Explorerscout – Vet du vad du kan?

Scoutprogrammet ger färdigheter som är viktiga också utanför scoutingen. Att sätta ord på sitt eget kunnande i arbetsansökan kan orsaka huvudbry, åtminstone då man varken har tidigare arbetserfarenhet eller utbildningar att lägga till på CV:t.

”Vet du vad du kan?”-verktyget hjälper dig att upptäcka och utvärdera vad allt du lärt dig i scoutingen. Materialet kan också användas t.ex. när du söker sommarjobb. Det innehåller många tips på hur du kan formulera dina erfarenheter från scoutingen så att också arbetsgivaren förstår vad du kan!

Explorerscout – vet du vad du kan?

Explorerscouternas arbetssökarkunskaper

Bland explorerscoutprogrammets obligatoriska och valbara fickor finns en enorm mängd aktiviteter som ger färdigheter som man också behöver då man söker jobb. En del av aktiviteterna går snabbt att göra medan andra kräver längre tid. En del kräver hela explorerscoutpatrullens medverkande medan andra fungerar bäst tillsammans med bara lotsen.

På scoutprogrammet.fi har vi samlat aktiviteter som utvecklar färdigheter som explorerscouten har nytta av då hen söker jobb. En explorerscout kan under ett verksamhetsår göra allihop, eller välja att koncentrera sig på dem som känns mest aktuella för det sommarjobb som hen drömmer om att få till näst.

Explorerscouternas arbetssökarkunskaper

Bild: Tom Sundström