förståelse för vår närmiljö, system och aktiviteter
Diskuterar kopplingen mellan scoutverksamheten och miljön

Temat social hållbarhet fokuserar på FNs globala mål 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 16
Den fokuserar på sociala frågor och hur de är kopplade till de andra aspekterna
Diskuterar hur sociala frågor syns i scoutverksamheten

Temat ekonomisk hållbarhet fokuserar på FNs globala mål 8, 9, 10, 12
Den fokuserar på vår konsumtion och vad vi i scoutverksamheten kan tänka på och lära ut för att konsumera mer hållbart
Diskuterar aktiviteter och val vi gör i vardagen/scoutverksamheten

Stödmaterial för kursen Leda hållbar utveckling

Dokumentet Leda hållbar utveckling stödmaterial beskriver alla aktiviteter i kursen samt listar inlärningsmål och samlar infomation om yterligare material och resurser.

Dokumentet Mänskliga aktiviteter illustrationer innehåller åtta bilder på olika mänskliga aktiviteter och några stödfrågor för diskussion. Underlag för dikussion om hur våra aktiviteter påverkar oss och naturen.

Bild: Eeva Helle