Mentorprogrammet

Som ett led i FiSSc:s ambition att förbättra ledarskapet inom scouting – ja kanske göra gott ledarskap till en del av scoutingens varumärke – erbjuds scoutledare, som t.ex. innehar ett styrelseuppdrag eller fungerar som gruppordförande i FiSSc, en möjlighet att ytterligare utveckla det personliga ledarskapet. Utöver kurser i ledarskap och mängder med fältövningar och praktiska utmaningar för vi in även mentorskapet som ett instrument.

För motiverade och ambitiösa scoutledare finns möjligheten att tilldelas en personlig mentor. En mentor är en person med en betydande erfarenhet av ledarskap som i detta program fungerar som bollplank för scoutledaren för att diskutera och fundera kring olika frågor som kan komma upp gällande ledarskap och annat relaterat under uppdragets gång. Något tillspetsat är mentorn en som ställer de rätta frågorna men inte ger svaren. Varje mentor-adept relation är dock unik.

Mentorn och adepten lägger tillsammans upp målsättningar i början av mentorskapet. Mentoreringen sker sedan inom de målsättningar mentorn och adepten kommer överens om. Tyngdpunkten ligger på scoutuppdraget, men mentorskapet förutsätter även ett helhetsperspektiv som också omfattar arbets- och privatliv. Mentorskapet kräver konfidentialitet och ömsesidigt förtroende.

En adept i FiSSc:s mentorprogram förväntas

  • Vara en aktiv och myndig scout som utför ett konkret ledaruppdrag.
  • Inneha vilja och ambition att utveckla och reflektera över sitt ledarskap.
  • Tid att träffa sin mentor minst 4 ggr/år 1-2h/gång under 1-2 års tid och kraft att driva på att mötena genomförs.

Som adept får du

  • Möjlighet att ventilera dina ledarskapsutmaningar med en utomstående person.
  • Värdefulla insikter från en livserfaren person.
  • Fundera och reflektera över dina egna erfarenheter och dela med dig av dem.
  • Konkreta tips på hur man kan agera i ledarskapssituationer.
  • Träffa andra mentorer och adepter. Utvidgat nätverk. (FiSSc arrangerar en mentorträff/år som alla aktiva mentorer och adepter får inbjudan till)
  • Vara delaktig i scoutingens ambitiösa ledarskapsutveckling och kunna agera ambassadör för scoutingen.

Längden på mentorskapet varierar, exempelvis är ett uppdrag i FiSSc styrelse 2-årigt medan ett uppdrag som projektchef för ett FiSSc projekt kan vara mellan 6 månader och 2 år.

Ansökan till mentorprogrammet för 2021 har nu öppnat! Sista ansökningsdagen är söndag 10.1. 2021. Vi ser framemot din ansökan – hör av dig till mentorgruppen om vi kan hjälpa till! Läs mer om årets program i den här flyern.

Ansök som adept till mentorprogrammet

Bild: Anna Enbuske